Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-01-2019 | Artikel | Uitgave 1/2019

Neuropraxis 1/2019

Oefenen met een naaste na een beroerte: ervaringen met het CARE4STROKE-programma

Tijdschrift:
Neuropraxis > Uitgave 1/2019
Auteurs:
Judith D. M. Vloothuis, Marja F. Depla, Cees M. P. M. Hertogh, Rinske H. M. Nijland, Marijn Mulder, Gert Kwakkel, Erwin E. H. van Wegen

Samenvatting

Oefenen met een naaste (caregiver-mediated exercises, CME) in aanvulling op de reguliere therapie is een nieuwe vorm van oefenen voor patiënten met een beroerte. Deze exploratieve kwalitatieve studie, onderdeel van de CARE4STROKE trial, richt zich op de ervaring van het samen oefenen. De onderzoeksvragen waren: 1) Hoe oefenen patiënt en naaste samen? en 2) Waar leidt het samen oefenen toe, behalve tot meer oefenmomenten? Er vonden semigestructureerde interviews plaats met zeven patiënten en zeven naasten uit de CARE4STROKE-interventiegroep. Analyse vond plaats met inductieve thematische analyse. We vonden drie manieren waarop de patiënt en naaste samen oefenden: 1) de controle lag bij de patiënt; 2) er was sprake van samenwerking; 3) de naaste nam de verantwoordelijkheid (in het verlengde van de rol als mantelzorger). De meerwaarde van het samen oefenen is in drie thema’s in te delen, namelijk: 1) actieve betrokkenheid leidt tot personalisatie, 2) voorbereiding op de thuissituatie en 3) betrokkenheid op elkaar. Geconcludeerd werd dat er verschillende rolverdeling bestaan bij het oefenen met een naaste. Het is van belang dat de fysiotherapeuten die de koppels begeleiden zich bewust zijn wat voor effect CME kan hebben op de belasting van de patiënt of de naaste. De meerwaarde van het samen oefenen reikt verder dan een intensivering van de therapie. Door de actieve betrokkenheid kan samen oefenen leiden tot een individualisering van het behandelplan en een betere voorbereiding op ontslag naar huis.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2019

Neuropraxis 1/2019 Naar de uitgave