Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

33. Persoonlijkheidsstoornissen uit het A-cluster

Auteurs : Drs. Ad Gerritsen, Mevrouw prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe, Drs. Wim Snellen

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen bevinden zich diagnostisch op het kruispunt van de persoonlijkheidsstoornissen, de autismespectrumstoornissen en de psychosen. Juist bij deze stoornissen is aandacht voor de differentiële diagnose dan ook van groot belang. Voor de bespreking van de cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen wordt zowel de psychiatrische DSM-5-classificatie gehanteerd, als het multidimensionele schizotypieconcept, het structuurdiagnostische en het psychodynamisch perspectief. Het multidimensionele construct schizotypie, zoals gedefinieerd door Meehl, kent drie dimensies, te weten Positieve Schizotypie, Desorganisatie en Negatieve Schizotypie. Het construct schizotypie wordt verondersteld een onderliggende kwetsbaarheid aan te geven voor schizofrenie, die kenmerkend zou zijn voor alle cluster-A-patiënten, maar ook voor sommige patiënten met de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Structuurdiagnostisch kunnen de cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen als groep worden onderverdeeld in een hoog- en een laagfunctionerende groep, overeenkomend met respectievelijk de neurotische/borderline- en de psychotische persoonlijkheidsorganisatie volgens Kernberg. Gabbard beschrijft ten slotte de verschillen in dynamiek tussen de patiënten met de verschillende cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met casuïstiek.
Literatuur
go back to reference Andrea, H., & Verheul, R. (2017). Categoriale classificatie, epidemiologie en co-morbiditeit. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Andrea, H., & Verheul, R. (2017). Categoriale classificatie, epidemiologie en co-morbiditeit. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (4th ed.), (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association. APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (4th ed.), (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th eds.), (DSM-5). Amsterdam: Boom. APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th eds.), (DSM-5). Amsterdam: Boom.
go back to reference Bales, D., van Beek, N., & Bateman, A. (2017). Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. In E. H. M. Eurelings- Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bales, D., van Beek, N., & Bateman, A. (2017). Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. In E. H. M. Eurelings- Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2000). Effectiveness of psychotherapeutic treatment of personality disorder. British Journal of Psychiatry, 177, 138–143.CrossRef Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2000). Effectiveness of psychotherapeutic treatment of personality disorder. British Journal of Psychiatry, 177, 138–143.CrossRef
go back to reference Blatt, S. J., & Levy, K. N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 104–152. Blatt, S. J., & Levy, K. N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 104–152.
go back to reference Blatt, S. J., & Shichman, S. (1983). Two primary configurations of psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, 187–254. Blatt, S. J., & Shichman, S. (1983). Two primary configurations of psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, 187–254.
go back to reference Cullberg, J. (2006). Psychoses. An integrative perspective. London & New York: Routledge. Cullberg, J. (2006). Psychoses. An integrative perspective. London & New York: Routledge.
go back to reference Eurelings-Bontekoe, E. H. M., & Koelen, J. A. (2007). De Somatisatie-Ernstige Psychopathologie combinatie binnen de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM: Somatisatie als affectregulator en maat voor sociale (in)competentie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 37(2), 107–122. Eurelings-Bontekoe, E. H. M., & Koelen, J. A. (2007). De Somatisatie-Ernstige Psychopathologie combinatie binnen de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM: Somatisatie als affectregulator en maat voor sociale (in)competentie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 37(2), 107–122.
go back to reference Gabbard, G. O. (1994). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (2nd ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc. Gabbard, G. O. (1994). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (2nd ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc.
go back to reference Gabbard, G. O. (2005). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (4th ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc. Gabbard, G. O. (2005). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (4th ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc.
go back to reference Gunderson, J. G., & Singer, M. T. (1975). Defining borderline patients: An overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1–10.CrossRef Gunderson, J. G., & Singer, M. T. (1975). Defining borderline patients: An overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1–10.CrossRef
go back to reference Haan, C. G. de, & Voorhoeve, J. N. (1994). De klinisch psychotherapeutische setting voor de behandeling van psychose en borderline. In H. H. C. Schacht & A. J. Uyterlinde (Red.), Ontwikkelingen in de klinische psychotherapie, (pag. 104–131). Halsteren: Vereniging voor Klinische Psychotherapie. Haan, C. G. de, & Voorhoeve, J. N. (1994). De klinisch psychotherapeutische setting voor de behandeling van psychose en borderline. In H. H. C. Schacht & A. J. Uyterlinde (Red.), Ontwikkelingen in de klinische psychotherapie, (pag. 104–131). Halsteren: Vereniging voor Klinische Psychotherapie.
go back to reference Heuves, W. (2017). Transference Focused Psychotherapy. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Heuves, W. (2017). Transference Focused Psychotherapy. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hummelen, J. W. (1993a). Groepspsychotherapie met borderline-patiënten. In P. J. Jongerius & J. C. B. Eykman (Red.), Praktijkboek Groepspsychotherapie, (pag. 227–238). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort. Hummelen, J. W. (1993a). Groepspsychotherapie met borderline-patiënten. In P. J. Jongerius & J. C. B. Eykman (Red.), Praktijkboek Groepspsychotherapie, (pag. 227–238). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort.
go back to reference Hummelen, J. W. (1993b). Groepspsychotherapie met patiënten met een psychotische persoonlijkheidsstructuur. In P. J. Jongerius & J. C. B. Eykman (Red.), Praktijkboek Groepspsychotherapie, (pag. 239–250). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort. Hummelen, J. W. (1993b). Groepspsychotherapie met patiënten met een psychotische persoonlijkheidsstructuur. In P. J. Jongerius & J. C. B. Eykman (Red.), Praktijkboek Groepspsychotherapie, (pag. 239–250). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort.
go back to reference Ingenhoven, T., & Rinne, T. (2017). Farmacotherapie persoonlijkheidsstoornissen. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Ingenhoven, T., & Rinne, T. (2017). Farmacotherapie persoonlijkheidsstoornissen. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Johannessen, J. O., Martindale, B., & Cullberg, J. (2008). Evolving psychosis. Different stages, different treatments. London & New York: Routledge. Johannessen, J. O., Martindale, B., & Cullberg, J. (2008). Evolving psychosis. Different stages, different treatments. London & New York: Routledge.
go back to reference Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psychoanalytic theory of personality disorders. In M. F. Lenzenweger, & J. F. Clarkin (eds.), Major theories of personality disorders, (2nd. ed.; pag. 114–156) New York: Guilford Press. Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psychoanalytic theory of personality disorders. In M. F. Lenzenweger, & J. F. Clarkin (eds.), Major theories of personality disorders, (2nd. ed.; pag. 114–156) New York: Guilford Press.
go back to reference Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders, psychotherapeutic strategies. New Haven & London: Yale University Press. Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders, psychotherapeutic strategies. New Haven & London: Yale University Press.
go back to reference Koelen, J., Luyten, P., & Eurelings-Bontekoe, E. H. M. (2017). Visie op het borderlineconcept: Heden, verleden en toekomst. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Koelen, J., Luyten, P., & Eurelings-Bontekoe, E. H. M. (2017). Visie op het borderlineconcept: Heden, verleden en toekomst. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Koelen, J. A., & Eurelings-Bontekoe, E. M. H. (2008). Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis? Een vergelijkende analyse en implicaties voor toekomstig onderzoek. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5–26.CrossRef Koelen, J. A., & Eurelings-Bontekoe, E. M. H. (2008). Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis? Een vergelijkende analyse en implicaties voor toekomstig onderzoek. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5–26.CrossRef
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Luyten, P., Corveleyn, J., & Blatt, S. J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: A critical review of empirical research. In J. Corveleyn, P. Luyten, & S. J. Blatt (Red.), The theory and treatment of depression, (pag. 95–135). Leuven: Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates. Luyten, P., Corveleyn, J., & Blatt, S. J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: A critical review of empirical research. In J. Corveleyn, P. Luyten, & S. J. Blatt (Red.), The theory and treatment of depression, (pag. 95–135). Leuven: Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Meehl, P. E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827–838.CrossRef Meehl, P. E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827–838.CrossRef
go back to reference Meehl, P. E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypie and schizophrenia. Journal of Personality Disorders, 4, 1–99.CrossRef Meehl, P. E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypie and schizophrenia. Journal of Personality Disorders, 4, 1–99.CrossRef
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Hengeveld, M. W. (1994). De ICD-10 Classificatie van Psychische Stoornissen en Gedragsstoornissen. Klinische beschrijvingen en diagnostische richtlijnen. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Hengeveld, M. W. (1994). De ICD-10 Classificatie van Psychische Stoornissen en Gedragsstoornissen. Klinische beschrijvingen en diagnostische richtlijnen. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.
go back to reference Rijkeboer, M., Genderen, H. van, & Arntz, A. (2017). Schemagerichte therapie. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, Verheul, R., & Snellen, W. M. Handboek persoonlijkheidspathologie; derde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Rijkeboer, M., Genderen, H. van, & Arntz, A. (2017). Schemagerichte therapie. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, Verheul, R., & Snellen, W. M. Handboek persoonlijkheidspathologie; derde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Spitzer, R. L., Endicott, J., & Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline personality and borderline schizophrenia. The development of criteria. Archives of General Psychiatry, 36, 17–24.CrossRef Spitzer, R. L., Endicott, J., & Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline personality and borderline schizophrenia. The development of criteria. Archives of General Psychiatry, 36, 17–24.CrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1983). Psychotherapy with schizotypical borderline patients. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11, 87–111.CrossRef Stone, M. H. (1983). Psychotherapy with schizotypical borderline patients. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11, 87–111.CrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1987). Systems for defining a borderline case. In J. S. Grotstein, Solomon, M. F., & Lang, J. A. (eds.). The borderline patient, (Vol. 1, pag. 13–35). Hillsdale: The Analytic Press. Stone, M. H. (1987). Systems for defining a borderline case. In J. S. Grotstein, Solomon, M. F., & Lang, J. A. (eds.). The borderline patient, (Vol. 1, pag. 13–35). Hillsdale: The Analytic Press.
go back to reference Vlaminck, P., & Kramer, L. (2017). Schizofrenie en persoonlijkheidspathologie. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snelln (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vlaminck, P., & Kramer, L. (2017). Schizofrenie en persoonlijkheidspathologie. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snelln (Red.). Handboek persoonlijkheidspathologie, (3e herz. druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Vollema, M. G., & Hoijtink, H. (2000). The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: An analysis using multidimensional Rasch models. Schizophrenia Bulletin, 26, 565–575.CrossRef Vollema, M. G., & Hoijtink, H. (2000). The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: An analysis using multidimensional Rasch models. Schizophrenia Bulletin, 26, 565–575.CrossRef
go back to reference Vollema, M. G. (1996). Schizotypie: Een voorbode van een schizofrene ontwikkeling? In J. A. den Boer & R. J. van den Bosch (Red.), Leerboek Schizofrenie, (pag. 61–77). Utrecht: De Tijdstroom B.V. Vollema, M. G. (1996). Schizotypie: Een voorbode van een schizofrene ontwikkeling? In J. A. den Boer & R. J. van den Bosch (Red.), Leerboek Schizofrenie, (pag. 61–77). Utrecht: De Tijdstroom B.V.
go back to reference Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1990). Cognitive features of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 57–63.CrossRef Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1990). Cognitive features of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 57–63.CrossRef
Metagegevens
Titel
Persoonlijkheidsstoornissen uit het A-cluster
Auteurs
Drs. Ad Gerritsen
Mevrouw prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe
Drs. Wim Snellen
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_33