Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2010

01-03-2010

Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs: verstandshuwelijk of echte liefde?

Auteurs: Nicole M.W.M. Boot, Patricia van Assema, Bert Hesdahl, Mariken Leurs, Nanne K. de Vries

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

De aandacht voor schoolgezondheidsbeleid in Nederland is gegroeid. Toch is nog weinig implementatie-onderzoek uitgevoerd. Tussen 2002–2006 is in de regio Zuidelijk Zuid-Limburg de schoolslagwerkwijze ontwikkeld, met als afgeleide de landelijke Gezonde School Methode. Schoolslagadviseurs begeleiden scholen één op één bij het vormgeven van schoolgezondheidsbeleid. Dit onderzoek beschrijft in hoeverre op dit moment sprake is van schoolgezondheidsbeleid in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Limburg en welke factoren bevorderend danwel belemmerend zijn bij de implementatie van de schoolslagwerkwijze. Bestaande inzichten over de invoering van vernieuwingen zijn als conceptueel kader gehanteerd. In totaal hebben 59 managementleden, 39 zorgcoördinatoren en 399 docenten, werkzaam bij achttien van de 25 scholen in de regio, een vragenlijst ingevuld. Op achttien scholen zijn groepsinterviews gehouden met de belangrijkste sleutelfiguren. De invoering van schoolgezondheidsbeleid blijkt nog niet optimaal te zijn. Redenen als hoge werkdruk, ontbreken van gezondheidsbevordering als verplichting in de kerndoelen, maar ook redenen gerelateerd aan de schoolslagwerkwijze worden genoemd. Wel voelen scholen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van leerlingen. Geconcludeerd wordt dat wanneer meer rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs, de schoolslagwerkwijze een goede vorm van begeleiding voor het onderwijs kan zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.
Literatuur
1.
go back to reference 1. WHO, Ottawa Charter for Health Promotion., in International Conference on Health Promotion. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1986. 1. WHO, Ottawa Charter for Health Promotion., in International Conference on Health Promotion. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1986.
2.
go back to reference 2. Leurs M et al. The Tailored Schoolbeat-Approach: New Concepts for Health Promotion in Schools in The Netherlands. In: The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice. Copenhagen: Danish University of Education Press, 2005, p. 89–107. 2. Leurs M et al. The Tailored Schoolbeat-Approach: New Concepts for Health Promotion in Schools in The Netherlands. In: The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice. Copenhagen: Danish University of Education Press, 2005, p. 89–107.
3.
go back to reference 3. Leurs M, Bessems K, Schaalma HP, de Vries H. Focus points for school health promotion improvements in Dutch primary schools. Health Educ Res 2007;22:58–69.PubMedCrossRef 3. Leurs M, Bessems K, Schaalma HP, de Vries H. Focus points for school health promotion improvements in Dutch primary schools. Health Educ Res 2007;22:58–69.PubMedCrossRef
4.
go back to reference 4. Bessems K, Buijs G. Toolkit overgewicht-preventie van overgewicht binnen de setting school. Woerden: NIGZ, 2006. 4. Bessems K, Buijs G. Toolkit overgewicht-preventie van overgewicht binnen de setting school. Woerden: NIGZ, 2006.
5.
go back to reference 5. Leurs M. A collaborative approach to tailored whole-school health promotion. The schoolBeat study. In: Health Promotion. Maastricht: Maastricht University, 2008. 5. Leurs M. A collaborative approach to tailored whole-school health promotion. The schoolBeat study. In: Health Promotion. Maastricht: Maastricht University, 2008.
6.
go back to reference 6. Dijkstra A. De schoolarts in Nederland. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2004; 36(5): 89–92. 6. Dijkstra A. De schoolarts in Nederland. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2004; 36(5): 89–92.
8.
go back to reference 8. SLO. Concretisering van de kerndoelen. Kerndoelen voor onderbouw VO. Enschede: Ministerie van OC&W, 2007. 8. SLO. Concretisering van de kerndoelen. Kerndoelen voor onderbouw VO. Enschede: Ministerie van OC&W, 2007.
9.
go back to reference 9. Florence MD, Asbridge M, Veugelers PJ. Diet quality and academic performance. J School Health 2008;78:209–15.PubMedCrossRef 9. Florence MD, Asbridge M, Veugelers PJ. Diet quality and academic performance. J School Health 2008;78:209–15.PubMedCrossRef
10.
go back to reference 10. Chomitz VRSM, McGowan RJ, Mitchell SE, Dawson GF, Hacker KA. Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States. J School Health 2009;79:30–7.PubMedCrossRef 10. Chomitz VRSM, McGowan RJ, Mitchell SE, Dawson GF, Hacker KA. Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States. J School Health 2009;79:30–7.PubMedCrossRef
11.
go back to reference 11. Stewart-Brown S. What is the evidence on school health promotion in improving health or preventing disease and, specifically, what is the effectiveness of the health promoting schools approach?. In: Health Evidence Network report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 11. Stewart-Brown S. What is the evidence on school health promotion in improving health or preventing disease and, specifically, what is the effectiveness of the health promoting schools approach?. In: Health Evidence Network report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006.
12.
go back to reference 12. Davis JM, Cooke SM. Educating for a healthy, sustainable world: an argument for integrating Health Promoting Schools and sustainable schools. Health Promotion Int 2007;22:346–53.CrossRef 12. Davis JM, Cooke SM. Educating for a healthy, sustainable world: an argument for integrating Health Promoting Schools and sustainable schools. Health Promotion Int 2007;22:346–53.CrossRef
13.
go back to reference 13. Bellisle F. Effects of diet on bahaviour and cognition in children. Br J Nutr 2004;92:227–32.CrossRef 13. Bellisle F. Effects of diet on bahaviour and cognition in children. Br J Nutr 2004;92:227–32.CrossRef
14.
go back to reference 14. Leurs M, Steenbakkers M, Jansen M. Het schoolSlag-praktijkboek: samen werken aan preventie op maat in het onderwijs. Maastricht: GGD Zuid-Limburg, 2006. 14. Leurs M, Steenbakkers M, Jansen M. Het schoolSlag-praktijkboek: samen werken aan preventie op maat in het onderwijs. Maastricht: GGD Zuid-Limburg, 2006.
15.
go back to reference 15. Leurs M et al. Development of a collaborative model to improve school health promotion in the Netherlands. Health Promotion Int 2005;20:296–305.CrossRef 15. Leurs M et al. Development of a collaborative model to improve school health promotion in the Netherlands. Health Promotion Int 2005;20:296–305.CrossRef
16.
go back to reference 16. Leurs M, Jansen M, Ruiter M. Coordinated School Health Program: het ’Gezonde School Model’ van de toekomst?. Tijdschr Gezondheidswet 2002;80:471–3. 16. Leurs M, Jansen M, Ruiter M. Coordinated School Health Program: het ’Gezonde School Model’ van de toekomst?. Tijdschr Gezondheidswet 2002;80:471–3.
17.
go back to reference 17. Bartholomew LK et al. Planning health promotion programs. An intervention Mapping Approach. 2 ed. San Fransisco: Jossey-Bass, 2006. 17. Bartholomew LK et al. Planning health promotion programs. An intervention Mapping Approach. 2 ed. San Fransisco: Jossey-Bass, 2006.
18.
go back to reference 18. Jansen M. Van praktijk naar bewijsvoering en beleid en vice versa. Academisch Centrum voor Publieke gezondheid Limburg. Maastricht: GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, 2005. 18. Jansen M. Van praktijk naar bewijsvoering en beleid en vice versa. Academisch Centrum voor Publieke gezondheid Limburg. Maastricht: GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, 2005.
19.
go back to reference 19. Fleuren M, Wieferink K, Paulussen T. Determinants of innovation within health care organizations. Literature review and Delphi study. Int J Quality Health Care 2004;16:107–23.CrossRef 19. Fleuren M, Wieferink K, Paulussen T. Determinants of innovation within health care organizations. Literature review and Delphi study. Int J Quality Health Care 2004;16:107–23.CrossRef
20.
go back to reference 20. Marx E, Wooley SF. Health is Academic - A Guide to Coordinated School Health Programs. New York: Teachers College Press, 1998. 20. Marx E, Wooley SF. Health is Academic - A Guide to Coordinated School Health Programs. New York: Teachers College Press, 1998.
21.
go back to reference 21. Rogers EM. Diffusions of Innovations. 4th ed. New York: The Free Press, 1995. 21. Rogers EM. Diffusions of Innovations. 4th ed. New York: The Free Press, 1995.
22.
go back to reference 22. Shediac RMC, Bone LR. Planning for the sustainability of community-based health programs: conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Educ Res 1998;13:87–108.CrossRef 22. Shediac RMC, Bone LR. Planning for the sustainability of community-based health programs: conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Educ Res 1998;13:87–108.CrossRef
23.
go back to reference 23. Staatscourant. Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". Den Haag: K.d.N.s. 1814, Editor, 2009, p 9. 23. Staatscourant. Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". Den Haag: K.d.N.s. 1814, Editor, 2009, p 9.
24.
go back to reference 24. VO-raad, Ministerie vanOC&W. Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Teken voor kwaliteit. Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 2008–2011. Den Haag: VO-raad Ministerie OCW, 2008, p 1–39. 24. VO-raad, Ministerie vanOC&W. Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Teken voor kwaliteit. Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 2008–2011. Den Haag: VO-raad Ministerie OCW, 2008, p 1–39.
Metagegevens
Titel
Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs: verstandshuwelijk of echte liefde?
Auteurs
Nicole M.W.M. Boot
Patricia van Assema
Bert Hesdahl
Mariken Leurs
Nanne K. de Vries
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-010-0057-y

Andere artikelen Uitgave 3/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2010 Naar de uitgave