Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Kwaliteit van medische apparatuur

Auteurs : Dr. Erik-Jan Rijkhorst, Dr. Michiel Sinaasappel

Gepubliceerd in: Nucleaire geneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om het correct functioneren van medische apparatuur bij klinisch gebruik op de afdeling nucleaire geneeskunde te garanderen dienen periodiek kwaliteitscontroles te worden uitgevoerd. Deze controles zijn veelal onderdeel van een bredere kwaliteitsborging die van toepassing is op de gehele levenscyclus van medische apparatuur. Dit hoofdstuk begint met een korte introductie van terminologie omtrent kwaliteitsborging van medisch apparatuur en een beschrijving van de relevante nationale en internationale regelgeving. Daarna worden verschillende aspecten van routinematige kwaliteitscontrole behandeld, waaronder het belang van de oplettendheid van de gebruikers, keuze van te testen apparatuur en uit te voeren tests en het belang van periodiek onderhoud. Voor zowel gammacamera’s als PET/CT-scanners wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke testprotocollen waarbij MBB’ers doorgaans betrokken zijn, zoals homogeniteit, rotatiemiddelpunt, gevoeligheid en uitlijning van de gammacamera en dagelijkse kwaliteitscontrole (daily QC), beeldkwaliteit en kwantificatie in het geval van de PET/CT. Ten slotte wordt kwaliteitscontrole van medische software kort belicht.
Literatuur
go back to reference Busemann Sokole E. IAEA quality control atlas for scintillation camera systems. Vienna: International Atomic Energy Agency; 2003. Busemann Sokole E. IAEA quality control atlas for scintillation camera systems. Vienna: International Atomic Energy Agency; 2003.
go back to reference Convenant veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg, 2e editie. Utrecht: NVZ/NFU; 2016. Convenant veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg, 2e editie. Utrecht: NVZ/NFU; 2016.
go back to reference Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom. Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom.
go back to reference Dutch Society of Nuclear Medicine, editor in chief JP Esser. Procedure Guidelines Nuclear Medicine edition 2017. Neer: Kloosterhof Neer BV; 2017. Dutch Society of Nuclear Medicine, editor in chief JP Esser. Procedure Guidelines Nuclear Medicine edition 2017. Neer: Kloosterhof Neer BV; 2017.
go back to reference Leidraad kwaliteitscontrole radiologische apparatuur. Utrecht: NVKF; 2019. Leidraad kwaliteitscontrole radiologische apparatuur. Utrecht: NVKF; 2019.
go back to reference NU 1-2018 performance measurements of gamma cameras. Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2018. NU 1-2018 performance measurements of gamma cameras. Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2018.
go back to reference NU 2-2018 performance measurements of positron emission tomographs (PET). Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2018. NU 2-2018 performance measurements of positron emission tomographs (PET). Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2018.
go back to reference NU 3–2004 Performance measurements and quality control guidelines for non-imaging intraoperative gamma probes. Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2004. NU 3–2004 Performance measurements and quality control guidelines for non-imaging intraoperative gamma probes. Rosslyn (VA): National Electrical Manufacturers Association; 2004.
Metagegevens
Titel
Kwaliteit van medische apparatuur
Auteurs
Dr. Erik-Jan Rijkhorst
Dr. Michiel Sinaasappel
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2819-2_10