Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

Auteurs: Mieke Steenbakkers, Maria Jansen, Hans Maarse, Hans Maarse, Nanne de Vries

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gemeenten worden gestimuleerd om integraal gezondheidsbeleid (IGB) te ontwikkelen. Ondanks het feit dat gemeenten beschikken over beleidsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het structureel vormgeven van IGB staat dit integrale beleid nog in de kinderschoenen. Daarom rijst de vraag welke mogelijkheden de gemeenten zien om intersectoraal samen te werken bij het ontwikkelen van IGB. Portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers zijn via een digitale vragenlijst hierover bevraagd. De resultaten van dit onderzoek laten een consistent beeld zien. Gemeenten die gaan deelnemen aan het begeleidingstraject zien zelf meer mogelijkheden om intersectoraal samen te werken aan IGB dan gemeenten die niet begeleid willen worden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de afdelingshoofden het minst positief over IGB. Vaak ontbreekt op dit tactische niveau de samenwerking met andere beleidsterreinen en is er minder draagvlak voor integraal beleid binnen het eigen beleidsterrein. Vooral op het niveau van de portefeuillehouder en beleidsmedewerker worden verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen. De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking veel onduidelijkheid bestaat en dat intersectorale samenwerking rondom het gezondheidsprobleem overgewicht beperkt ontwikkeld is binnen gemeenten.
Literatuur
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Reactie minister op advies RVZ 2000. Den Haag: Ministerie van VWS, 2001. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Reactie minister op advies RVZ 2000. Den Haag: Ministerie van VWS, 2001.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Kaderbrief 2007-2010 visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Kaderbrief 2007-2010 visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezond gedrag bevorderd. Eindrapportage van de werkgroep IBO. Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2006-2007, nr.1. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezond gedrag bevorderd. Eindrapportage van de werkgroep IBO. Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2006-2007, nr.1. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.
go back to reference Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (2003). Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (2003).
go back to reference Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ. Zorg voor gezondheid - Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ. Zorg voor gezondheid - Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006.
go back to reference Verweij A, Broeder JM den. Integraal gezondheidsbeleid samengevat. Bilthoven: RIVM; 2006 [www.nationaalkompas.nl>preventie>thema’s>integraal gezondheidsbeleid 13 maart 2006]. Verweij A, Broeder JM den. Integraal gezondheidsbeleid samengevat. Bilthoven: RIVM; 2006 [www.nationaalkompas.nl>preventie>thema’s>integraal gezondheidsbeleid 13 maart 2006].
go back to reference Storm I, Zoest F, Broeder L. Integraal gezondheidsbeleid. Bilthoven: RIVM, 2007. Storm I, Zoest F, Broeder L. Integraal gezondheidsbeleid. Bilthoven: RIVM, 2007.
go back to reference RVZ, Onderwijsraad, Rob. Buiten de gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid, advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het openbaar bestuur. Zoetermeer: RVZ, 2009. RVZ, Onderwijsraad, Rob. Buiten de gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid, advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het openbaar bestuur. Zoetermeer: RVZ, 2009.
go back to reference Wet Maatschappelijke Ondersteuning, (2007). Wet Maatschappelijke Ondersteuning, (2007).
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Derde voortgangsrapportage Wmo. Den Haag: Ministerie van VWS, 2008. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Derde voortgangsrapportage Wmo. Den Haag: Ministerie van VWS, 2008.
go back to reference Inspectie voor de GezondheidsZorg. Staat van de gezondheidszorg, 2005, deelrapport. De gemeenten zijn veel meer betrokken bij de openbare gezondheidszorg, ze moeten nu meer zelf uitvoeren. Resultaten van het toezicht op de gemeentelijke betrokkenheid 2004. Den Haag: IGZ, 2005. Inspectie voor de GezondheidsZorg. Staat van de gezondheidszorg, 2005, deelrapport. De gemeenten zijn veel meer betrokken bij de openbare gezondheidszorg, ze moeten nu meer zelf uitvoeren. Resultaten van het toezicht op de gemeentelijke betrokkenheid 2004. Den Haag: IGZ, 2005.
go back to reference Kooiker S, Velden K van der. Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema‘s voor gezondheidsbevordering. Den Haag: Sociaal en Cultureel planbureau, 2007. Kooiker S, Velden K van der. Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema‘s voor gezondheidsbevordering. Den Haag: Sociaal en Cultureel planbureau, 2007.
go back to reference Uitspraak portefeuillehouder VGZ gemeente Maastricht. Notulen werkgroep IGBO van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg (2007). Uitspraak portefeuillehouder VGZ gemeente Maastricht. Notulen werkgroep IGBO van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg (2007).
go back to reference Inspectie voor de GezondheidsZorg. Concept resultaten thematisch toezicht integraal beleid. Den Haag: IGZ, 2008. Inspectie voor de GezondheidsZorg. Concept resultaten thematisch toezicht integraal beleid. Den Haag: IGZ, 2008.
go back to reference Inspectie voor de GezondheidsZorg. Zichtbare zorg openbare gezondheidszorg, verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid. Visiedocument. Den Haag: IGZ, 2009. Inspectie voor de GezondheidsZorg. Zichtbare zorg openbare gezondheidszorg, verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid. Visiedocument. Den Haag: IGZ, 2009.
go back to reference Zuid Limburgse gemeenten. Samen gezond! Regionale prioriteiten Volksgezondheidsbeleid Zuid Limburg 2007-2011. Maastricht, 2007. Zuid Limburgse gemeenten. Samen gezond! Regionale prioriteiten Volksgezondheidsbeleid Zuid Limburg 2007-2011. Maastricht, 2007.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Publieke gezondheid. Advies uitgebracht door de RVZ aan de minister van VWS. Den Haag: RVZ, 2006. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Publieke gezondheid. Advies uitgebracht door de RVZ aan de minister van VWS. Den Haag: RVZ, 2006.
go back to reference Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief. Vaals: Zuid Limburgse gemeenten, GGD Zuid Limburg, NIGZ, 2005. Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief. Vaals: Zuid Limburgse gemeenten, GGD Zuid Limburg, NIGZ, 2005.
go back to reference Steenbakkers M, Pos S, Dam J ten. Een routeplanner ter ondersteuning van de ontwikkeling van lokaal integraal gezondheidsbeleid. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87:42-3. Steenbakkers M, Pos S, Dam J ten. Een routeplanner ter ondersteuning van de ontwikkeling van lokaal integraal gezondheidsbeleid. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87:42-3.
go back to reference GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg (AW). Maastricht: GGD Zuid Limburg, 2006. GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg (AW). Maastricht: GGD Zuid Limburg, 2006.
go back to reference Nijboer C, Alting D. Gezondheidswinst door gemeentelijk facetbeleid, voorbeelden die een gezond leven bevorderen, vooral bij sociaal economisch zwakkere groepen. Woerden: NIGZ, 2003. Nijboer C, Alting D. Gezondheidswinst door gemeentelijk facetbeleid, voorbeelden die een gezond leven bevorderen, vooral bij sociaal economisch zwakkere groepen. Woerden: NIGZ, 2003.
go back to reference Storm I, Wendel-Vos GCW, Visscher TLS, Schuit AJ. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging nationale en lokale mogelijkheden. Bilthoven: RIVM, 2006. Storm I, Wendel-Vos GCW, Visscher TLS, Schuit AJ. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging nationale en lokale mogelijkheden. Bilthoven: RIVM, 2006.
go back to reference Bekker M. The Politics of Healthy Policies: Redesigning Health Impact Assessment to Integrate Health in Public Policy. Rotterdam: Erasmus University, 2007. Bekker M. The Politics of Healthy Policies: Redesigning Health Impact Assessment to Integrate Health in Public Policy. Rotterdam: Erasmus University, 2007.
go back to reference Jansen M. Mind the gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health. Maastricht: University Maastricht, 2007. Jansen M. Mind the gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health. Maastricht: University Maastricht, 2007.
go back to reference Jansen M, Vries NK de, Kok G, Oers H van. Samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek in de publieke gezondheidszorg: resultaten van een multipe-case studie. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:296-305. Jansen M, Vries NK de, Kok G, Oers H van. Samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek in de publieke gezondheidszorg: resultaten van een multipe-case studie. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:296-305.
go back to reference Steenbakkers M. www.academischewerkplaatslimburg.nl. 2007. Steenbakkers M. www.academischewerkplaatslimburg.nl. 2007.
go back to reference Foryth DR. Leadership. Group Dynamics. 3 ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company; 1999. Foryth DR. Leadership. Group Dynamics. 3 ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company; 1999.
go back to reference Jong J de, Hartog D den. Leadership as a determinant of innovative behavior. A conceptual framework. Zoetermeer: Scales, 2003. Jong J de, Hartog D den. Leadership as a determinant of innovative behavior. A conceptual framework. Zoetermeer: Scales, 2003.
go back to reference Wilson JL. Leadership development: working together to enchance collaboration. J Public Health Manag Pract 2002;8:21-6. Wilson JL. Leadership development: working together to enchance collaboration. J Public Health Manag Pract 2002;8:21-6.
go back to reference Ruland E. Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg: lessen uit de casus Hartslag Limburg. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008. Ruland E. Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg: lessen uit de casus Hartslag Limburg. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008.
go back to reference Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Toekomstvisie op publieke gezondheid. Maatschappelijke vraagstukken centraal - verbinden verschillende beleidsdomeinen. Den Haag: VNG, 2009. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Toekomstvisie op publieke gezondheid. Maatschappelijke vraagstukken centraal - verbinden verschillende beleidsdomeinen. Den Haag: VNG, 2009.
Metagegevens
Titel
Lokaal integraal gezondheidsbeleid: intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten
Auteurs
Mieke Steenbakkers
Maria Jansen
Hans Maarse
Hans Maarse
Nanne de Vries
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089573

Andere artikelen Uitgave 3/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2010 Naar de uitgave