Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2011

01-11-2011

Ontwikkelingstrajecten van persoonlijkheid in de adolescentie

Auteurs: Dr. Theo A. Klimstra, Dr. William W. Hale III, Dr. Quinten A. W. Raaijmakers, Dr. Susan J. T. Branje, Prof. Dr. Wim H. J. Meeus

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

In deze studie wordt onderzocht of Blocks persoonlijkheidstypes (Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers) repliceerbaar zijn als ontwikkelingstrajecten. Hiertoe is een latente klasse-analyse van groeicurves toegepast op Big Five persoonlijkheidsdata die verzameld zijn gedurende vijf achtereenvolgende jaarlijkse metingen onder een groep vroege tot middenadolescenten (n=923). Uit de resultaten blijkt dat Blocks persoonlijkheidstypes inderdaad ontwikkelingstrajecten vormden in de vroege tot middenadolescentie. Bovendien vertoonden deze ontwikkelingstypes gelijkaardige associaties met probleemgedrag als persoonlijkheidstypes die op grond van cross-sectionele data zijn geconstrueerd. Dit wil zeggen dat Veerkrachtigen weinig probleemgedrag vertoonden, Ondercontrollers hoge niveaus van delinquentie hadden en Overcontrollers relatief meer depressiesymptomen rapporteerden. Implicaties en suggesties voor verder onderzoek worden besproken.
Literatuur
go back to reference Akse, J., Hale III, W. W., Engels, R. C. M. E., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2004). Personality, perceived parental rejection and problem behavior in adolescence. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 980–988. PubMedCrossRef Akse, J., Hale III, W. W., Engels, R. C. M. E., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2004). Personality, perceived parental rejection and problem behavior in adolescence. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 980–988. PubMedCrossRef
go back to reference Akse, J., Hale III, W. W., Engels, R. C. M. E., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2007). Stability and change in personality type membership and anxiety in adolescence. Journal of Adolescence, 30, 813–834. PubMedCrossRef Akse, J., Hale III, W. W., Engels, R. C. M. E., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2007). Stability and change in personality type membership and anxiety in adolescence. Journal of Adolescence, 30, 813–834. PubMedCrossRef
go back to reference Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. American Psychologist, 54, 317–326. PubMedCrossRef Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. American Psychologist, 54, 317–326. PubMedCrossRef
go back to reference Asendorpf, J. B. (2003). Head-to-head comparisons of the predictive validity of personality types and dimensions. European Journal of Personality, 17, 327–346. CrossRef Asendorpf, J. B. (2003). Head-to-head comparisons of the predictive validity of personality types and dimensions. European Journal of Personality, 17, 327–346. CrossRef
go back to reference Asendorpf, J. B., Borkenau, P., Ostendorf, F., & Van Aken, M. A. G. (2001). Carving personality description at its joints: Confirmation of three replicable personality prototypes for both children and adults. European Journal of Personality, 15, 169–198. CrossRef Asendorpf, J. B., Borkenau, P., Ostendorf, F., & Van Aken, M. A. G. (2001). Carving personality description at its joints: Confirmation of three replicable personality prototypes for both children and adults. European Journal of Personality, 15, 169–198. CrossRef
go back to reference Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (1999). Resilient, overcontrolled, and undercontrolled personality prototypes in childhood: Replicability, predictive power, and the trait-type issue. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 815–832. PubMedCrossRef Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (1999). Resilient, overcontrolled, and undercontrolled personality prototypes in childhood: Replicability, predictive power, and the trait-type issue. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 815–832. PubMedCrossRef
go back to reference Baerveldt, C. (2000). Pupil ' s networks in high schools: Network sampling, program and some results from a theoryoriented research project on petty crime of pupils. Paper presented at the 2nd International Network Sampling Workshop, Maastricht, The Netherlands (March 2-4). Baerveldt, C. (2000). Pupil ' s networks in high schools: Network sampling, program and some results from a theoryoriented research project on petty crime of pupils. Paper presented at the 2nd International Network Sampling Workshop, Maastricht, The Netherlands (March 2-4).
go back to reference Baerveldt, C., Van Rossem, R., & Vermande, M. (2003). Pupils ' delinquency and their social networks: A test of some network assumptions of the ability and inability models of delinquency. The Netherlands Journal of Social Sciences, 39, 107–125. Baerveldt, C., Van Rossem, R., & Vermande, M. (2003). Pupils ' delinquency and their social networks: A test of some network assumptions of the ability and inability models of delinquency. The Netherlands Journal of Social Sciences, 39, 107–125.
go back to reference Block, J. (1971). Lives through time. Berkeley, ca: Bancroft books. Block, J. (1971). Lives through time. Berkeley, ca: Bancroft books.
go back to reference Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Development of cognition, affect, and social relations (Vol. 13, pp. 39–101). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Development of cognition, affect, and social relations (Vol. 13, pp. 39–101). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley. Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley.
go back to reference Caldwell, D. F., & Burger, J. M. (1998). Personality characteristics of job applicants and success in screening interviews. Personnel Psychology, 51, 119–136. CrossRef Caldwell, D. F., & Burger, J. M. (1998). Personality characteristics of job applicants and success in screening interviews. Personnel Psychology, 51, 119–136. CrossRef
go back to reference De Fruyt, F., Bartels, M., Van Leeuwen, K. G., De Clercq, B., Decuyper, M., & Mervielde, I. (2006). Five types of personality continuity in childhood and adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 538–552. PubMedCrossRef De Fruyt, F., Bartels, M., Van Leeuwen, K. G., De Clercq, B., Decuyper, M., & Mervielde, I. (2006). Five types of personality continuity in childhood and adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 538–552. PubMedCrossRef
go back to reference Denissen, J. J. A., Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2008). Childhood personality predicts long-term trajectories of shyness and aggressiveness in the context of demographic transitions in emerging adulthood. Journal of Personality, 76, 67–99. CrossRef Denissen, J. J. A., Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2008). Childhood personality predicts long-term trajectories of shyness and aggressiveness in the context of demographic transitions in emerging adulthood. Journal of Personality, 76, 67–99. CrossRef
go back to reference Dubas, J. S., Gerris, J. R. M., Janssens, J. M. A. M., & Vermulst, A. A. (2002). Personality types of adolescents: Concurrent correlates, antecedents, and type x parenting interactions. Journal of Adolescence, 25, 79–92. PubMedCrossRef Dubas, J. S., Gerris, J. R. M., Janssens, J. M. A. M., & Vermulst, A. A. (2002). Personality types of adolescents: Concurrent correlates, antecedents, and type x parenting interactions. Journal of Adolescence, 25, 79–92. PubMedCrossRef
go back to reference Gerris, J. R. M., Houtmans, M. J. M., Kwaaitaal-Roosen, E. M. G., Schipper, J. C., Vermulst, A. A., & Janssens, J. M. A. M. (1998). Parents, adolescents and young adults in Dutch families: A longitudinal study. Nijmegen: Institute of Family Studies University of Nijmegen. Gerris, J. R. M., Houtmans, M. J. M., Kwaaitaal-Roosen, E. M. G., Schipper, J. C., Vermulst, A. A., & Janssens, J. M. A. M. (1998). Parents, adolescents and young adults in Dutch families: A longitudinal study. Nijmegen: Institute of Family Studies University of Nijmegen.
go back to reference Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the big-five factor structure. Psychological Assessment, 4, 26–42. CrossRef Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the big-five factor structure. Psychological Assessment, 4, 26–42. CrossRef
go back to reference Hart, D., Atkins, R., & Fegley, S. (2003). Personality and development in childhood: A person-centered approach. Monographs of the Society for Research on Child Development, 68, 1–109. CrossRef Hart, D., Atkins, R., & Fegley, S. (2003). Personality and development in childhood: A person-centered approach. Monographs of the Society for Research on Child Development, 68, 1–109. CrossRef
go back to reference Johnson, W., Hicks, B. M., McGue, M., & Iacono, W. G. (2007). Most of the girls are alright, but some aren ' t: Personality trajectory groups from ages 14 to 24 and some associations with outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 266–284. PubMedCrossRef Johnson, W., Hicks, B. M., McGue, M., & Iacono, W. G. (2007). Most of the girls are alright, but some aren ' t: Personality trajectory groups from ages 14 to 24 and some associations with outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 266–284. PubMedCrossRef
go back to reference Klimstra, T. A., Hale, W. W., Raaijmakers, Q. A. W., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2009). Maturation of personality in adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 898–912. PubMedCrossRef Klimstra, T. A., Hale, W. W., Raaijmakers, Q. A. W., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2009). Maturation of personality in adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 898–912. PubMedCrossRef
go back to reference Kovacs, M. (1985). The children ' s depression, inventory (cdi). Psychopharmacology Bulletin, 21, 995–998. PubMed Kovacs, M. (1985). The children ' s depression, inventory (cdi). Psychopharmacology Bulletin, 21, 995–998. PubMed
go back to reference Little, R. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. Journal of the American Statistical Association, 83, 1198–1202. CrossRef Little, R. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. Journal of the American Statistical Association, 83, 1198–1202. CrossRef
go back to reference Meeus, W. H. J. (1992). Kiezen, Legitimeren en Adolescente Identiteit. Groningen: Wolters-Noordhoff. Meeus, W. H. J. (1992). Kiezen, Legitimeren en Adolescente Identiteit. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Meeus, W. H. J., Akse, J., Branje, S. J. T., Ter Bogt, T. F. M., Crommelin, P. M., Delsing, M. J. M. H., e.a. (2006). Codebook of the research project conflict and management of relationships (Conamore). Unpublished manuscript, Utrecht University, The Netherlands, 2006. Meeus, W. H. J., Akse, J., Branje, S. J. T., Ter Bogt, T. F. M., Crommelin, P. M., Delsing, M. J. M. H., e.a. (2006). Codebook of the research project conflict and management of relationships (Conamore). Unpublished manuscript, Utrecht University, The Netherlands, 2006.
go back to reference Morizot, J., & Le Blanc, M. (2003). Searching for a developmental typology of personality and its relations to antisocial behaviour: A longitudinal study of an adjudicated men sample. Criminal Behaviour and Mental Health, 13, 241–277. PubMedCrossRef Morizot, J., & Le Blanc, M. (2003). Searching for a developmental typology of personality and its relations to antisocial behaviour: A longitudinal study of an adjudicated men sample. Criminal Behaviour and Mental Health, 13, 241–277. PubMedCrossRef
go back to reference Morizot, J., & Le Blanc, M. (2005). Searching for a developmental typology of personality and its relations to antisocial behavior: A longitudinal study of a representative sample of men. Journal of Personality, 73, 139–182. PubMedCrossRef Morizot, J., & Le Blanc, M. (2005). Searching for a developmental typology of personality and its relations to antisocial behavior: A longitudinal study of a representative sample of men. Journal of Personality, 73, 139–182. PubMedCrossRef
go back to reference Muthén, B. O., & Muthén, L. K. (2000). Integrating person-centered and variable-centered analyses: Growth mixture modeling with latent trajectory classes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24, 882–891. CrossRef Muthén, B. O., & Muthén, L. K. (2000). Integrating person-centered and variable-centered analyses: Growth mixture modeling with latent trajectory classes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24, 882–891. CrossRef
go back to reference Nagin, D. S. (1999). Analyzing developmental trajectories: A semi-parametric group-based approach. Psychological Methods, 4, 139–157. CrossRef Nagin, D. S. (1999). Analyzing developmental trajectories: A semi-parametric group-based approach. Psychological Methods, 4, 139–157. CrossRef
go back to reference Nagin, D. S. (2005). Group-based Modeling of Development. Cambridge, ma: Harvard University Press. Nagin, D. S. (2005). Group-based Modeling of Development. Cambridge, ma: Harvard University Press.
go back to reference Roberts, B. W. (1997). Plaster or plasticity: Are adult work experiences associated with personality change in women? Journal of Personality, 65, 205–232. PubMedCrossRef Roberts, B. W. (1997). Plaster or plasticity: Are adult work experiences associated with personality change in women? Journal of Personality, 65, 205–232. PubMedCrossRef
go back to reference Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 126, 3–25. PubMedCrossRef Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 126, 3–25. PubMedCrossRef
go back to reference Roberts, B. W., Walton, K. E., & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 132, 1–25. PubMedCrossRef Roberts, B. W., Walton, K. E., & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 132, 1–25. PubMedCrossRef
go back to reference Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1996). Resilient, overcontrolled, and undercontrolled boys: Three replicable personality types. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 157–171. PubMedCrossRef Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1996). Resilient, overcontrolled, and undercontrolled boys: Three replicable personality types. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 157–171. PubMedCrossRef
go back to reference Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community. Journal of Applied Psychology, 82, 30–43. PubMedCrossRef Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community. Journal of Applied Psychology, 82, 30–43. PubMedCrossRef
go back to reference Satorra, A., & Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. Psychometrika, 66, 507–514. CrossRef Satorra, A., & Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. Psychometrika, 66, 507–514. CrossRef
go back to reference Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6, 461–464. CrossRef Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6, 461–464. CrossRef
go back to reference Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The developmental psychometrics of big five selfreports: Acquiescence, factor structure, coherence, and differentiation from ages 10 to 20. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 718–737. PubMedCrossRef Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The developmental psychometrics of big five selfreports: Acquiescence, factor structure, coherence, and differentiation from ages 10 to 20. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 718–737. PubMedCrossRef
go back to reference Van Aken, M. A. G., & Dubas, J.-S. (2004). Personality type, social relationships, and problem behaviour in adolescence. European Journal of Developmental Psychology, 1, 331–348. CrossRef Van Aken, M. A. G., & Dubas, J.-S. (2004). Personality type, social relationships, and problem behaviour in adolescence. European Journal of Developmental Psychology, 1, 331–348. CrossRef
go back to reference Van den Akker, A.L., Deković, M., & Prinzie, P. (2010). Transitioning to adolescence: How changes in child personality and overreactive parenting predict adolescent adjustment problems. Development and Psychopathology, 22, 151–163. PubMedCrossRef Van den Akker, A.L., Deković, M., & Prinzie, P. (2010). Transitioning to adolescence: How changes in child personality and overreactive parenting predict adolescent adjustment problems. Development and Psychopathology, 22, 151–163. PubMedCrossRef
go back to reference Van Lieshout, C. F. M. (2000). Lifespan personality development: Self-organising goal-oriented agents and developmental outcome. International Journal of Behavioral Development, 24, 276–288. CrossRef Van Lieshout, C. F. M. (2000). Lifespan personality development: Self-organising goal-oriented agents and developmental outcome. International Journal of Behavioral Development, 24, 276–288. CrossRef
Metagegevens
Titel
Ontwikkelingstrajecten van persoonlijkheid in de adolescentie
Auteurs
Dr. Theo A. Klimstra
Dr. William W. Hale III
Dr. Quinten A. W. Raaijmakers
Dr. Susan J. T. Branje
Prof. Dr. Wim H. J. Meeus
Publicatiedatum
01-11-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0023-8

Andere artikelen Uitgave 4/2011

Kind en adolescent 4/2011 Naar de uitgave