Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Mentalization-Based Treatment voor patienten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Auteurs : Mevrouw drs. Dawn Bales, Mevrouw L. Liesbet Nijssens, Mevrouw dr. Nicole van Beek, Prof. Anthony Bateman

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mentalization-Based Treatment (MBT) werd in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld door Anthony Bateman en Peter Fonagy voor behandeling in deeltijdsetting van patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. De afgelopen jaren is de theoretische achtergrond rondom mentaliseren geëvolueerd, en speelt deze een belangrijke rol bij het begrijpen van psychopathologie in het algemeen. Het concept mentaliseren en het MBT-ontwikkelingsmodel worden inmiddels breed toegepast bij verschillende stoornissen, in verschillende settings en bij verschillende groepen van patiënten. In dit hoofdstuk komen zowel theorie als praktische richtlijnen van het behandelprogramma aan bod in relatie tot het begrijpen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. We beginnen dit hoofdstuk met het concept mentaliseren en hoe het mentaliseren zich ontwikkelt binnen hechtingsrelaties. Vervolgens beschrijven we hoe dit ontwikkelingsproces kan stagneren en welke rol dit speelt bij de ontwikkeling en in stand houding van persoonlijkheidsstoornissen. Daarna wordt het behandelprogramma MBT beschreven en sluiten we af met onderzoeksresultaten.
Literatuur
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (4th ed.) (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association. APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (4th ed.) (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2001). Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158,1–52. APA (American Psychiatric Association). (2001). Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158,1–52.
go back to reference Arnsten, A. F. T. (1998). The Biology of being frazzled. Science, 280, 1711–1712.CrossRef Arnsten, A. F. T. (1998). The Biology of being frazzled. Science, 280, 1711–1712.CrossRef
go back to reference Bales, D., Bateman, A. W. (2012). Partial hospitalization settings. In A. W. Bateman, P. Fonagy (Red.), Handbook of mentalizing in mental health practice, (hoofdstuk 8, pag. 197–227). Arlington (VA): American Psychiatric Publishing, Inc. Bales, D., Bateman, A. W. (2012). Partial hospitalization settings. In A. W. Bateman, P. Fonagy (Red.), Handbook of mentalizing in mental health practice, (hoofdstuk 8, pag. 197–227). Arlington (VA): American Psychiatric Publishing, Inc.
go back to reference Bales D., Beek N. van, Smits M., Willemsen S., Busschbach J. J. V., Verheul R., et al. (2012). Treatment outcome of 18-month, day hospital mentalization-based treatment (MBT) in patients with severe borderline personality disorder in the Netherlands. Journal of Personality Disorders, 26(4), 568–582. Bales D., Beek N. van, Smits M., Willemsen S., Busschbach J. J. V., Verheul R., et al. (2012). Treatment outcome of 18-month, day hospital mentalization-based treatment (MBT) in patients with severe borderline personality disorder in the Netherlands. Journal of Personality Disorders, 26(4), 568–582.
go back to reference Bales, D., Beek, van, & Verheul, R. (in voorbereiding). Bales, D., Beek, van, & Verheul, R. (in voorbereiding).
go back to reference Bales, D. L., Timman, R., Andrea, H., Busschbach, J. J., Verheul, R., & Kamphuis, J. H. (2015). Effectiveness of day hospital mentalization-based treatment for patients with severe borderline personality disorder: A matched control study. Clinical Psychology and Psychotherapy Sep-Oct, 22(5), 409–417.CrossRef Bales, D. L., Timman, R., Andrea, H., Busschbach, J. J., Verheul, R., & Kamphuis, J. H. (2015). Effectiveness of day hospital mentalization-based treatment for patients with severe borderline personality disorder: A matched control study. Clinical Psychology and Psychotherapy Sep-Oct, 22(5), 409–417.CrossRef
go back to reference Bartels, A., & Zeki, S. (2000). The neural basis of romantic love. NeuroReport, 11, 3829–3834.CrossRef Bartels, A., & Zeki, S. (2000). The neural basis of romantic love. NeuroReport, 11, 3829–3834.CrossRef
go back to reference Bartels, A., & Zeki, S. (2004). The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage, 21, 1155–1166.CrossRef Bartels, A., & Zeki, S. (2004). The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage, 21, 1155–1166.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controled trial. American Journal of Psychiatry, 156(10), 1563–1569.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controled trial. American Journal of Psychiatry, 156(10), 1563–1569.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158(1), 36–42.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158(1), 36–42.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2004a). Mentalization-based understanding of borderline personality disorder. In A. Bateman, & P. Fonagy (Eds.). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment, (pag. 55–109). Oxford: Oxford University Press. Bateman, A., & Fonagy, P. (2004a). Mentalization-based understanding of borderline personality disorder. In A. Bateman, & P. Fonagy (Eds.). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment, (pag. 55–109). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2004b). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2004b). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2008). 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: mentalization-based treatment versus treatment as usual. The American Journal of Psychiatry, 165(5), 631–638.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2008). 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: mentalization-based treatment versus treatment as usual. The American Journal of Psychiatry, 165(5), 631–638.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A practical guide. Oxford: Oxford University Press.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A practical guide. Oxford: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Binks, C. A., et al. (2006). Pharmacological interventions for people with borderline personality disorder (Review). The Cochrane Collaboration. Binks, C. A., et al. (2006). Pharmacological interventions for people with borderline personality disorder (Review). The Cochrane Collaboration.
go back to reference Cicchetti, D., & Beeghly, M. (1987). Symbolic development in maltreated youngsters: an organizational perspective. In D. Cicchetti, & M. Beeghly (Eds.). Atypical symbolic development. New directions for child development, (36, pag. 5–29). San Francisco: Jossey-Bass. Cicchetti, D., & Beeghly, M. (1987). Symbolic development in maltreated youngsters: an organizational perspective. In D. Cicchetti, & M. Beeghly (Eds.). Atypical symbolic development. New directions for child development, (36, pag. 5–29). San Francisco: Jossey-Bass.
go back to reference Chiesa, M., Bateman, A., Wilberg, T., & Friis, S. (2002). Patients’ characteristics, outcome and cost-benefit of hospital-based treatment for patients with personality disorder. A comparison of three different programmes. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 75, 381–392.CrossRef Chiesa, M., Bateman, A., Wilberg, T., & Friis, S. (2002). Patients’ characteristics, outcome and cost-benefit of hospital-based treatment for patients with personality disorder. A comparison of three different programmes. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 75, 381–392.CrossRef
go back to reference Derksen, J. J. L. (1990). Een overzicht van drie concepten in de diagnostiek van de borderline-persoonlijkheidsstoornis. In J. J. L. Derksen & F. J. S. Donker (Red.). De borderlinepatiënt. Diagnostiek, behandeling en onderzoek, (pag. 12–33). Amersfoort: Acco. Derksen, J. J. L. (1990). Een overzicht van drie concepten in de diagnostiek van de borderline-persoonlijkheidsstoornis. In J. J. L. Derksen & F. J. S. Donker (Red.). De borderlinepatiënt. Diagnostiek, behandeling en onderzoek, (pag. 12–33). Amersfoort: Acco.
go back to reference Fonagy, P. (2000). Attachment and borderline personality disorder. Journal of the American Psychoanalytical Association, 48(4), 1129–1146.CrossRef Fonagy, P. (2000). Attachment and borderline personality disorder. Journal of the American Psychoanalytical Association, 48(4), 1129–1146.CrossRef
go back to reference Fonagy, P., & Bateman, A. (2005). Attachment theory and mentalization-oriented model of borderline personality disorder. In J. M. Oldham, A. E. Skodol, & D. S. Bender (Red.), Textbook of personality disorders, (pag. 187–207). Washington DC: American Psychiatric Press Inc. Fonagy, P., & Bateman, A. (2005). Attachment theory and mentalization-oriented model of borderline personality disorder. In J. M. Oldham, A. E. Skodol, & D. S. Bender (Red.), Textbook of personality disorders, (pag. 187–207). Washington DC: American Psychiatric Press Inc.
go back to reference Fonagy, P., & Bateman, A. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62(4), 411–430.CrossRef Fonagy, P., & Bateman, A. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62(4), 411–430.CrossRef
go back to reference Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder – A mentalizing model. Journal of Personality Disorders, 22, 4–21.CrossRef Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder – A mentalizing model. Journal of Personality Disorders, 22, 4–21.CrossRef
go back to reference Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the Self. New York: Other Press. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the Self. New York: Other Press.
go back to reference Fonagy, P., & Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 21, 1355–1381.CrossRef Fonagy, P., & Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 21, 1355–1381.CrossRef
go back to reference Fonagy, P., & Luyten, P. (2016). A multilevel perspective on the development of borderline personality disorder. In D. Cicchetti (Red.), Developmental Psychopathology. New York: John Wiley & Sons Inc. Fonagy, P., & Luyten, P. (2016). A multilevel perspective on the development of borderline personality disorder. In D. Cicchetti (Red.), Developmental Psychopathology. New York: John Wiley & Sons Inc.
go back to reference Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental psychopathology. Hove, UK/New York: Brunner-Routledge. Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental psychopathology. Hove, UK/New York: Brunner-Routledge.
go back to reference Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., & Target, M. (1998). Reflective-functioning manual for application to adult attachment interviews. London: Psychoanalysis Unit. Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., & Target, M. (1998). Reflective-functioning manual for application to adult attachment interviews. London: Psychoanalysis Unit.
go back to reference Gergely, G., & Watson, J. S. (1996). The social biofeedback theory of parental affect-mirroring: the development of emotional self-awareness and self-control in infancy. International Journal of Psychoanalysis, 77(6), 1181–1212.PubMed Gergely, G., & Watson, J. S. (1996). The social biofeedback theory of parental affect-mirroring: the development of emotional self-awareness and self-control in infancy. International Journal of Psychoanalysis, 77(6), 1181–1212.PubMed
go back to reference Gidycz, C. A., Hanson, K., & Layman, M. J. (1995). A prospective analysis of the relationships among sexual assault experiences. An extension of previous findings. Psychology of Woman Quarterly, 19, 124–131.CrossRef Gidycz, C. A., Hanson, K., & Layman, M. J. (1995). A prospective analysis of the relationships among sexual assault experiences. An extension of previous findings. Psychology of Woman Quarterly, 19, 124–131.CrossRef
go back to reference Herman, J. L., Perry, C. P., & Kolk, B. A. van der (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146, 490–495. Herman, J. L., Perry, C. P., & Kolk, B. A. van der (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146, 490–495.
go back to reference Hesse, E. (2008). The Adult Attachment Interview: protocol, method of analysis, and empirical studies. In J. Casidy & P. R. Shaver (Red.), Handbook of attachment theory and research (pag. 552–558). New York: Guilford Press. Hesse, E. (2008). The Adult Attachment Interview: protocol, method of analysis, and empirical studies. In J. Casidy & P. R. Shaver (Red.), Handbook of attachment theory and research (pag. 552–558). New York: Guilford Press.
go back to reference IJzendoorn, M. H. van (1994a). Intergenerationele overdracht van klinische problemen met gehechtheid. In M. H. van IJzendoorn (Ed.). Gehechtheid van ouders en kinderen, (pag. 110–135). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. IJzendoorn, M. H. van (1994a). Intergenerationele overdracht van klinische problemen met gehechtheid. In M. H. van IJzendoorn (Ed.). Gehechtheid van ouders en kinderen, (pag. 110–135). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference IJzendoorn, M. H. van (1994b). Ontstaan en achtergronden van de gehechtheidstheorie. In M. H. van IJzendoorn (Ed.). Gehechtheid van ouders en kinderen, (pag. 13–37). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. IJzendoorn, M. H. van (1994b). Ontstaan en achtergronden van de gehechtheidstheorie. In M. H. van IJzendoorn (Ed.). Gehechtheid van ouders en kinderen, (pag. 13–37). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Johnson, J. G., Cohen, P., Skodol, A. E., Oldham, J. M., Kasen, S., & Brook, J. S. (1999). Personality disorders in adolescence and risk of mental disorders and suicidality during adulthood. Archives of General Psychiatry, 56(9), 805–811. Johnson, J. G., Cohen, P., Skodol, A. E., Oldham, J. M., Kasen, S., & Brook, J. S. (1999). Personality disorders in adolescence and risk of mental disorders and suicidality during adulthood. Archives of General Psychiatry, 56(9), 805–811.
go back to reference Jørgensen, C. R., Bøye, R., Andersen, D., Døssing Blaabjerg A. H., Freund, C., Jordet, H., & Kjølbye, M. (2014). Eighteen months post-treatment naturalistic follow-up study of mentalization-based therapy and supportive group treatment of borderline personality disorder: Clinical outcomes and functioning. Nordic Psychology 66(4). Jørgensen, C. R., Bøye, R., Andersen, D., Døssing Blaabjerg A. H., Freund, C., Jordet, H., & Kjølbye, M. (2014). Eighteen months post-treatment naturalistic follow-up study of mentalization-based therapy and supportive group treatment of borderline personality disorder: Clinical outcomes and functioning. Nordic Psychology 66(4).
go back to reference Jørgensen, C. R., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H., Andersen, D., & Kjølbye, M. (2012). Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: A randomized trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 127, 305–317.CrossRef Jørgensen, C. R., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H., Andersen, D., & Kjølbye, M. (2012). Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: A randomized trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 127, 305–317.CrossRef
go back to reference Kvarstein, E. H., et al. (2015). Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 88(1), 71–86.CrossRef Kvarstein, E. H., et al. (2015). Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 88(1), 71–86.CrossRef
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Luyten, P., & Fonagy, P. (2015). The neurobiology of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 6, 366–379.CrossRef Luyten, P., & Fonagy, P. (2015). The neurobiology of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 6, 366–379.CrossRef
go back to reference Malatesta, C. Z., Culver, C., Tesman, J. R., & Shepard, B. (1989). The development of emotion expression during the first two years of life. Monographs of the Society for Research in Child Development, 54, 1–104.CrossRef Malatesta, C. Z., Culver, C., Tesman, J. R., & Shepard, B. (1989). The development of emotion expression during the first two years of life. Monographs of the Society for Research in Child Development, 54, 1–104.CrossRef
go back to reference Maunder, R. G., & Hunter, J. J. (2001). Attachment and Psychosomatic Medicine: Developmental contributions to stress and disease. Psychosomatic Medicine, 63, 556–567.CrossRef Maunder, R. G., & Hunter, J. J. (2001). Attachment and Psychosomatic Medicine: Developmental contributions to stress and disease. Psychosomatic Medicine, 63, 556–567.CrossRef
go back to reference National Institute for Health and Clinical Excellence. (2009). Borderline personality disorder: Treatment and management. London, UK: National Institute for Health and Clinical Excellence. National Institute for Health and Clinical Excellence. (2009). Borderline personality disorder: Treatment and management. London, UK: National Institute for Health and Clinical Excellence.
go back to reference Perry, J. C. (1993). Longitudinal studies of personality disorders. Journal of Personality Disorders (supplement), 63–85. Perry, J. C. (1993). Longitudinal studies of personality disorders. Journal of Personality Disorders (supplement), 63–85.
go back to reference Phelps, E. A., & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: From animal models to human behaviour. Neuron, 48(2), 175–187.CrossRef Phelps, E. A., & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: From animal models to human behaviour. Neuron, 48(2), 175–187.CrossRef
go back to reference Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment and Human Development, 7, 269–281.CrossRef Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment and Human Development, 7, 269–281.CrossRef
go back to reference Sroufe, L. A. (1983). Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in preschool (Bd. 16). Hillsdale, N J: Erlbaum. Sroufe, L. A. (1983). Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in preschool (Bd. 16). Hillsdale, N J: Erlbaum.
go back to reference Stanley, B., Gameroff, M. J., Michalsen, V., & Mann, J. J. (2001). Are suicide attempters who self-mutilate a unique population? American Journal of Psychiatry, 158(3), 427–432.CrossRef Stanley, B., Gameroff, M. J., Michalsen, V., & Mann, J. J. (2001). Are suicide attempters who self-mutilate a unique population? American Journal of Psychiatry, 158(3), 427–432.CrossRef
go back to reference Torgersen, S., Lygren, S., Oien, P. A., Skre, I., Onstad, S., Edvardsen, J., et al. (2000). A twin study of personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 41(6), 416–425.CrossRef Torgersen, S., Lygren, S., Oien, P. A., Skre, I., Onstad, S., Edvardsen, J., et al. (2000). A twin study of personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 41(6), 416–425.CrossRef
go back to reference Verheugt-Pleiter, A., & Deben-Mager, M. (2005). Transference focused psychotherapy en Mentalization-Based treatment: broer en zus? Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11(3), 169–183. Verheugt-Pleiter, A., & Deben-Mager, M. (2005). Transference focused psychotherapy en Mentalization-Based treatment: broer en zus? Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11(3), 169–183.
go back to reference Verheul, R., & van den Brink, W. (1999). Persoonlijkheidsstoornissen. In A. de Jong, W. van den Brink, J. Ormel, et al. (Red.), Handboek psychiatrische epidemiologie. Elsevier/de Tijdstroom: Maarssen. Verheul, R., & van den Brink, W. (1999). Persoonlijkheidsstoornissen. In A. de Jong, W. van den Brink, J. Ormel, et al. (Red.), Handboek psychiatrische epidemiologie. Elsevier/de Tijdstroom: Maarssen.
go back to reference Vliegen, N., & Nijssens, L. (2010). Reflectief ouderschap als antwoord op een gehechtheidsontwikkeling met hindernissen. VAG Tijdschrift, 4, 14–15. Vliegen, N., & Nijssens, L. (2010). Reflectief ouderschap als antwoord op een gehechtheidsontwikkeling met hindernissen. VAG Tijdschrift, 4, 14–15.
go back to reference Zanarini, M. C., Yong, L., Frankenburg, F. R., Hennen, J., Reich, D. B., Marino, M. F., et al. (2002). Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 190, 381–387.CrossRef Zanarini, M. C., Yong, L., Frankenburg, F. R., Hennen, J., Reich, D. B., Marino, M. F., et al. (2002). Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 190, 381–387.CrossRef
Metagegevens
Titel
Mentalization-Based Treatment voor patienten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Auteurs
Mevrouw drs. Dawn Bales
Mevrouw L. Liesbet Nijssens
Mevrouw dr. Nicole van Beek
Prof. Anthony Bateman
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_16