Skip to main content
main-content

Over dit boek

Gemeenschappen, organisaties en zelfs hele landen moeten steeds meer energie steken in het inspelen op ontwikkelingen die voorheen voorbij hun horizon lagen. Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen is onontbeerlijk geworden. In Op zoek naar bescherming beschrijft Frank Hermans de maatschappelijke ontwikkelingen secularisering, democratisering, individualisering en informalisering en vertaalt hij deze naar de veranderingen in de verzorgingsstaat, de zorgvraag en de organisatie van zorg.Bij maatschappelijke ontwikkelingen wordt meestal niet in eerste instantie aan kwetsbaarheid en weerbaarheid gedacht, maar Hermans laat zien hoe wezenlijk de ontwikkelingen op dit gebied zijn. Hij bespreekt een verscheidenheid aan zorgarrangementen, die mensen hebben ontwikkeld of nog aan het ontwikkelen zijn om hun weerbaarheid tegen ingrijpende gebeurtenissen te vergroten. Daarbij is het meest vertrouwde collectieve arrangement de verzorgingsstaat.Hermans put in Op zoek naar bescherming uit zijn vakkennis als socioloog, recente vakliteratuur en jarenlange ervaring in het doceren van verpleegkundigen en leidinggevenden. Het boek is bedoeld voor professionals en studenten in de zorg en welzijn in brede zin. De invalshoek van kwetsbaarheid en bescherming maakt het boek ook geschikt om als inleiding te gebruiken voor mensen die te maken hebben met traumatische situaties, veiligheid en bescherming. Het is actueel, maar geeft ook historische diepgang, waardoor een visie op lange termijn en distantie van de waan van alledag mogelijk is.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Ontwikkelingen

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Ontwikkelingen in de verzorgingsstaat

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Ontwikkelingen in de vraag naar zorg: de druk van slachtoffers

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Ontwikkelingen in de vraag naar zorg: ingrijpende gebeurtenissen

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Ontwikkelingen in de organisatie en het management van de zorg

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Ontwikkelingen in de gevoeligheid voor de pijn van anderen

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Wereldwijde ontwikkelingen in de zorg voor elkaar

Frank Hermans

Achtergronden

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 De sociale oorsprong van emotionele bescherming

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 De ontdekking van het kwetsbare innerlijk

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 De confrontatie met de emotionele gevolgen van massaal geweld

Frank Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 De medische erkenning van psychische trauma’s

Frank Hermans

Nawerk

Meer informatie