Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2010

01-03-2010

Kwaliteit van leven bij dementie

Opvattingen onder mensen met dementie, hun zorgverleners en in de literatuur

Auteurs: Mw. dr. D. L. Gerritsen, R. M. Dröes, T. P. Ettema, E. Boelens, J. Bos, L. Meihuizen, J. de Lange, C. J. M. Schölzel-Dorenbos, F. Hoogeveen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de literatuur worden verschillende definities van ‘kwaliteit van leven’ gevonden. Dit roept de vraag op welke domeinen als belangrijk worden gezien door mensen met dementie zelf. In een exploratieve studie werden de meningen van mensen met dementie (thuiswonend en verblijvend in verpleeghuizen) vergeleken met die van professionele zorgverleners en met meetinstrumenten voor kwaliteit van leven bij dementie. Gegevens werden verzameld door middel van interviews, focusgroepen en literatuurstudie. De meeste kwaliteit- van-levendomeinen die door mensen met dementie belangrijk werden gevonden, werden ook genoemd door de professionele zorgverleners en gevonden in meetinstrumenten. Sommige domeinen werden echter niet genoemd door professionals (‘gevoel voor esthetiek’, ‘financiële situatie’, ‘nuttig zijn/zingeving’ en ‘spiritualiteit’) of niet gevonden in de meetinstrumenten (‘veiligheid en privacy’, ‘zelfbeschikking en vrijheid’, ‘nuttig zijn/ zingeving’ en ‘spiritualiteit’). Dit wijst op mogelijke verschillen in perspectief tussen mensen met dementie enerzijds en hun zorgverleners en onderzoekers anderzijds. Vervolgens is onderzocht in hoeverre professionals zich richten op de kwaliteit-van-levendomeinen die mensen met dementie belangrijk vinden. Zorgverleners van 29 afdelingen en 3 dagbehandelingen van 13 verpleeghuizen en 12 ontmoetingscentra vulden een vragenlijst in (N=374). Zij gaven aan zich tenminste in enige mate te richten op de meeste domeinen die als relevant werden genoemd door mensen met dementie, maar in beperkte mate op ‘financiële situatie’ en ‘nuttig zijn/ zingeving’. Zorgverleners die betrokken zijn bij dagbesteding richtten zich meer dan zorgverleners die 24-uurszorg leveren op de domeinen ‘gehechtheid’, ‘plezier in activiteiten’, ‘gevoel voor esthetiek in leefomgeving’ en ‘nuttig zijn, zingeving’.
Dit artikel is een vertaling en samenvoeging van de volgende eerder verschenen artikelen: Dröes RM et al. Quality of life in dementia in perspective; an explorative study of variations in opinions among people with dementia and their professional caregivers, and in literature. Dementia: The International Journal 2006; 5 (4): 533–558.
Gerritsen DL et al. Differences in perspective: do professional caregivers focus on the Quality of life domains that are important for people with dementia? American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias 2007; 22:176–183.
Literatuur
1.
go back to reference Oldridge,N, Guyatt G, Jones N et al. Effects on quality of life with comprehensive rehabilitation after acute myocardial infarction. The American Journal of Cardiology 1991; 67: 1084–1089.CrossRefPubMed Oldridge,N, Guyatt G, Jones N et al. Effects on quality of life with comprehensive rehabilitation after acute myocardial infarction. The American Journal of Cardiology 1991; 67: 1084–1089.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Anderson BL. Psychological interventions for cancer patients to enhance quality of life. Journal of consulting and Clinical Psychology 1992; 60: 552–568.CrossRef Anderson BL. Psychological interventions for cancer patients to enhance quality of life. Journal of consulting and Clinical Psychology 1992; 60: 552–568.CrossRef
3.
go back to reference Devins DM, Binik YM. Facilitating coping with chronic physical illness In:M Zeidner & Endler, NS, eds.Handbook of coping: Theory, research, application. New York:Wiley, 1996: 640–696. Devins DM, Binik YM. Facilitating coping with chronic physical illness In:M Zeidner & Endler, NS, eds.Handbook of coping: Theory, research, application. New York:Wiley, 1996: 640–696.
4.
go back to reference Ridder D, Conradi HJ, Schreurs K. Onderzoeksprogramma Chronisch Zieken Eindverslag, Vakgroep Klinische en gezondheidspsychologie, Utrecht: Universiteit Utrecht, 1996. Ridder D, Conradi HJ, Schreurs K. Onderzoeksprogramma Chronisch Zieken Eindverslag, Vakgroep Klinische en gezondheidspsychologie, Utrecht: Universiteit Utrecht, 1996.
5.
go back to reference Kane RA. Long-term care and a good quality of life: bringing them closer together.Gerontologist 2001; 41(3): 293–304.PubMedCrossRef Kane RA. Long-term care and a good quality of life: bringing them closer together.Gerontologist 2001; 41(3): 293–304.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Dröes RM,Meiland FJM, Schmitz M, Tilburg W van. Effect of combined support for people with dementia and carers versus regular day care on behaviour andmood of persons with dementia: results from a multi-centre implementation study. International Journal of Geriatric Psychiatry 2004; 19: 1–12.CrossRef Dröes RM,Meiland FJM, Schmitz M, Tilburg W van. Effect of combined support for people with dementia and carers versus regular day care on behaviour andmood of persons with dementia: results from a multi-centre implementation study. International Journal of Geriatric Psychiatry 2004; 19: 1–12.CrossRef
7.
go back to reference Jonker C,Dröes RM.Dementie. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM, red. Psychologie en geneeskunde.Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006: 415–437. Jonker C,Dröes RM.Dementie. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM, red. Psychologie en geneeskunde.Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006: 415–437.
8.
go back to reference Dröes RM. Insight in coping with dementia; listening to the voice of those who suffer from it. Aging andMental Health 2007; 11(2):115–118.CrossRef Dröes RM. Insight in coping with dementia; listening to the voice of those who suffer from it. Aging andMental Health 2007; 11(2):115–118.CrossRef
9.
go back to reference Lawton MP.Amultidimensional view of quality of life in frail elders. In: Birren JE, Lubben J, Rowe JC, Deutschmann DE, eds. The concept andmeasurement of quality of life. New York: Academic Press, 1991: 3–27. Lawton MP.Amultidimensional view of quality of life in frail elders. In: Birren JE, Lubben J, Rowe JC, Deutschmann DE, eds. The concept andmeasurement of quality of life. New York: Academic Press, 1991: 3–27.
10.
go back to reference Rabins PV, Kasper JD.Measuring quality of life in dementia: conceptual and practical issues. Alzheimer Disease and Associated Disorders 1997; 11(Suppl 6): 100–4.PubMed Rabins PV, Kasper JD.Measuring quality of life in dementia: conceptual and practical issues. Alzheimer Disease and Associated Disorders 1997; 11(Suppl 6): 100–4.PubMed
11.
go back to reference Brod M, Stewart AL, Sands L,Walton P. Conceptualization andmeasurement of quality of life in dementia: The Dementia Quality of Life instrument (DQoL).Gerontologist 1999; 39(1): 25–35.PubMedCrossRef Brod M, Stewart AL, Sands L,Walton P. Conceptualization andmeasurement of quality of life in dementia: The Dementia Quality of Life instrument (DQoL).Gerontologist 1999; 39(1): 25–35.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Dröes RM, Tilburg W van. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij dementie. In: Huibers PW, Santvoort MM van, red.OuderWorden ’98, Utrecht: Nederlands Instituut voor Gerontologie, 1998: 28102. Dröes RM, Tilburg W van. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij dementie. In: Huibers PW, Santvoort MM van, red.OuderWorden ’98, Utrecht: Nederlands Instituut voor Gerontologie, 1998: 28102.
13.
go back to reference Schölzel-Dorenbos CJM. Meting van Kwaliteit van Leven bij patienten met dementie van het Alzheimertype en hun verzorgers: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL). Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2000; 31: 23–6. Schölzel-Dorenbos CJM. Meting van Kwaliteit van Leven bij patienten met dementie van het Alzheimertype en hun verzorgers: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL). Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2000; 31: 23–6.
14.
go back to reference Logsdon RG, Gibbons LE,McCurry SMet al. Quality of life in Alzheimer’s disease: Patient and caregiver reports. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 21–32. Logsdon RG, Gibbons LE,McCurry SMet al. Quality of life in Alzheimer’s disease: Patient and caregiver reports. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 21–32.
15.
go back to reference Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Ooms ME, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. The concept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. International Psychogeriatrics 2005; 17(3): 353–370.CrossRefPubMed Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Ooms ME, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. The concept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. International Psychogeriatrics 2005; 17(3): 353–370.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Dröes RM. Psychosocial treatment for demented patients; methods and effects. In: Miesen B, Jones G, eds. Care-giving in dementia II. London, UK: Routledge, 1997: 127–148. Dröes RM. Psychosocial treatment for demented patients; methods and effects. In: Miesen B, Jones G, eds. Care-giving in dementia II. London, UK: Routledge, 1997: 127–148.
17.
go back to reference Finnema E, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg Wvan. The effects of emotion-oriented approaches in the care for persons suffering from dementia; a review of the literature. International Journal of Geriatric Psychiatry 2000; 15(2): 141–161.CrossRefPubMed Finnema E, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg Wvan. The effects of emotion-oriented approaches in the care for persons suffering from dementia; a review of the literature. International Journal of Geriatric Psychiatry 2000; 15(2): 141–161.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Dröes RM, Lange J de, Vink AC, Finnema, EJ. Psychosociale therapieën. In: Jonker C, Verhey FRJ, Slaets JPJ, red.Alzheimer en andere vormen van dementie.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001: 236–249. Dröes RM, Lange J de, Vink AC, Finnema, EJ. Psychosociale therapieën. In: Jonker C, Verhey FRJ, Slaets JPJ, red.Alzheimer en andere vormen van dementie.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001: 236–249.
19.
go back to reference Albert SM,Marks J, Barrett V, Gurland B.Home health care and quality of life of patients with Alzheimer’s disease.Am J Prev Med 1997; 13(6 Suppl): 63–8.PubMed Albert SM,Marks J, Barrett V, Gurland B.Home health care and quality of life of patients with Alzheimer’s disease.Am J Prev Med 1997; 13(6 Suppl): 63–8.PubMed
20.
go back to reference Salek SS,Walker MD, Bayer AJ.A review of quality of life in Alzheimer’s disease Part 2: Issues in assessing drug effects. Pharmacoeconomics 1998; 14(6): 613–27.CrossRefPubMed Salek SS,Walker MD, Bayer AJ.A review of quality of life in Alzheimer’s disease Part 2: Issues in assessing drug effects. Pharmacoeconomics 1998; 14(6): 613–27.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Gonzalez-Salvador T, Lyketsos CG, Baker A et al.Quality of life in dementia patients in longterm care. Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15(2): 181–9.CrossRef Gonzalez-Salvador T, Lyketsos CG, Baker A et al.Quality of life in dementia patients in longterm care. Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15(2): 181–9.CrossRef
22.
go back to reference Davis RN, Massman PJ,Doody RS. Cognitive intervention in Alzheimer disease: a randomized placebo-controlled study.Alzheimer Disease Associated Disorders 2001; 15(1): 1–9.CrossRef Davis RN, Massman PJ,Doody RS. Cognitive intervention in Alzheimer disease: a randomized placebo-controlled study.Alzheimer Disease Associated Disorders 2001; 15(1): 1–9.CrossRef
23.
go back to reference Dröes RM, Finnema EJ, Lange J de et al. Geïntegreerde belevingsgerichte zorg versus gangbare zorg voor dementerende ouderen in het verpleeg huis. Eindrapport Amsterdam: Afdeling Psychiatrie, Faculteit der Geneeskunde, Vrije Universiteit, 2002. Dröes RM, Finnema EJ, Lange J de et al. Geïntegreerde belevingsgerichte zorg versus gangbare zorg voor dementerende ouderen in het verpleeg huis. Eindrapport Amsterdam: Afdeling Psychiatrie, Faculteit der Geneeskunde, Vrije Universiteit, 2002.
24.
go back to reference Lyketsos CG, Gonzales-Salvador T, Chin JJ, Baker A, Black B, Rabins P.A follow-up study of change in quality of life among persons with dementia residing in a long-term care facility. International Journal of Geriatric Psychiatry 2003; 18(4): 275–81.CrossRefPubMed Lyketsos CG, Gonzales-Salvador T, Chin JJ, Baker A, Black B, Rabins P.A follow-up study of change in quality of life among persons with dementia residing in a long-term care facility. International Journal of Geriatric Psychiatry 2003; 18(4): 275–81.CrossRefPubMed
25.
go back to reference Ready RE, Ott BR. Quality of Lifemeasures for dementia.Health Quality of Life Outcomes 2003; 23 1(1): 11.CrossRef Ready RE, Ott BR. Quality of Lifemeasures for dementia.Health Quality of Life Outcomes 2003; 23 1(1): 11.CrossRef
26.
go back to reference Plaisier A. Naar een nieuw ijkpunt? Het Anton Pieck-hofje en de opmars van het kleinschalig wonen. Denkbeeld 1999; 11(1): 2–6. Plaisier A. Naar een nieuw ijkpunt? Het Anton Pieck-hofje en de opmars van het kleinschalig wonen. Denkbeeld 1999; 11(1): 2–6.
27.
go back to reference Waarde H van. Kleinschaligheid zit in je hoofd. Hoe sturen managers kleinschalige woonvormen aan? Denkbeeld 2000; 12(1): 30–35. Waarde H van. Kleinschaligheid zit in je hoofd. Hoe sturen managers kleinschalige woonvormen aan? Denkbeeld 2000; 12(1): 30–35.
28.
go back to reference Hollander L. Soms stel ik mij voor…Een pleidooi voor kleinschaligheid met visie.Denkbeeld 2001; 13(5): 2–5. Hollander L. Soms stel ik mij voor…Een pleidooi voor kleinschaligheid met visie.Denkbeeld 2001; 13(5): 2–5.
29.
go back to reference Ettema TP. Kleinschaligheid,waarom eigenlijk? Pleidooi voor een visie achter het beleid. Denkbeeld 2001; 13(2): 2–5. Ettema TP. Kleinschaligheid,waarom eigenlijk? Pleidooi voor een visie achter het beleid. Denkbeeld 2001; 13(2): 2–5.
30.
go back to reference Clark PG.Quality of Life, values, and teamwork in geriatric care: do we communicate what we mean? Gerontologist 1995; 35(3): 402–11.PubMedCrossRef Clark PG.Quality of Life, values, and teamwork in geriatric care: do we communicate what we mean? Gerontologist 1995; 35(3): 402–11.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Steen J van der, Campen C van, Bosboom PR et al. Kwaliteit van leven bij dementie II Selectie van een meetinstrument voor welbevinden op ’modelmaat’. Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2001; 32: 259–264. Steen J van der, Campen C van, Bosboom PR et al. Kwaliteit van leven bij dementie II Selectie van een meetinstrument voor welbevinden op ’modelmaat’. Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2001; 32: 259–264.
32.
go back to reference Jonker C, Gerritsen DL, Steen JT van der et al. Kwaliteit van leven en dementie IModel om welbevinden bij demente patiënten te meten. Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2001; 32: 252–258. Jonker C, Gerritsen DL, Steen JT van der et al. Kwaliteit van leven en dementie IModel om welbevinden bij demente patiënten te meten. Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie 2001; 32: 252–258.
33.
go back to reference Gerritsen DL, van der Steen JT, Jonker C.Het beoordelen van kwaliteit van leven bij demente ouderen. Roosendaal: Hontelé-van Deursen, 2001. Gerritsen DL, van der Steen JT, Jonker C.Het beoordelen van kwaliteit van leven bij demente ouderen. Roosendaal: Hontelé-van Deursen, 2001.
34.
go back to reference Lawton MP.Assessing quality of life in Alzheimer disease research. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11 Suppl 6: 91–99.PubMed Lawton MP.Assessing quality of life in Alzheimer disease research. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11 Suppl 6: 91–99.PubMed
35.
go back to reference Weyerer S, Schäufele M.Assessment of Quality of Life in Dementia. International Psychogeriatrics 2003; 15(3): 213–218.CrossRefPubMed Weyerer S, Schäufele M.Assessment of Quality of Life in Dementia. International Psychogeriatrics 2003; 15(3): 213–218.CrossRefPubMed
36.
go back to reference Thorgrimsen L, Selwood A, Spector A et al. Whose quality of life is it anyway? The validity and reliability of the Quality of Life- Alzheimer’s Disease (QOL-AD) scale. Alzheimer Disease and Associated Disorders 2003; 17(4): 199–200.CrossRef Thorgrimsen L, Selwood A, Spector A et al. Whose quality of life is it anyway? The validity and reliability of the Quality of Life- Alzheimer’s Disease (QOL-AD) scale. Alzheimer Disease and Associated Disorders 2003; 17(4): 199–200.CrossRef
37.
go back to reference Rabins PV, Kasper JD, Kleinman L et al. Concepts andmethods in the development of the ADRQL: An instrument for assessing healthrelated quality of life in persons with Alzheimer’s disease. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 33–48. Rabins PV, Kasper JD, Kleinman L et al. Concepts andmethods in the development of the ADRQL: An instrument for assessing healthrelated quality of life in persons with Alzheimer’s disease. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 33–48.
38.
go back to reference Ready RE, Ott BR, Grace J. Patient versus informant perspectives of Quality of life inmild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry 2004; 19(3): 256–65.CrossRefPubMed Ready RE, Ott BR, Grace J. Patient versus informant perspectives of Quality of life inmild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry 2004; 19(3): 256–65.CrossRefPubMed
39.
go back to reference Kane RL, Rockwood T, Hyer K et al. Rating the importance of nursing home residents’ quality of life. J AmGeriatr Soc 2005;53:2076–2082.CrossRef Kane RL, Rockwood T, Hyer K et al. Rating the importance of nursing home residents’ quality of life. J AmGeriatr Soc 2005;53:2076–2082.CrossRef
40.
go back to reference Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Mellenbergh GJ, RibbeMW.A review of quality of life instruments used in dementia.Quality of Life Research 2005; 14(3): 675–686.CrossRefPubMed Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Mellenbergh GJ, RibbeMW.A review of quality of life instruments used in dementia.Quality of Life Research 2005; 14(3): 675–686.CrossRefPubMed
41.
go back to reference Glaser BG, Strauss AL.De ontwikkeling van gefundeerde theorie. [The discovery of Grounded Theory], Alphen aan den Rijn: Samson, 1976. Glaser BG, Strauss AL.De ontwikkeling van gefundeerde theorie. [The discovery of Grounded Theory], Alphen aan den Rijn: Samson, 1976.
42.
go back to reference Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research; Grounded theory procedures and techniques. London: Sage, 1990. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research; Grounded theory procedures and techniques. London: Sage, 1990.
43.
go back to reference Volicer L, Hurley AC, Camberg L.Amodel of psychological well-being in advanced dementia. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 83–94. Volicer L, Hurley AC, Camberg L.Amodel of psychological well-being in advanced dementia. Journal ofMental Health and Aging 1999; 5(1): 83–94.
44.
go back to reference Hurley AC, Volicer BJ,Hanrahan PA,Houde S, Volicer L. Assessment of discomfort in advanced Alzheimer patients. Research in Nursing and Health 1992; 15(5): 369–77.CrossRefPubMed Hurley AC, Volicer BJ,Hanrahan PA,Houde S, Volicer L. Assessment of discomfort in advanced Alzheimer patients. Research in Nursing and Health 1992; 15(5): 369–77.CrossRefPubMed
45.
go back to reference Ready RE, Ott BR, Grace J Fernandez I. The Cornell-Brown Scale for Quality of Life in dementia. Alzheimer Disease and Associated Disorders 2002; 16(2): 109–115.CrossRefPubMed Ready RE, Ott BR, Grace J Fernandez I. The Cornell-Brown Scale for Quality of Life in dementia. Alzheimer Disease and Associated Disorders 2002; 16(2): 109–115.CrossRefPubMed
46.
go back to reference Katsuno T. Personal spirituality of persons with early stage dementia. Is it related to perceived quality of life? DementiaThe international journal of social research and practice 2003; 2(3): 315–335. Katsuno T. Personal spirituality of persons with early stage dementia. Is it related to perceived quality of life? DementiaThe international journal of social research and practice 2003; 2(3): 315–335.
47.
go back to reference Snyder L. Satisfactions and challenges in spiritual faith and practice for persons with dementia. DementiaThe international journal of social research and practice 2003; 2(3): 299–313. Snyder L. Satisfactions and challenges in spiritual faith and practice for persons with dementia. DementiaThe international journal of social research and practice 2003; 2(3): 299–313.
48.
go back to reference Campen C van, Kerkstra A. Ervaren kwaliteit van leven van somatische verpleeghuispatiënten: een overzicht vanmeetinstrumenten – De constructie van een meetinstrument. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1998; 29(1): 11–18.PubMed Campen C van, Kerkstra A. Ervaren kwaliteit van leven van somatische verpleeghuispatiënten: een overzicht vanmeetinstrumenten – De constructie van een meetinstrument. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1998; 29(1): 11–18.PubMed
49.
go back to reference Kane RA, Kling KC, Bershadsky B et al. Quality of lifemeasures for nursing home residents. Journal of Gerontology A 2003; 58(3): 240–248. Kane RA, Kling KC, Bershadsky B et al. Quality of lifemeasures for nursing home residents. Journal of Gerontology A 2003; 58(3): 240–248.
50.
go back to reference Rijckmans MJ, Garretsen HF, van de Goor LA, Bongers IM. Key concepts of demand-driven health care: an approach based on client’s needs. Med Law 2005; 24(3): 463–477.PubMed Rijckmans MJ, Garretsen HF, van de Goor LA, Bongers IM. Key concepts of demand-driven health care: an approach based on client’s needs. Med Law 2005; 24(3): 463–477.PubMed
51.
go back to reference Kitwood T. Dementia Reconsidered, the Person Comes First. Maidenhead: Open University Press, 1997. Kitwood T. Dementia Reconsidered, the Person Comes First. Maidenhead: Open University Press, 1997.
52.
go back to reference Brooker D.Dementia care mapping: a review of the research literature. Gerontologist 2005; 45(special issue 1): 11–18.PubMedCrossRef Brooker D.Dementia care mapping: a review of the research literature. Gerontologist 2005; 45(special issue 1): 11–18.PubMedCrossRef
53.
go back to reference Kooij C van der.Gewoon lief zijn? Hetmaieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Vrije Universiteit Amsterdam, 2003. Kooij C van der.Gewoon lief zijn? Hetmaieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Vrije Universiteit Amsterdam, 2003.
54.
go back to reference Nolan MR, Davies S, Brown J, Keady J,Nolan J. Beyond ‘person-centered’ care: a new vision for gerontological nursing. J Clin Nurs 2004;13(3a):45–53.CrossRefPubMed Nolan MR, Davies S, Brown J, Keady J,Nolan J. Beyond ‘person-centered’ care: a new vision for gerontological nursing. J Clin Nurs 2004;13(3a):45–53.CrossRefPubMed
55.
go back to reference Guse LW,Masesar MA.Quality of life and successful aging in long-term care: perceptions of residents. Issues in Mental Health Nursing 1999; 20: 527–539.CrossRefPubMed Guse LW,Masesar MA.Quality of life and successful aging in long-term care: perceptions of residents. Issues in Mental Health Nursing 1999; 20: 527–539.CrossRefPubMed
56.
go back to reference Byrne-Davis LMT, Bennet PD,Wilcock GK. How are quality of life ratings made? Toward a model of quality of life in people with dementia. Qual Life Res 2006; 15:855–865.CrossRefPubMed Byrne-Davis LMT, Bennet PD,Wilcock GK. How are quality of life ratings made? Toward a model of quality of life in people with dementia. Qual Life Res 2006; 15:855–865.CrossRefPubMed
57.
go back to reference Lindenberg S. Continuities in the theory of social production functions. In: Ganzeboom H, Lindenberg S, eds. Verklarende sociologie, opstellen voor Reinhard Wippler.Amsterdam, Thesis Publishers, 1996: 169–184. Lindenberg S. Continuities in the theory of social production functions. In: Ganzeboom H, Lindenberg S, eds. Verklarende sociologie, opstellen voor Reinhard Wippler.Amsterdam, Thesis Publishers, 1996: 169–184.
58.
go back to reference Lindenberg S. Social rationality versus rational egoism. In: Turner JH, ed. Handbook of Sociological Theory. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2001. Lindenberg S. Social rationality versus rational egoism. In: Turner JH, ed. Handbook of Sociological Theory. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2001.
59.
go back to reference Gerritsen DL, Steverink N, Ooms ME, Ribbe, MW. Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. Quality of Life Research 2004; 13: 611–624.CrossRefPubMed Gerritsen DL, Steverink N, Ooms ME, Ribbe, MW. Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. Quality of Life Research 2004; 13: 611–624.CrossRefPubMed
60.
go back to reference Hoogeveen FR, Smith J, Koning CC,Meerveld JH. Preferenties van dementerende ouderen. Utrecht: NZi, afdeling Samenhang & Ouderenzorg en Kwaliteit, 1998. Hoogeveen FR, Smith J, Koning CC,Meerveld JH. Preferenties van dementerende ouderen. Utrecht: NZi, afdeling Samenhang & Ouderenzorg en Kwaliteit, 1998.
61.
go back to reference Lange J de. Omgaan met dementie; het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping vanmensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen en gerandomiseerd experiment.Academisch Proefschrift Utrecht:Trimbos-instituut, 2004. Lange J de. Omgaan met dementie; het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping vanmensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen en gerandomiseerd experiment.Academisch Proefschrift Utrecht:Trimbos-instituut, 2004.
62.
go back to reference Schölzel-Dorenbos CJM, Ettema TP, Boelens van der Knoop E, et al. Evaluating the outcome of psychosocial and farmacological interventions on quality of life of people with dementia: when to use what quality of life instrument? Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 511–519.CrossRefPubMed Schölzel-Dorenbos CJM, Ettema TP, Boelens van der Knoop E, et al. Evaluating the outcome of psychosocial and farmacological interventions on quality of life of people with dementia: when to use what quality of life instrument? Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 511–519.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Kwaliteit van leven bij dementie
Opvattingen onder mensen met dementie, hun zorgverleners en in de literatuur
Auteurs
Mw. dr. D. L. Gerritsen
R. M. Dröes
T. P. Ettema
E. Boelens
J. Bos
L. Meihuizen
J. de Lange
C. J. M. Schölzel-Dorenbos
F. Hoogeveen
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-010-0219-z

Andere artikelen Uitgave 6/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2010 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Signalementen

Signalementen

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie