Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2005

01-02-2005 | Boekbesprekingen

Roelof Schellingerhout (red). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. SCP 2004. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004. ISBN 90-377-0191-4. 250 p.

Auteur:    

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het aantal niet- westerse allochtone ouderen van 55 jaar en ouder neemt de komende decennia snel toe (van ruim 115.000 naar circa 350.000 in 2020). In dit licht heeft het SCP op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de leefsituatie van deze groep ouderen. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan hun gezondheid, welzijn en het gebruik van (gezondheids)zorgvoorzieningen.
Metagegevens
Titel
Roelof Schellingerhout (red). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. SCP 2004. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004. ISBN 90-377-0191-4. 250 p.
Auteur
   
Publicatiedatum
01-02-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074698

Andere artikelen Uitgave 1/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2005 Naar de uitgave

Proefschriftberichten

Proefschriftberichten

Publicaties

Publicaties