Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2019 | Hoofdartikel

Gelden mensenrechten ook voor mensen zonder verblijfsrecht?

De menselijke waardigheid

Auteur: Annemarie Busser

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mensen zonder verblijfsrecht zijn vaak onzichtbaar. Ook voor het sociaal werk. Wie zijn het en tegen welke problemen lopen ze aan? Daar gaat dit themanummer over. Annemarie Busser van Amnesty International leidt het in met een overzicht van de rechten van mensen zonder verblijfsrecht.
Literatuur
go back to reference Amnesty International Nederland & Stichting LOS (2017). Valse hoop of bittere noodzaak. Opvang van mensen zonder verblijfsrecht. Amnesty International Nederland & Stichting LOS (2017). Valse hoop of bittere noodzaak. Opvang van mensen zonder verblijfsrecht.
go back to reference Amnesty International (2017). Uitgezet. Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek. Amsterdam: Amnesty International. Amnesty International (2017). Uitgezet. Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek. Amsterdam: Amnesty International.
go back to reference Amnesty International (2018). Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie: Het ultimum remedium-beginsel. Amsterdam: Amnesty International Amnesty International (2018). Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie: Het ultimum remedium-beginsel. Amsterdam: Amnesty International
go back to reference Amnesty International (2018a). Geen cellen en handboeien! Het beginsel van minimale beperkingen in het regime vreemdelingendetentie. Amsterdam: Amnesty International. Amnesty International (2018a). Geen cellen en handboeien! Het beginsel van minimale beperkingen in het regime vreemdelingendetentie. Amsterdam: Amnesty International.
go back to reference Arendt, H. (1951). ‘The Perplexities of the Rights of Man’. in: The Origins of Totalitarisanism Arendt, H. (1951). ‘The Perplexities of the Rights of Man’. in: The Origins of Totalitarisanism
go back to reference Leerkes, A., Galloway, M., & Kromhout, M. (2010). Kiezen tussen twee kwaden: Determinanten van terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten. Den Haag: WODC. Cahier 2010-5. Leerkes, A., Galloway, M., & Kromhout, M. (2010). Kiezen tussen twee kwaden: Determinanten van terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten. Den Haag: WODC. Cahier 2010-5.
go back to reference EHRM, (2016), Hunde v The Netherlands, Application no. 17931/16, 5 juli 2016. EHRM, (2016), Hunde v The Netherlands, Application no. 17931/16, 5 juli 2016.
go back to reference Ministerie van Justitie (1996). Koppelingswet, Wet van 26 maart 1998 tot wijziging Vreemdelingenwet en enkele andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen, en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland. Ministerie van Justitie (1996). Koppelingswet, Wet van 26 maart 1998 tot wijziging Vreemdelingenwet en enkele andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen, en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland.
go back to reference Pro-facto (2018). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer. in opdracht van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Groningen: Pro-facto. Pro-facto (2018). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer. in opdracht van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Groningen: Pro-facto.
Metagegevens
Titel
Gelden mensenrechten ook voor mensen zonder verblijfsrecht?
De menselijke waardigheid
Auteur
Annemarie Busser
Publicatiedatum
01-12-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2019
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-019-0077-x

Andere artikelen Uitgave 6/2019

Vakblad Sociaal Werk 6/2019 Naar de uitgave

Van de BPSW

Van de BPSW