Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

27-10-2017 | Artikel

Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s

Auteurs: Dr. Arne van den Bos, Maurits S. Sijtstra, MSc., Drs. Bert Bieleman

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het gebruik van partydrugs onder jongvolwassenen in Nederland is veelvoorkomend en gaat soms gepaard met ernstige incidenten. Voor effectieve voorlichting is het van belang te weten wat de risicopopulaties zijn en in hoeverre gebruikers zich bewust zijn van de specifieke risico’s van verschillende partydrugs. Met een schriftelijke enquête onder 514 studenten hebben de auteurs de prevalentie van partydrugsgebruik en het kennisniveau hieromtrent binnen de (Nederlandse en internationale) Groningse studentenpopulatie in kaart gebracht. Het gebruik is hoog: 30,8 % van de Nederlandse studenten en 19,8 % van de internationale studenten heeft recentelijk partydrugs gebruikt, waarbij XTC het meest gebruikte middel is. Leden van studentenverenigingen gebruiken aanzienlijk meer dan niet-leden. Het kennisniveau van de Nederlandse studenten ligt over het algemeen hoger dan dat van de internationale studenten. De risico’s van het combineren van XTC met amfetamine, uppers met downers worden onderschat, evenals die van het combineren van partydrugs met alcohol. Ook weet een groot deel van de gebruikers niet dat cocaïne en heroïne op elkaar kunnen lijken. Overige kennislacunes, preventiemaatregelen en de implicaties voor drugsvoorlichting en -preventie worden tevens in dit artikel besproken.
Voetnoten
1
Groningen behoort bij de grootste studentensteden van Nederland. Circa 12 % van alle studenten in Groningen zijn internationale studenten. Het is een langjarige trend dat Nederland meer buitenlandse studenten trekt. Het aantal internationale studenten stijgt momenteel met 17 % per jaar. Hierdoor is het belangrijk om ook een goed beeld te krijgen van deze groep.
 
2
De leeftijden van de respondenten lopen uiteen van 17–41 jaar, met een gemiddelde van 22 jaar. Van de geënquêteerden is 47 % man en 53 % vrouw. Verder is 53 % Hanzehogeschool-student en 47 % universitair student.
 
3
Het aantal internationale studenten dat lid is van een studentenvereniging is zeer gering. Het patroon is wel vergelijkbaar: van de zes leden gebruikten er drie recent partydrugs.
 
Literatuur
go back to reference Bos, A. van den, Nijkamp, R., & Bieleman, B. (2015). Klompen, tulpen en nederwiet. Onderzoek naar de veronderstelde acceptatie en het gebruik van cannabis onder internationale en Nederlandse studenten die in Nederland studeren. Verslaving, 11, 119–129.CrossRef Bos, A. van den, Nijkamp, R., & Bieleman, B. (2015). Klompen, tulpen en nederwiet. Onderzoek naar de veronderstelde acceptatie en het gebruik van cannabis onder internationale en Nederlandse studenten die in Nederland studeren. Verslaving, 11, 119–129.CrossRef
go back to reference Dorsselaer, S. van, & Goossens, F. X. (2015). Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van prevalentieschattingen onder mbo-, hbo- en wo-studenten in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut. Dorsselaer, S. van, & Goossens, F. X. (2015). Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van prevalentieschattingen onder mbo-, hbo- en wo-studenten in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference EMCDDA (2017). European drug report 2017: trends and developments. Lissabon: EMCDDA. EMCDDA (2017). European drug report 2017: trends and developments. Lissabon: EMCDDA.
go back to reference Fowler, M., & Willemsen, R. (2016). ‘Gebruik jij ook?’ Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van partydrugs onder Groningse studenten. Afstudeerscriptie. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Fowler, M., & Willemsen, R. (2016). ‘Gebruik jij ook?’ Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van partydrugs onder Groningse studenten. Afstudeerscriptie. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
go back to reference Goossens, F. X., & Hasselt, N. E. van (2015). Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut. Goossens, F. X., & Hasselt, N. E. van (2015). Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut.
go back to reference Goossens, F. X., Frijns, T., Hasselt, N. E. van, & Laar, M. W. van (2013). Het grote uitgaansonderzoek 2013. Utrecht: Trimbos-instituut. Goossens, F. X., Frijns, T., Hasselt, N. E. van, & Laar, M. W. van (2013). Het grote uitgaansonderzoek 2013. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Maccoun, R. J. (1998). Towards a psychology of harm reduction. American Psychologist, 53, 199–208.CrossRef Maccoun, R. J. (1998). Towards a psychology of harm reduction. American Psychologist, 53, 199–208.CrossRef
go back to reference Monshouwer, K., Pol, P. van der, & Laar, M. W. van (2016). Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut. Monshouwer, K., Pol, P. van der, & Laar, M. W. van (2016). Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Wijers, L., Croes, E., & Valkenbert, H. (2015). Monitor drugsincidenten 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut. Wijers, L., Croes, E., & Valkenbert, H. (2015). Monitor drugsincidenten 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut.
go back to reference Witkam, R., Monshouwer, K., Drost, Y., Laan, M. van der, & Pol, P. van der (2017). Wat doen XTC-gebruikers om risico’s te beperken? Verslaving, 13, 102–119.CrossRef Witkam, R., Monshouwer, K., Drost, Y., Laan, M. van der, & Pol, P. van der (2017). Wat doen XTC-gebruikers om risico’s te beperken? Verslaving, 13, 102–119.CrossRef
Metagegevens
Titel
Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s
Auteurs
Dr. Arne van den Bos
Maurits S. Sijtstra, MSc.
Drs. Bert Bieleman
Publicatiedatum
27-10-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-017-0136-8

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Verslaving 4/2017 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Uitgelezen

Uitgelezen