Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2019 | Methodiek

Wat kun je als sociaal werker betekenen?

Ongedocumenteerde vreemdelingen in beeld

Auteur: Evert Bloemen

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onder de groep kwetsbare bewoners van wijken en dorpen vormen ongedocumenteerde vreemdelingen een extra kwetsbare groep. Hun gezondheid en welzijn staan onder druk door de permanente aanwezigheid van stressfactoren, zoals onzekerheid over de toekomst, angst om opgepakt en teruggestuurd te worden, zorgen over geld en over huisvesting. Sociaal werkers kunnen ook voor deze groep iets betekenen. Wat voor kennis over achtergrond, gezondheid, regelingen en procedures is nodig om deze groep te helpen? Wat zijn nuttige tips en adviezen?
Literatuur
go back to reference Bloemen, E. (2019). Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten. Wat helpt om zorg te krijgen? Utrecht: Pharos. Bloemen, E. (2019). Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten. Wat helpt om zorg te krijgen? Utrecht: Pharos.
go back to reference Dokters van de Wereld (2017). Toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Een overzicht van lokale particuliere initiatieven. Amsterdam: Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld (2017). Toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Een overzicht van lokale particuliere initiatieven. Amsterdam: Dokters van de Wereld.
go back to reference Dokters van de Wereld (2018). De deur naar zorg. Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde migranten. Amsterdam: Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld (2018). De deur naar zorg. Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde migranten. Amsterdam: Dokters van de Wereld.
go back to reference Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M. & Gils, G.H.C. van (2015). Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013. WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M. & Gils, G.H.C. van (2015). Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013. WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
go back to reference KNMG, LHV, et al. (2007). Arts en Vreemdeling. Rapport van de commissie Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen (Commissie Klazinga). Utrecht: KNMG, LHV, NVvP, Orde van Medisch specialisten, Pharos. KNMG, LHV, et al. (2007). Arts en Vreemdeling. Rapport van de commissie Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen (Commissie Klazinga). Utrecht: KNMG, LHV, NVvP, Orde van Medisch specialisten, Pharos.
go back to reference Ministerie van VWS (2017). VWS Verzekerdenmonitor 2017. Den Haag: Ministerie van VWS. Ministerie van VWS (2017). VWS Verzekerdenmonitor 2017. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Nationale Ombudsman, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en College voor de Rechten van de Mens (2015). Verslag en aanbevelingen bij bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’, 16 juni 2015. Nationale Ombudsman, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en College voor de Rechten van de Mens (2015). Verslag en aanbevelingen bij bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’, 16 juni 2015.
go back to reference De Vito, E., Waure, C. de, Specchia, M.L., et al. (2015). Public Health aspects of migrants’ health: a review of the evidence on health status for undocumented migrants in the European Region. Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe. De Vito, E., Waure, C. de, Specchia, M.L., et al. (2015). Public Health aspects of migrants’ health: a review of the evidence on health status for undocumented migrants in the European Region. Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe.
Metagegevens
Titel
Wat kun je als sociaal werker betekenen?
Ongedocumenteerde vreemdelingen in beeld
Auteur
Evert Bloemen
Publicatiedatum
01-12-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2019
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-019-0079-8

Andere artikelen Uitgave 6/2019

Vakblad Sociaal Werk 6/2019 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws

Boeken

Boeken

Van de BPSW

Van de BPSW