Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2007

01-12-2007 | Artikelen

Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken

Auteur: Ton Mooij

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Aanwijzingen voor specifieke motivationele en leerproblemen van meer- of hoogbegaafde leerlingen in het Nederlandse onderwijs zijn vooral kwalitatief van aard. Recentelijk zijn enkele resultaten van kwantitatief longitudinaal onderzoek beschikbaar gekomen. In een eerste grootschalig onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen in de eerste jaren van het basisonderwijs negatieve sociaal-emotionele en cognitieve invloeden kunnen ervaren vanwege ‘beperkende’ kenmerken in hun schoolsituatie. In een tweede kleinschalig onderzoek komt naar voren dat hoogbegaafde leerlingen zowel in het basisonderwijs als bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs positieve effecten kunnen ervaren vanuit hun thuissituatie; daarentegen kunnen zij negatieve effecten ondervinden van voor hen speciaal ontworpen leerarrangementen (‘plusklassen’). De onderzoeksresultaten leiden tot aanbevelingen ter systematische verbetering van de Nederlandse onderwijspraktijk.
Literatuur
go back to reference Driessen, G., Mooij, T., & Doesborgh, J. (2007). Hoogbegaafdheid van leerlingen in het primair onderwijs: Ontwikkelingen en samenhangen met kenmerken van thuis, de groep en de school. Nijmegen: Radboud Universiteit, its. Driessen, G., Mooij, T., & Doesborgh, J. (2007). Hoogbegaafdheid van leerlingen in het primair onderwijs: Ontwikkelingen en samenhangen met kenmerken van thuis, de groep en de school. Nijmegen: Radboud Universiteit, its.
go back to reference Durkin, D. (1966). Children who read early. New York: Teachers College Press. Durkin, D. (1966). Children who read early. New York: Teachers College Press.
go back to reference Guldemond, H., Bosker, R. J., Kuyper, H., & Van der Werf, M. P. C. (2003). Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Groningen: gion. Guldemond, H., Bosker, R. J., Kuyper, H., & Van der Werf, M. P. C. (2003). Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Groningen: gion.
go back to reference Gustafson, K. (2002). Instructional design tools: A critique and projections for the future. Educational Technology Research and Development, 50, 59-66.CrossRef Gustafson, K. (2002). Instructional design tools: A critique and projections for the future. Educational Technology Research and Development, 50, 59-66.CrossRef
go back to reference Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2005). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Nijmegen: Radboud Universiteit, cbo/its. Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2005). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Nijmegen: Radboud Universiteit, cbo/its.
go back to reference Kemp, J. E. (2000). An interactive guidebook for designing education in the 21st century. Bloomington, Indiana: Technos press of the Agency for Instructional Technology/Association for Educational Communications and Technology. Kemp, J. E. (2000). An interactive guidebook for designing education in the 21st century. Bloomington, Indiana: Technos press of the Agency for Instructional Technology/Association for Educational Communications and Technology.
go back to reference Leseman, P. P. M. (2002). Onderzoek in de voor- en vroegschoolse periode. Trends en nieuwe vragen. Den Haag: nwo/proo. Leseman, P. P. M. (2002). Onderzoek in de voor- en vroegschoolse periode. Trends en nieuwe vragen. Den Haag: nwo/proo.
go back to reference Mooij, T. (1991). Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs. Muiderberg: Coutinho. Mooij, T. (1991). Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Mooij, T. (1999). Integrating gifted children into kindergarten by improving educational processes. Gifted Child Quarterly, 43, 63-74.CrossRef Mooij, T. (1999). Integrating gifted children into kindergarten by improving educational processes. Gifted Child Quarterly, 43, 63-74.CrossRef
go back to reference Mooij, T. (2000). Screening children’s entry characteristics in kindergarten. Early Child Development and Care, 165, 23-40.CrossRef Mooij, T. (2000). Screening children’s entry characteristics in kindergarten. Early Child Development and Care, 165, 23-40.CrossRef
go back to reference Mooij, T. (2004). Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek. In H. Baartman, D. Graas, R. de Groot, & Tj. Zandberg (Red.), Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening (pp. 187-198). Utrecht: Agiel. Mooij, T. (2004). Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek. In H. Baartman, D. Graas, R. de Groot, & Tj. Zandberg (Red.), Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening (pp. 187-198). Utrecht: Agiel.
go back to reference Mooij, T. (2007). Design of educational and ict conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education. Computers in Human Behavior, 23, 1499-1530.CrossRef Mooij, T. (2007). Design of educational and ict conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education. Computers in Human Behavior, 23, 1499-1530.CrossRef
go back to reference Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken. Nijmegen: Radboud Universiteit, its/cbo/Orthopedagogiek. Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken. Nijmegen: Radboud Universiteit, its/cbo/Orthopedagogiek.
go back to reference Onderwijsraad. (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Advies. Den Haag: Onderwijsraad. Onderwijsraad. (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Advies. Den Haag: Onderwijsraad.
go back to reference Redactie Uitleg. (2002). Ontwikkeling van het kind hangt af van genetische factoren. Uitleg, 18, 42-45. Redactie Uitleg. (2002). Ontwikkeling van het kind hangt af van genetische factoren. Uitleg, 18, 42-45.
go back to reference Van Eijl, P. J., Wientjes, H., Wolfensberger, M. V. C., & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in het onderwijs. In Onderwijsraad (Red.), Onderwijs in thema’s (pp. 117-156). Den Haag: Onderwijsraad. Van Eijl, P. J., Wientjes, H., Wolfensberger, M. V. C., & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in het onderwijs. In Onderwijsraad (Red.), Onderwijs in thema’s (pp. 117-156). Den Haag: Onderwijsraad.
Metagegevens
Titel
Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken
Auteur
Ton Mooij
Publicatiedatum
01-12-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2007
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03061036

Andere artikelen Uitgave 4/2007

Kind en adolescent 4/2007 Naar de uitgave

Boeken: Ontvangen

Ontvangen