Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

14-09-2018 | Onderzoek

MRI-knie bij iedere patiënt met acuut knietrauma niet kosteneffectief

Auteurs: Kim van Oudenaarde, Nynke Swart, Johan Bloem, Sita Bierma-Zeinstra, Paul Algra, Patrick Bindels, M. Reijnierse, B. W. Koes, P. A. J. Luijsterburg, R. G. H. H. Nelissen, J. A. N. Verhaar, W. B. van den Hout

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 10/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding Huisartsen krijgen vaak patiënten op het spreekuur die knieklachten hebben na een doorgemaakt trauma. Huisartsen kunnen voor deze patiënten direct een MRI-scan aanvragen.
Methode De onderzoekers voerden een kosteneffectiviteitsanalyse uit, parallel aan een prospectief multicentre gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek in de Nederlandse huisartsenzorg. In totaal includeerden zij via 150 huisartsen 356 patiënten van 18 tot 45 jaar met traumatische knieklachten. Zij hebben de patiënten in twee gelijke groepen gerandomiseerd, waarin de ene helft binnen twee weken na inclusie een MRI-scan kreeg en de andere helft zorg kreeg conform de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen. De primaire uitkomstmaten waren quality-adjusted life years (QALY’s), met kosten vanuit een gezondheidszorg- en maatschappelijk perspectief.
Resultaten De gemiddelde QALY in de MRI-groep was 0,888 versus 0,899 in de standaardzorggroep (p = 0,255). De gezondheidszorgkosten waren hoger in de MRI-groep (€ 1109) dan in de standaardzorggroep (€ 837) (p = 0,05), voornamelijk door hogere kosten voor de MRI-scan, terwijl het aantal verwijzingen naar de orthopeed niet afnam.
Conclusie Een MRI-scan aangevraagd door huisartsen was niet kosteneffectief bij 18- tot 45-jarige patiënten met traumatische knieklachten. De MRI-scan leidde tot hogere zorgkosten, zonder verbetering van de kwaliteit van leven.
Literatuur
Metagegevens
Titel
MRI-knie bij iedere patiënt met acuut knietrauma niet kosteneffectief
Auteurs
Kim van Oudenaarde
Nynke Swart
Johan Bloem
Sita Bierma-Zeinstra
Paul Algra
Patrick Bindels
M. Reijnierse
B. W. Koes
P. A. J. Luijsterburg
R. G. H. H. Nelissen
J. A. N. Verhaar
W. B. van den Hout
Publicatiedatum
14-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 10/2018
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-018-0267-0

Andere artikelen Uitgave 10/2018

Huisarts en wetenschap 10/2018 Naar de uitgave

Casuïstiek

Acute suikerbuik