Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2005

01-02-2005 | Oorspronkelijke stukken

Onderwijs en opleiding in de geriatrie in de Europese Unie

Auteur: S. Duursma

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 1993 was ongeveer 20% van de bevolking in de 15 landen van de ‘oude’ Europese Unie (EU) ouder dan 60 jaar en dit percentage zal stijgen tot meer dan 25 % in 2020. Deze ontwikkelingen spelen een sleutelrol bij de investeringen voor onderwijs en opleidingen om te kunnen voldoen aan de te verwachten maatschappelijke behoefte aan voorzieningen in de gezondheidszorg.
In 2002 bleek ongeveer een kwart van de studenten geneeskunde in de 15 ‘oude’ EU landen geen onderwijs te ontvangen in het vakgebied geriatrie. De vraag is wie de verschillende aspecten van zorg voor oude mensen zal leveren, bijvoorbeeld sociale zorg, geneeskundige zorg in de eerste lijn, acute opvang in de ziekenhuizen, langdurige, blijvende en psychiatrische zorg.
Geriatrie is als zelfstandig specialisme erkend in 8 van de 15 landen van de ‘oude’ EU. In de EU zijn de nationale overheden autonoom ten aanzien van beslissingen over alle aspecten van de gezondheidszorg, waaronder de erkenning van specialismen en de opleidingseisen. Voor het specialisme geriatrie wordt twee jaar inwendige geneeskunde geadviseerd, voorafgaande aan vier jaar opleiding geriatrie. De opleiding heeft het karakter van een klinisch specialisme, doch omvat tevens eerstelijns zorg en zorg in andere instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor oude mensen, zoals verpleeghuizen. De programma’s van de opleidingen dienen te bevatten: biologische, sociale, psychologische en geneeskundige aspecten van de aandoeningen die in het bijzonder bij oude mensen voorkomen.
Een probleem in de EU is het tekort aan goed opgeleide mensen voor wetenschappelijk onderzoek en leidinggevende academische posities voor het vakgebied geriatrie. In verschillende landen zijn leerstoelen voor het specialisme lange tijd vacant en gaan leerstoelen verloren. Onderwijs en opleidingsprogramma’s van hoog kwaliteitsniveau zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening.
Literatuur
go back to reference Walker A and Maltby T. Ageing Europe. Buckingham: Open University Press; 1997. Walker A and Maltby T. Ageing Europe. Buckingham: Open University Press; 1997.
go back to reference Water HPA van de, Boshuizen HC, Perenboom RJN. Health expectancy in the Netherlands 1983-1990. Europ J Publ Hlth 1996; 6:21-8.CrossRef Water HPA van de, Boshuizen HC, Perenboom RJN. Health expectancy in the Netherlands 1983-1990. Europ J Publ Hlth 1996; 6:21-8.CrossRef
go back to reference Robine JM, Bucquet D, Ritchie K. L’espérance de vie sans incapacité, un indicateur de l’évolution des conditions de santé au cours du temps: 20 ans de calcul. Cah Québécois Démog 1992; 20:1-31. Robine JM, Bucquet D, Ritchie K. L’espérance de vie sans incapacité, un indicateur de l’évolution des conditions de santé au cours du temps: 20 ans de calcul. Cah Québécois Démog 1992; 20:1-31.
go back to reference Duursma SA, Overstall P. Geriatric medicine in the European Union: Future scenarios. Z Gerontol Geriat 2003;36:204-15. Duursma SA, Overstall P. Geriatric medicine in the European Union: Future scenarios. Z Gerontol Geriat 2003;36:204-15.
go back to reference Mischlich D, Marchand AC, Jobert M, Kuntzmann F. Preliminary survey on the role of geriatrics/gerontology in the training and practice of physicians in Europe. In: Proceedings European Seminar. Ministère du travail et des affairs sociale, France; 1995. Mischlich D, Marchand AC, Jobert M, Kuntzmann F. Preliminary survey on the role of geriatrics/gerontology in the training and practice of physicians in Europe. In: Proceedings European Seminar. Ministère du travail et des affairs sociale, France; 1995.
go back to reference Verhaar HJJ, Becker C, Lindberg OIJ. European Academy for Medicine of Ageing: a new network for geriatricians in Europe. Age Ageing 1998; 27: 93-4.CrossRefPubMed Verhaar HJJ, Becker C, Lindberg OIJ. European Academy for Medicine of Ageing: a new network for geriatricians in Europe. Age Ageing 1998; 27: 93-4.CrossRefPubMed
go back to reference Michel JP, Stähelin H, Duursma SA, Grimley Evans J, Swine C, Chassagne P, Kressig R, Zuniga C, Van Es MC. Un seignement innovant, une creation reussie: l’European Academy for Medicine of Ageing (EAMA). Le point de vue des enseignemants et des etudiants. Rev Med Interne 1999; 20: 531-5.CrossRefPubMed Michel JP, Stähelin H, Duursma SA, Grimley Evans J, Swine C, Chassagne P, Kressig R, Zuniga C, Van Es MC. Un seignement innovant, une creation reussie: l’European Academy for Medicine of Ageing (EAMA). Le point de vue des enseignemants et des etudiants. Rev Med Interne 1999; 20: 531-5.CrossRefPubMed
go back to reference Hastie IR, Duursma SA, Geriatric Medicine Section of the European Union of Medical Specialists. Geriatric Medicine in the European Union: unification of diversity. Aging Clin Exp Res 2003;15:347-351.PubMed Hastie IR, Duursma SA, Geriatric Medicine Section of the European Union of Medical Specialists. Geriatric Medicine in the European Union: unification of diversity. Aging Clin Exp Res 2003;15:347-351.PubMed
go back to reference Paul C. European Union of Medical Specialists. In: U.E.M.S. 1958-1998. Secretariat UEMS, Brussels 1998:4-5. Paul C. European Union of Medical Specialists. In: U.E.M.S. 1958-1998. Secretariat UEMS, Brussels 1998:4-5.
go back to reference Charter on training of medical specialists in the European Community. In: UEMS 1958-1998. Brussels: Secretariat EUMS; 1998:26-30. Charter on training of medical specialists in the European Community. In: UEMS 1958-1998. Brussels: Secretariat EUMS; 1998:26-30.
go back to reference Charter on continuing medical education of medical specialists in the European Union. In: UEMS 1958-1998. Brussels: Secretariat EUMS; 1998:31-34. Charter on continuing medical education of medical specialists in the European Union. In: UEMS 1958-1998. Brussels: Secretariat EUMS; 1998:31-34.
go back to reference Geriatric medicine section of the European Union of Medical Specialists. Training in geriatric medicine in the European Union. London: Department of geriatric medicine, St George’s Hospital, Blackshaw Road, e-mail: ihastie@sghms.ac.uk; 2001. Geriatric medicine section of the European Union of Medical Specialists. Training in geriatric medicine in the European Union. London: Department of geriatric medicine, St George’s Hospital, Blackshaw Road, e-mail: ihastie@sghms.​ac.​uk; 2001.
go back to reference Grimley Evans J. A correct compassion: the medical response to an ageing society. J Royal Coll Phys London 1997; 31:674-84. Grimley Evans J. A correct compassion: the medical response to an ageing society. J Royal Coll Phys London 1997; 31:674-84.
go back to reference Michel J-P, Proust J, Rapin CH, Stähelin H. The geriatrician in 1996 – a viewpoint from Swizerland. Aging Clin Exp Res 1996; 8:135-40. Michel J-P, Proust J, Rapin CH, Stähelin H. The geriatrician in 1996 – a viewpoint from Swizerland. Aging Clin Exp Res 1996; 8:135-40.
go back to reference Michel J-P, Rubinstein LZ, Vellas BJ, Albarede JL, eds. Geriatric programs and departments around the world. Paris: Serdi Publishers, Springer Publishing Company; 1998:11. Michel J-P, Rubinstein LZ, Vellas BJ, Albarede JL, eds. Geriatric programs and departments around the world. Paris: Serdi Publishers, Springer Publishing Company; 1998:11.
Metagegevens
Titel
Onderwijs en opleiding in de geriatrie in de Europese Unie
Auteur
S. Duursma
Publicatiedatum
01-02-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074688

Andere artikelen Uitgave 1/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2005 Naar de uitgave

Proefschriftberichten

Proefschriftberichten

Publicaties

Publicaties