Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2010 | Artikel

Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis

Auteur: Colin van der Heiden

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De gegeneraliseerde angststoornis (GAS) kenmerkt zich door aanhoudende angst en zorgen over allerlei, vaak alledaagse zaken. Veel GAS-patiënten rapporteren al ‘hun hele leven een tobber of piekeraar te zijn’. De zorgen worden door hun als onbeheersbaar beleefd. Om van een stoornis te kunnen spreken moeten de aanhoudende angst en het gepieker, of de bijkomende klachten, het dagelijks functioneren van de patiënt in belangrijke mate verstoren.
Voetnoten
1
Heiden C van der ea (2008) De gegeneraliseerde angststoornis: Diagnostische overwegingen en aanbevelingen voor de praktijk. Gedragstherapie 41: 281–302
 
2
Heiden C van der ea (in voorbereiding) Effectiveness of cognitive therapy for generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial comparing metacognitive therapy and intolerance of uncertainty therapy. (De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn door de eerste auteur gepresenteerd op het Europees Gedragstherapiecongres (EABCT), 11 september 2008, Helsinki)
 
3
Richtlijn Angst Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (LSMR) (2003) Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Richtlijn voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen cliënten met een angststoornis. Utrecht: Trimbos-instituut
 
4
Fisher PL (2006) The efficacy of psychological treatments for generalised anxiety disorder? In Davey GCL & Wells A (eds) Worry and its psychological disorders: Theory, assessment and treatment (pp. 359–378). Chichester: Wiley
 
5
Wells A (1995) Metacognition and worry: A cognitive model of generalised anxiety disorder Behavioural and cognitive psychotherapy 23: 301–320
 
6
Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op: Heiden C van der (2009) Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angst. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
 
7
Deze paragraaf is gebaseerd op: Heiden C van der ea (2007) De gegeneraliseerde angststoornis (Psychotherapie in praktijk, deel 1). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
 
8
Hermans D ea (2002) De Meta-Cognities Vragenlijst. Gedragstherapie 35: 341–352
 
9
Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze bij cognitieve interventies als de socratische dialoog, het gedachteschema en gedragsexperimenten wordt verwezen naar bijv. Beck JS (1999) Basisboek cognitieve therapie. Baarn: Intro; en Broeke E ten ea (2008) Cognitieve therapie: De basisvaardigheden (2e herziene druk). Amsterdam: Boom
 
10
Beschreven in Wells A (2009) Metacognitive therapy for anxiety and depression. Chichester: Wiley
 
Metagegevens
Titel
Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis
Auteur
Colin van der Heiden
Publicatiedatum
01-02-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088996

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Psychopraktijk 1/2010 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel