Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

07-08-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 4/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2018

Pilot study naar het persoonsgericht gebruik van foto’s in de communicatie met mensen met dementie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 4/2018
Auteurs:
Sanne Theijsmeijer, Gerly M. de Boo, Rose-Marie Dröes

Samenvatting

Sociaal contact is van belang voor het welbevinden van mensen. Dementie kan de sociale interactie bemoeilijken. In twee gerandomiseerde gecontroleerde pilot studies werd onderzocht of het samen bekijken van verschillende typen foto’s invloed heeft op de stemming van en sociale interactie met mensen met matig ernstige tot ernstige Alzheimer dementie wonend in verpleeghuizen. Bij de eerste interventie kregen deelnemers in de experimentele groep (n = 10) portretten met positieve gezichtsuitdrukkingen te zien en deelnemers in de controlegroep (n = 10) portretten met een neutrale gezichtsuitdrukking. Tijdens de tweede interventie kreeg de experimentele groep (n = 10) persoonsgerichte foto’s te zien en de controlegroep (n = 10) niet-persoonsgerichte foto’s. Er bleken geen statistisch significante verschillen in stemming en de mate van sociale interactie tussen de groepen. Berekening van de effect sizes liet echter zien dat er een tendens was naar meer positief gedrag bij het bekijken van neutrale portretfoto’s en dat persoonsgerichte foto’s een positievere uitwerking hadden op sociale interactie, negatief gedrag, spraak en stemming.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen