Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2010 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 3/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2010

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2010
Auteurs:
Mieke Steenbakkers, Maria Jansen, Hans Maarse, Hans Maarse, Nanne de Vries
Belangrijke opmerkingen
GGD Zuid Limburg
Vakgroep Gezondheidsbevordering, CAPHRI, Universiteit Maastricht
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
Vakgroep BEOZ, CAPHRI, Universiteit Maastricht
Mieke Steenbakkers, GGD Zuid Limburg, Postbus 2022, 6160 HA Geleen, tel.: 046-8505508,
Voor publicatie aanvaard in januari 2010.

Samenvatting

Gemeenten worden gestimuleerd om integraal gezondheidsbeleid (IGB) te ontwikkelen. Ondanks het feit dat gemeenten beschikken over beleidsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het structureel vormgeven van IGB staat dit integrale beleid nog in de kinderschoenen. Daarom rijst de vraag welke mogelijkheden de gemeenten zien om intersectoraal samen te werken bij het ontwikkelen van IGB. Portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers zijn via een digitale vragenlijst hierover bevraagd. De resultaten van dit onderzoek laten een consistent beeld zien. Gemeenten die gaan deelnemen aan het begeleidingstraject zien zelf meer mogelijkheden om intersectoraal samen te werken aan IGB dan gemeenten die niet begeleid willen worden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de afdelingshoofden het minst positief over IGB. Vaak ontbreekt op dit tactische niveau de samenwerking met andere beleidsterreinen en is er minder draagvlak voor integraal beleid binnen het eigen beleidsterrein. Vooral op het niveau van de portefeuillehouder en beleidsmedewerker worden verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen. De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking veel onduidelijkheid bestaat en dat intersectorale samenwerking rondom het gezondheidsprobleem overgewicht beperkt ontwikkeld is binnen gemeenten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2010 Naar de uitgave

OriginalPaper

V & W Nieuws