Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2020

24-04-2020 | Onderzoeksartikel

Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van kindermishandeling

Auteurs: S. J. A. Visscher, H. F. van Stel, I. I. E. Staal

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 3/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: In 2019 werd er een Nederlands interviewonderzoek gepubliceerd naar verbeterkansen in de preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Het huidige onderzoek had tot doel om de verbeterkansen die daarin waren gevonden te kwantificeren met behulp van een online vragenlijst.
Methode: Er werd een online vragenlijst ontwikkeld en uitgezet bij jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de Nederlandse jeugdgezondheidszorgorganisaties (JGZ-organisaties). De antwoorden werden per vraag geanalyseerd, en gebundeld in domeinscores (Communicatie, Medisch-inhoudelijk, Samenwerking, Betrokkenheid, Verbetermogelijkheden). Vervolgens werd een multilevel-model ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre de gevonden verschillen tussen professionals waren toe te schrijven aan verschillen tussen organisaties.
Resultaten: Er deden 1.104 JGZ-professionals mee (772 jeugdverpleegkundigen, 332 jeugdartsen) van 29 JGZ-organisaties. Op elk van de vijf domeinen werd suboptimale zorg gevonden. Diverse verbeterpunten en aandachtspunten die uit het interviewonderzoek naar voren waren gekomen, werden door een ruime meerderheid van de respondenten bevestigd. Zo gaf 96 % van de respondenten binnen het domein Verbetermogelijkheden een of meer angsten aan, en gaf 92 % aan dat hun aanpak van kindermishandeling zou verbeteren wanneer er extra tijd voor vervolgstappen zou zijn. De variatie tussen professionals was slechts in geringe mate toe te schrijven aan verschillen tussen organisaties.
Conclusie: Er zijn concrete verbetermogelijkheden gevonden voor de preventie van kindermishandeling door de JGZ. De resultaten van dit onderzoek vragen om vervolgstappen door de overheden, JGZ-organisaties en professionals zelf.
Literatuur
1.
go back to reference Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009;373:68–81. CrossRef Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009;373:68–81. CrossRef
2.
go back to reference Cuijpers P, Smit F, Unger F, Stikkelbroek Y, Have M ten, Graaf R de. The disease burden of childhood adversities in adults: a population-based study. Child Abuse Negl. 2011;35:937–45. CrossRef Cuijpers P, Smit F, Unger F, Stikkelbroek Y, Have M ten, Graaf R de. The disease burden of childhood adversities in adults: a population-based study. Child Abuse Negl. 2011;35:937–45. CrossRef
3.
go back to reference Fang X, Brown DS, Florence CS, Mercy JA. The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. Child Abuse Negl. 2012;36:156–65. CrossRef Fang X, Brown DS, Florence CS, Mercy JA. The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. Child Abuse Negl. 2012;36:156–65. CrossRef
4.
go back to reference Widom CS, Czaja SJ, DuMont KA. Intergenerational transmission of child abuse and neglect: real or detection bias? Science. 2015;347(6229):1480–5. CrossRef Widom CS, Czaja SJ, DuMont KA. Intergenerational transmission of child abuse and neglect: real or detection bias? Science. 2015;347(6229):1480–5. CrossRef
5.
go back to reference Tweede Kamer der Staten-Generaal. Kamerstuk 27004-1: Positionering Jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2000 Feb 11. Geraadpleegd op 4 januari 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Kamerstuk 27004-1: Positionering Jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2000 Feb 11. Geraadpleegd op 4 januari 2019.
6.
go back to reference Vink R, Pal S van der, Eekhout I, Pannebakker F, Mulder T. Ik heb al veelgemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO; 2016. Vink R, Pal S van der, Eekhout I, Pannebakker F, Mulder T. Ik heb al veelgemaakt. Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden: TNO; 2016.
7.
go back to reference Alink L, Ijzendoorn R van, Bakermans-Kranenburg MJ, Pannebakker F, Vogels T, Euser S. Kindermishandeling in Nederland anno 2010: de Tweede Nationale Prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir; 2012. Alink L, Ijzendoorn R van, Bakermans-Kranenburg MJ, Pannebakker F, Vogels T, Euser S. Kindermishandeling in Nederland anno 2010: de Tweede Nationale Prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir; 2012.
8.
go back to reference Konijnendijk AAJ, Boere-Boonekamp MM, Haasnoot-Smallegange RME, Need A. A qualitative exploration of factors that facilitate and impede adherence to child abuse prevention guidelines in Dutch preventive child health care. J Eval Clin Pract. 2014;20:417–24. CrossRef Konijnendijk AAJ, Boere-Boonekamp MM, Haasnoot-Smallegange RME, Need A. A qualitative exploration of factors that facilitate and impede adherence to child abuse prevention guidelines in Dutch preventive child health care. J Eval Clin Pract. 2014;20:417–24. CrossRef
9.
go back to reference Schols MWA, Ruiter C de, Öry FG. How do public child healthcare professionals and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study. BMC Public Health. 2013;13:807. CrossRef Schols MWA, Ruiter C de, Öry FG. How do public child healthcare professionals and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study. BMC Public Health. 2013;13:807. CrossRef
10.
go back to reference Fleuren MAH, Dommelen P van, Dunnink T. A systematic approach to implementing and evaluating clinical guidelines. The results of fifteen years of Preventive Child Health Care guidelines in the Netherlands. Soc Sci Med. 2015;136–137:35–43. CrossRef Fleuren MAH, Dommelen P van, Dunnink T. A systematic approach to implementing and evaluating clinical guidelines. The results of fifteen years of Preventive Child Health Care guidelines in the Netherlands. Soc Sci Med. 2015;136–137:35–43. CrossRef
11.
go back to reference Vink R, Wolff M de, Broerse A, Heerdink N, Sleuwen B van, Kamphuis M. JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Utrecht: NCJ; 2016. Vink R, Wolff M de, Broerse A, Heerdink N, Sleuwen B van, Kamphuis M. JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Utrecht: NCJ; 2016.
12.
go back to reference Visscher SJA, Stel HF van, Staal IIE. Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2019;51:30–7. CrossRef Visscher SJA, Stel HF van, Staal IIE. Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2019;51:30–7. CrossRef
13.
go back to reference Visscher SJA, Stel HF van. Practice variation amongst preventive child healthcare professionals in the prevention of child maltreatment in the Netherlands: qualitative and quantitative data. Data Brief. 2017;15:665–86. CrossRef Visscher SJA, Stel HF van. Practice variation amongst preventive child healthcare professionals in the prevention of child maltreatment in the Netherlands: qualitative and quantitative data. Data Brief. 2017;15:665–86. CrossRef
14.
go back to reference Cho E, Kim S. Cronbach’s coefficient alpha: well known but poorly understood. Organ Res Methods. 2015;18(2):207–30. CrossRef Cho E, Kim S. Cronbach’s coefficient alpha: well known but poorly understood. Organ Res Methods. 2015;18(2):207–30. CrossRef
15.
go back to reference Goldstein H, Browne W, Rasbash J. Partitioning variation in multilevel models. Underst Stat. 2002;1(4):223–31. CrossRef Goldstein H, Browne W, Rasbash J. Partitioning variation in multilevel models. Underst Stat. 2002;1(4):223–31. CrossRef
16.
go back to reference Wagenaar-Fischer MM, Heerdink-Oberhuijsen N, Kamphuis M, Wilde J de. JGZ-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2010. Wagenaar-Fischer MM, Heerdink-Oberhuijsen N, Kamphuis M, Wilde J de. JGZ-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2010.
17.
go back to reference Gunn VL, Hickson GB, Cooper WO. Factors affecting pediatricians’ reporting of suspected child maltreatment. Ambul Pediatr. 2005;5:96–101. CrossRef Gunn VL, Hickson GB, Cooper WO. Factors affecting pediatricians’ reporting of suspected child maltreatment. Ambul Pediatr. 2005;5:96–101. CrossRef
18.
go back to reference Jones R, Flaherty EG, Binns HJ, Price LL, Slora E, Abney D, et al. Clinicians’ description of factors influencing their reporting of suspected child abuse: report of the Child Abuse Reporting Experience Study Research Group. Pediatrics. 2008;122(2):259–66. CrossRef Jones R, Flaherty EG, Binns HJ, Price LL, Slora E, Abney D, et al. Clinicians’ description of factors influencing their reporting of suspected child abuse: report of the Child Abuse Reporting Experience Study Research Group. Pediatrics. 2008;122(2):259–66. CrossRef
19.
go back to reference Fraser JA, Mathews B, Walsh K, Chen L, Dunne M. Factors influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: a multivariate analysis. Int J Nurs Stud. 2010;47:146–53. CrossRef Fraser JA, Mathews B, Walsh K, Chen L, Dunne M. Factors influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: a multivariate analysis. Int J Nurs Stud. 2010;47:146–53. CrossRef
20.
go back to reference Eisbach SS, Driessnack M. Am I sure I want to go down this road? Hesitations in the reporting of child maltreatment by nurses. J Spec Pediatr Nurs. 2010;15(4):317–23. CrossRef Eisbach SS, Driessnack M. Am I sure I want to go down this road? Hesitations in the reporting of child maltreatment by nurses. J Spec Pediatr Nurs. 2010;15(4):317–23. CrossRef
21.
go back to reference Raman S, Holdgate A, Torrens R. Are our frontline clinicians equipped with the ability and confidence to address child abuse and neglect? Child Abuse Rev. 2011;21:114–30. CrossRef Raman S, Holdgate A, Torrens R. Are our frontline clinicians equipped with the ability and confidence to address child abuse and neglect? Child Abuse Rev. 2011;21:114–30. CrossRef
23.
go back to reference Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. J Pers Soc Psychol. 1999;21:114–30. Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. J Pers Soc Psychol. 1999;21:114–30.
24.
go back to reference Euser S, Alink LRA, Pannebakker F, Vogels T. The prevalence of child maltreatment in the Netherlands across a 5-year period. Child Abuse Negl. 2013;37:841–51. CrossRef Euser S, Alink LRA, Pannebakker F, Vogels T. The prevalence of child maltreatment in the Netherlands across a 5-year period. Child Abuse Negl. 2013;37:841–51. CrossRef
Metagegevens
Titel
Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van kindermishandeling
Auteurs
S. J. A. Visscher
H. F. van Stel
I. I. E. Staal
Publicatiedatum
24-04-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 3/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-020-00216-5

Andere artikelen Uitgave 3/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2020 Naar de uitgave