Skip to main content
Top

1987 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Mogelijkheden en beperkingen In de praktijk

Auteurs : Eveline Grabau, Henriëtte Visser

Gepubliceerd in: Creatieve therapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

We zullen in dit hoofdstuk beginnen met aandacht te schenken aan de verschillen tussen de diverse instituten die er zijn voor de hulp aan kinderen en hun ouders. In het schrijven over deze verschillen zullen we ons beperken tot de vier soorten instellingen waar in de gevalsbeschrijvingen sprake van is, te weten: centra voor dagbehandeling, kinderpsychiatrische poliklinieken, RIAGG’s en scholen voor LOM en ZMOK.
Voetnoten
1
A. van der Geld, ‘Begeleiding van opvoeders en kinderen vanuit een alternatief Medisch Opvoedkundig bureau’, Samsom Alphen a.d. Rijn 1973
F. Hewett, ‘Emotionele stoornissen; behandeling van kinderen met onaangepast gedrag op school’, Lemniscaat Rotterdam 1972
J. Kok, ‘Specifiek opvoeden in gezin en school, dagcentrum en internaat’, Acco Amersfoort 1985
F. Redl en D. Wineman, ‘De behandeling van het agressieve kind’, Bijleveld Utrecht 1967
 
2
H. Halberstadt-Freud, ‘Psycho-diagnostiek met kinderen’, Swets en Zeitlinger Lisse 1983
V. Axline, ‘Playtherapy’, New York 1969
 
3
A. Cools en D. van Herwerden, ‘Kinder- en jeugdpsychotherapie’, Van Loghum Slaterus Deventer 1980
J. Hellendoorn e.a., ‘Beeldcommunicatie, een vorm van kinderpsychotherapie’, Van Loghum Slaterus Deventer 1981
M. Klein, ‘The psychoanalytic playtechnique’, New York 1955
H. Klinkhamer-Steketee, ‘Indicaties, tegenindicaties en grensgevallen in de speltherapie’. In: ‘Psychologen over het kind’, Wolters Noordhoff Groningen 1968
C. Moustakas, ‘Speltherapie voor het gefrustreerde, gestoorde en gehandicapte kind’, Lemniscaat Rotterdam 1973
 
4
Y. W. Choy, ‘Indicatie(tegen)stelling in een jeugdzorgteam’. In: ‘Kind en adolescent’ jrg 5 nr. 3, augustus 1984, Van Loghum Slaterus Deventer
S. Minuchin, ‘Gezinstherapie’, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1973
M. Nevejan, ‘Gezins- en echtparenbehandeling in Nederland’, Van Loghum Slaterus 1973
A.H.S. Stemerding, ‘Begeleiden van groepen, inzicht in groepsprocessen en praktische handleiding voor het werken met groepen’, Samson Alphen a.d. Rijn 1975
 
Metagegevens
Titel
Mogelijkheden en beperkingen In de praktijk
Auteurs
Eveline Grabau
Henriëtte Visser
Copyright
1987
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9536-1_9