Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2018

12-07-2018 | Oorspronkelijk artikel

Een carrière als specialist ouderengeneeskunde; iets voor de huidige geneeskundestudent?

Belangstelling geneeskundestudenten voor ouderengeneeskunde

Auteurs: Ariadne A. Meiboom, Henk de Vries, Marc B. M. Soethout, Cees M. P. M. Hertogh, Fedde Scheele

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Vanwege de toename van het aantal oudere patiënten met multimorbiditeit zijn er meer specialisten ouderengeneeskunde nodig. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen is echter de laatste jaren niet volledig benut geweest. Om een indruk te krijgen van de mate van belangstelling voor een carrière in het specialisme ouderengeneeskunde van geneeskundestudenten en de mogelijke factoren die daarbij een rol spelen, hebben wij deze belangstelling geëxploreerd, evenals het beroepsbeeld dat geneeskundestudenten hebben van dit specialisme. Dit hebben we gedaan in een ‘oud’ en ‘nieuw’ curriculum. Deze laatste kent een verplicht coschap ouderengeneeskunde en meer competentiegebonden leren.

Methode

In het VUmc is in 2014 aan 120 geneeskundestudenten en in 2009 aan 150 geneeskundestudenten aan het einde van hun laatste jaar een vragenlijst voorgelegd over beroepsvoorkeuren en beroepskenmerken.

Resultaten

Het responspercentage bedroeg 100 % respectievelijk 85 %. Van het nieuwe curriculum overwoog 16,7 % van de studenten het specialisme ouderengeneeskunde als beroep. Van het oude curriculum was dat 9,4 % (p = 0,087). De beroepskenmerken die studenten vooral aantrekkelijk vonden, maar niet van toepassing achtten op het specialisme ouderengeneeskunde waren: diagnostiek, acute aandoeningen, zichtbare resultaten. De beroepskenmerken die studenten zeer van toepassing vonden op dit specialisme, doch minder aantrekkelijk vonden voor hun latere beroep, waren: psychosociale-, chronische- en terminale aandoeningen.

Discussie

Er is een trend dat studenten van het nieuwe curriculum meer belangstelling hebben voor het beroep van specialist ouderengeneeskunde, al blijft deze belangstelling laag.
Het verdient aanbeveling om in de basisartsopleiding, zowel in de bachelor als in een verplicht coschap ouderengeneeskunde, te laten zien dat aantrekkelijk gevonden kenmerken van het artsenberoep wel degelijk voorkomen in dit specialisme. Tevens zou in de basisopleiding meer aandacht besteed moeten worden aan de begeleiding en behandeling van patiënten met chronische en terminale aandoeningen.
Literatuur
1.
go back to reference Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2016; Deelrapport 5; Specialist ouderengeneeskunde. 2016. Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2016; Deelrapport 5; Specialist ouderengeneeskunde. 2016.
2.
go back to reference Meiboom AA, Vries H de, Hesselink BAM, Hertogh CMPM, Scheele F. Drawn towards a career in elderly care medicine, but not till after medical school. Elderly care medicine as a career choice. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014;45(1):10–8. Jan.CrossRefPubMed Meiboom AA, Vries H de, Hesselink BAM, Hertogh CMPM, Scheele F. Drawn towards a career in elderly care medicine, but not till after medical school. Elderly care medicine as a career choice. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014;45(1):10–8. Jan.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Nieuwhof MGH, Rademakers JJDJ, Kuyvenhoven MM, Soethout MBM, Cate TJ ten. Students’ conceptions of the medical profession; an interview study. Med Teach. 2005;27(8):709–14. Dec.CrossRefPubMed Nieuwhof MGH, Rademakers JJDJ, Kuyvenhoven MM, Soethout MBM, Cate TJ ten. Students’ conceptions of the medical profession; an interview study. Med Teach. 2005;27(8):709–14. Dec.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Soethout MB, Ten Cate OT, Wal G van der. Correlations of knowledge and preference of medical students for a specialty career: a case-study of youth health care. BMC Public Health. 2008;8:14.CrossRefPubMedPubMedCentral Soethout MB, Ten Cate OT, Wal G van der. Correlations of knowledge and preference of medical students for a specialty career: a case-study of youth health care. BMC Public Health. 2008;8:14.CrossRefPubMedPubMedCentral
5.
go back to reference Conijn M, Boersma H. Onderzoeksrapport ‘Ouderengeneeskunfe’. studentenplatform: KNMG; 2014. Conijn M, Boersma H. Onderzoeksrapport ‘Ouderengeneeskunfe’. studentenplatform: KNMG; 2014.
6.
go back to reference Schigelone AS, Ingersoll-Dayton B. Some of My Best Friends Are Old: A Qualitative Exploration of Medical Students’ Interest in Geriatrics. Educ Gerontol. 2004;30(8):643–61. Sep.CrossRef Schigelone AS, Ingersoll-Dayton B. Some of My Best Friends Are Old: A Qualitative Exploration of Medical Students’ Interest in Geriatrics. Educ Gerontol. 2004;30(8):643–61. Sep.CrossRef
7.
go back to reference Pol M van de, Lagro J, Koopman E, Olde Rikkert M, Fluit C, Lagro-Janssen A. Lessons learned from narrative feedback of students on a geriatric training program. Gerontol Geriatr Educ. 2016;17:1–14. Pol M van de, Lagro J, Koopman E, Olde Rikkert M, Fluit C, Lagro-Janssen A. Lessons learned from narrative feedback of students on a geriatric training program. Gerontol Geriatr Educ. 2016;17:1–14.
8.
go back to reference Bagri AS, Tiberius R. Medical student perspectives on geriatrics and geriatric education. J Am Geriatr Soc. 2010;58(10):1994–9. Oct.CrossRefPubMed Bagri AS, Tiberius R. Medical student perspectives on geriatrics and geriatric education. J Am Geriatr Soc. 2010;58(10):1994–9. Oct.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Torrible SJ, Diachun LL, Rolfson DB, Dumbrell AC, Hogan DB. Improving recruitment into geriatric medicine in Canada: Findings and recommendations from the geriatric recruitment issues study. J Am Geriatr Soc. 2006;54(9):1453–62. Sep.CrossRefPubMed Torrible SJ, Diachun LL, Rolfson DB, Dumbrell AC, Hogan DB. Improving recruitment into geriatric medicine in Canada: Findings and recommendations from the geriatric recruitment issues study. J Am Geriatr Soc. 2006;54(9):1453–62. Sep.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Diachun LL, Hillier LM, Stolee P. Interest in geriatric medicine in Canada: how can we secure a next generation of geriatricians? J Am Geriatr Soc. 2006;54(3):512–9. Mar.CrossRefPubMed Diachun LL, Hillier LM, Stolee P. Interest in geriatric medicine in Canada: how can we secure a next generation of geriatricians? J Am Geriatr Soc. 2006;54(3):512–9. Mar.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Pols J. De beroepsvoorbereiding van studenten geneeskunde: verkenningen op het gebied van chronisch zieken. Rug Bibliotheek: Rijksuniversiteit Groningen; 2002. Pols J. De beroepsvoorbereiding van studenten geneeskunde: verkenningen op het gebied van chronisch zieken. Rug Bibliotheek: Rijksuniversiteit Groningen; 2002.
12.
go back to reference Olde Rikkert MGM, Koopmans RTCM, Laan RFJM. Internship ‘Care of the elderly’ should be obligatory in all medical schools. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1110.PubMed Olde Rikkert MGM, Koopmans RTCM, Laan RFJM. Internship ‘Care of the elderly’ should be obligatory in all medical schools. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1110.PubMed
13.
go back to reference Thistlethwaite JE, Kidd MR, Hudson JN. General practice: a leading provider of medical student education in the 21st century? Med J Aust. 2007;16;187(2):124–8. Jul. Thistlethwaite JE, Kidd MR, Hudson JN. General practice: a leading provider of medical student education in the 21st century? Med J Aust. 2007;16;187(2):124–8. Jul.
14.
go back to reference Bryant P, Hartley S, Coppola W, Berlin A, Modell M, Murray E. Clinical exposure during clinical method attachments in general practice. Med Educ. 2003;37(9):790–3. Sep.CrossRefPubMed Bryant P, Hartley S, Coppola W, Berlin A, Modell M, Murray E. Clinical exposure during clinical method attachments in general practice. Med Educ. 2003;37(9):790–3. Sep.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Huls M, Rooij SE de, Diepstraten A, Koopmans R, Helmich E. Learning to care for older patients: hospitals and nursing homes as learning environments. Med Educ. 2015;49(3):332–9. Mar.CrossRefPubMed Huls M, Rooij SE de, Diepstraten A, Koopmans R, Helmich E. Learning to care for older patients: hospitals and nursing homes as learning environments. Med Educ. 2015;49(3):332–9. Mar.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Een carrière als specialist ouderengeneeskunde; iets voor de huidige geneeskundestudent?
Belangstelling geneeskundestudenten voor ouderengeneeskunde
Auteurs
Ariadne A. Meiboom
Henk de Vries
Marc B. M. Soethout
Cees M. P. M. Hertogh
Fedde Scheele
Publicatiedatum
12-07-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0255-7

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen