Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

03-03-2017 | Uitgave 2/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2017

Menstruatiepatroon bij 13-jarigen in Vlaanderen, en de impact van menstruele klachten op de school- en sociale participatie

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 2/2017
Auteurs:
K. Hoppenbrouwers, A. Rijkers, M. Roelants, C. Meuleman, K. Van Leeuwen, A. Desoete, J. R. Wiersema, T. D’Hooghe
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is een bewerking van het artikel van Hoppenbrouwers et al. verschenen in Eur J of Pediatrics. 2016;175:623–30. Characteristics of the menstrual cycle in 13-years-old Flemish girls and the impact of menstrual symptoms on social life.

Samenvatting

Tussen maart en juni 2009 ontvingen alle meisjes, geboren in 1996 en op het moment van het onderzoek woonachtig in 8 regio’s verspreid over Vlaanderen, in het kader van het Vlaamse cohortonderzoek JOnG! een semigestructureerde vragenlijst met onder meer vragen over de leeftijd van menarche, de kenmerken van hun menstruele cyclus en de eventuele impact ervan op hun sociale activiteiten. Van de 769 respondenten (dat is 15,7 % van de doelpopulatie in de betrokken regio’s) had 47,2 % reeds menstruaties. De gemiddelde leeftijd van menarche werd geschat op 12,9 ± 1,3 jaar. Van de 363 meisjes die reeds menstruaties hadden, ervoer 41,6 % (95 % BI 36,4–47,0 %) deze als pijnlijk tijdens de afgelopen 3 maanden. Uit het onderzoek blijkt een significante correlatie tussen pijnlijke menstruatie enerzijds (dysmenorroe), en jongere menarcheleeftijd (p < .05) en meer overvloedige menstruatie (p < .001) anderzijds. Bovendien ervoer één op vier 13-jarige meisjes een negatieve impact van menstruaties op hun schoolparticipatie en deelname aan sociale activiteiten. Deze proportie is echter significant groter bij meisjes met dysmenorroe (41,3 %) dan bij meisjes die hun menstruaties hebben zonder noemenswaardige klachten (14,2 %) (RR = 2,9; 95 % BI, 2,0–4,4; p < .001). Uit de resultaten van deze studie blijkt dat menstruatie-gebonden klachten frequent voorkomen bij jonge tienermeisjes, wat aandacht verdient vanwege jeugdgezondheidszorg.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2017 Naar de uitgave