Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 9/2012

Inhoudsopgave (28 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Sta even stil

André Weel

STANDPUNT.TBV

Overgewicht terugdringen is maatwerk

Paul Koenders

COMMENTAAR OP STANDPUNT

Niet lijnen, niet stilstaan

Ingeborg van den Bold, Frank Jungbauer

LEZERSFORUM

HRV-metingen betrouwbaar en valide?

Remko Soer, Juha Hijmans, Michiel Renemana

OPINIE

Wie spijt wat?

Monique Loo

REFERAAT

Betekenis van beroepsinfecties onderschat

Jan-Willem Koten

VOOR DE PRAKTIJK

Naar een nieuwe opzet voor de aanstellingskeuring in de bouwnijverheid

V. Gouttebarge, J. K. Sluiter, M. H. W. Frings-Dresen, H. F. van der Molen, J. C. van Duivenbooden

COLUMN

De NVAB en haar Tien Geboden

Dolf Algra

VOOR DE PRAKTIJK

De behandelaar doet uitspraken over werk: een positieve ontwikkeling?

A. P. Nauta, A. N. H. Weel

ONDERZOEK IN HET KORT

Een systematisch literatuuronderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van personen met een autismespectrumstoornis

Anja Holwerda, Jac van der Klink, Johan Groothoff, Sandra Brouwer

ONDERZOEK IN HET KORT

Hoe verhouden leefstijl en algemene gezondheid en overgewicht zich tot elkaar?

Tatjana van Strien, Paul Koenders

REFERAAT

Uitkomsten uit de Human Bitumen Study

C. P. J. Everaert

INTERVIEW

Pieter Rodenburg: een bedrijfsarts moet nabij zijn

Rolf Blijleven, Bas Sorgdrager, Kees Hertog

CONGRESVERSLAG

Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2012, Papendal, Arnhem Haal het beste uit jezelf

Anne-Marie Müller-Bakker, Haije Wind

PROEFSCHRIFTBESPREKING

The assessment of efforts to return to work.

Bas Sorgdrager

PROEFSCHRIFTBESPREKING

Enhancing return to work of cancer patients.

Frank Jungbauer

BERICHTEN UIT HET NCVB

Vrijwilligerswerk en infectieziekten

Harry Stinis

TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR

André Weel

TBV IN OUTLINE

STANDPOINT.TBV

Paul Koenders

VERENIGINGSNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS