Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 10/2018

19-09-2018 | Onderzoek

Oordeel huisartsen over Toekomstvisie 2022

Auteurs: Anne Teerling, Loes van den Einden, Eline van Manen, Toine Lagro-Janssen

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 10/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding De Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 schetst 17 ambities en kernwaarden voor de huisartsgeneeskunde, maar praktiserende huisartsen vinden die niet allemaal even belangrijk. Wij onderzochten welke invloed sekse- en leeftijdsverschillen hebben op het oordeel van huisartsen over deze ambities.
Methode Wij interviewden 30 huisartsen met verschillende achtergronden en hielden op basis van deze interviews een enquête onder een representatieve steekproef van NHG-leden (n = 1471).
Resultaten Van de 413 respondenten (169 mannen, 244 vrouwen) vond 80% het belangrijk een herkenbaar team te hebben van niet meer dan twee huisartsen. Van de vrouwen dacht 48% dat dit haalbaar was, van de mannen 65%. Een derde van de respondenten (34%) achtte flexibele openingstijden niet haalbaar. Een grote meerderheid van de respondenten (85%, meer vrouwen dan mannen) was voor verkleining van de normpraktijk. De meesten (vooral vrouwen) wilden de vrijgekomen tijd besteden aan langere consulten en aan samenwerking en overleg. Respondenten jonger dan 45 jaar wilden de vrijgekomen tijd significant vaker investeren in praktijkmanagement. Deze leeftijdsgroep bevatte ook het laagste percentage (14%) dat het haalbaar vond de zorg te blijven coördineren wanneer de patiënt was verwezen. Respondenten van 45-60 jaar wilden minder vaak tijd investeren in samenwerking en in het versterken van de coördinatie-en gidsfunctie van de huisarts.
Conclusie Sekse en leeftijd spelen een rol in de prioritering en de inschatting van de haalbaarheid van ambities. In het algemeen hechten huisartsen minder waarde aan ambities die ten koste gaan van het contact en de duurzame relatie met de patiënt.
Metagegevens
Titel
Oordeel huisartsen over Toekomstvisie 2022
Auteurs
Anne Teerling
Loes van den Einden
Eline van Manen
Toine Lagro-Janssen
Publicatiedatum
19-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 10/2018
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-018-0277-y

Andere artikelen Uitgave 10/2018

Huisarts en wetenschap 10/2018 Naar de uitgave