Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 8/2012

Uitgave 8/2012

Inhoudsopgave ( 23 Artikelen )

01-11-2012 | HOOFDREDACTIONEEL | Uitgave 8/2012

Bedrijfs- en verzekeringsartsen laten zich de wet niet voorschrijven

Bas Sorgdrager

01-11-2012 | STANDPUNT.TBV | Uitgave 8/2012

Wij zullen doorgaan

André Weel

01-11-2012 | ONDERZOEK | Uitgave 8/2012

De positie van de bedrijfsarts

Deel 2. Visie van de beroepsgroep
Dr. Joost van der Gulden, Dr. Bart de Zwart, Dr. Rienk Prins

01-11-2012 | ONDERZOEK | Uitgave 8/2012

Training in toepassing van het protocol Depressieve stoornis en veranderingen in de uitkomsten van de beoordeling van de belastbaarheid

Ton Schellart, Feico Zwerver, Han Anema, Allard van der Beek

01-11-2012 | PROEFSCHRIFTBESPREKING | Uitgave 8/2012

The (cost-) effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital@Work study

Jorien Strijk, Ingrid Snels

01-11-2012 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 8/2012

Eerste ervaringen met het PreventieConsult Cardiometabool risico bij preventief medisch onderzoek

Jurriaan Blekemolen, Marianne Vodegel

01-11-2012 | VOOR U GELEZEN | Uitgave 8/2012

Tillen op het werk vergroot het risico op netvliesloslating

C.P.J. Everaert

01-11-2012 | RECTIFICATIE | Uitgave 8/2012

RECTIFICATIE

Bohn Stafleu van Loghum

01-11-2012 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 8/2012

Psychische klachten na de bevalling: post aut propter?

Een lastig gesprek in de spreekkamer van de verzekeringsarts
Mr. Jim Faas, Drs. Loes Wynhoven

01-11-2012 | VOOR U GELEZEN | Uitgave 8/2012

Jaarverslag 2011 Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Bas Sorgdrager

01-11-2012 | CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG | Uitgave 8/2012

Ongepast onderzoek (1)

André Weel

01-11-2012 | CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG | Uitgave 8/2012

Ongepast onderzoek (2)

André Weel

01-11-2012 | RICHTLIJNEN | Uitgave 8/2012

De herziene richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Drs. Jaan van Dijk

01-11-2012 | COMMENTAAR | Uitgave 8/2012

Laat de bedrijfsarts zich nu uitdagen door het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel?

Dr. Marcel Twickler

01-11-2012 | INTERVIEW | Uitgave 8/2012

Een bedrijfsarts moet een casemanager vragen naar zijn registratie bij de RNVC

Interview met voorzitter Pascal Schmitt en bestuurslid Martin Valk van de RNVC, de beroepsvereniging van case- en caremanagers
Rolf Blijleven, André Weel, Bas Sorgdrager

01-11-2012 | REFERAAT | Uitgave 8/2012

Hebben oudere werknemers een verhoogd ongevalsrisico bij het werk?

Jan-Willem Koten

01-11-2012 | REFERAAT | Uitgave 8/2012

In periodes van lage werkbelasting is de verzuimdrempel lager

Rob Hoedeman

01-11-2012 | REFERAAT | Uitgave 8/2012

Aangrijpingspunten in het re-integratieproces van werknemers met psychische klachten

Rob Hoedeman

01-11-2012 | REFERAAT | Uitgave 8/2012

Cognitieve beperkingen bij oudere werknemers moeilijk vast te stellen

Jan-Willem Koten

01-11-2012 | BERICHTEN UIT HET NCVB | Uitgave 8/2012

Neuropsychologisch onderzoek objectiveert cognitieve klachten bij hersenschade

Evelien van Valen

01-11-2012 | TBV IN OUTLINE | Uitgave 8/2012

LETTER FROM THE EDITOR: You cannot boss occupational physicians and insurance physicians around

Bas Sorgdrager

01-11-2012 | TBV IN OUTLINE | Uitgave 8/2012

STANDPOINT.TBV: We will carry on

André Weel

01-11-2012 | VERENIGINGSNIEUWS | Uitgave 8/2012

VERENIGINGSNIEUWS

Gert van Ekeren

Recente publicaties