Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Klinisch redeneren en indirecte zorg

Auteurs : Bianca Buijck, Erna Vreeke

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In toenemende mate gebruikt de professional in de zorg een elektronisch patiëntendossier (EPD) om zorg- en behandelgegevens vast te leggen. Het elektronisch dossier is een softwaretoepassing waarbij patiëntengegevens in digitale vorm worden geregistreerd en bewaard. Het doel van het registreren van patiëntgegevens is het ondersteunen van goede zorgverlening aan de patiënt. Patiënten met een aandoening of beperking ontvangen frequent meerdere diensten of vormen van zorg om in hun behoefte aan behandeling, zorg en begeleiding te kunnen voorzien. Deze zorg wordt niet alleen door verschillende professionals, maar ook uit verschillende organisaties geleverd. Een goede samenwerking is daarom essentieel met als doel consistente, hoge kwaliteit van zorg, resulterend in een naadloze aansluiting op alle gebieden van de gezondheidszorg en sociale zorg. Dit vraagt veel inzicht in wat de patiënt nodig heeft en het betekent dat professionals de zorg moeten coördineren, bij voorkeur in ketens. Het coördineren van zorg kan dus niet zonder klinisch redeneren, want er komen veel aspecten kijken bij (keten)zorg.
Literatuur
go back to reference Ahaus, C. T. B., Rosendal, H., Huijsman, R., Van Raad, C., Huijsman, R., & Raad, C. (2009). Ketenzorg – Praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Ahaus, C. T. B., Rosendal, H., Huijsman, R., Van Raad, C., Huijsman, R., & Raad, C. (2009). Ketenzorg – Praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Buijck, B. I., & Ribbers, G. (2018). The challenges of nursing stroke management in rehabilitation Centres. Cham, Zwitserland: Springer Publisher. ISBN 978-3-319-76391-0. Buijck, B. I., & Ribbers, G. (2018). The challenges of nursing stroke management in rehabilitation Centres. Cham, Zwitserland: Springer Publisher. ISBN 978-3-319-76391-0.
go back to reference Groothuis, J. (2010). Handreiking ketenzorg. Kenniscentrum voor Ketenzorg ActiZ/STOOM. Groothuis, J. (2010). Handreiking ketenzorg. Kenniscentrum voor Ketenzorg ActiZ/STOOM.
go back to reference Haines, T., Massey, B., Varghese, P., Fleming, J., & Gray, L. (2009). Inconsistency in classification and reporting of in-hospital falls. Journal of the American Geriatrics Society, 57(3), 517–523. CrossRef Haines, T., Massey, B., Varghese, P., Fleming, J., & Gray, L. (2009). Inconsistency in classification and reporting of in-hospital falls. Journal of the American Geriatrics Society, 57(3), 517–523. CrossRef
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (2015). Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd. Rapport: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (2015). Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd. Rapport: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Kamper, S., Apeldoorn, A., Chiarotto, A., Smeets, R., Ostelo, R., Guzman, J., et al. (2015). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-analysis. British Medical Journal, 350, h444. (Review). Kamper, S., Apeldoorn, A., Chiarotto, A., Smeets, R., Ostelo, R., Guzman, J., et al. (2015). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-analysis. British Medical Journal, 350, h444. (Review).
go back to reference Kerstens, J. A. M. (2019). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kerstens, J. A. M. (2019). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference KNMG (2010). Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. KNMG (2010). Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.
go back to reference KNMG en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) (2014). Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. KNMG en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) (2014). Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.
go back to reference Minkman, M. M. N., Schouten, L., Van Splunteren, P., & Huijsman, R. (2005). Integrated care for patients with a stroke in the Netherlands: Results and experiences from a national Breakthrough Collaborative Improvement project. International Journal for Integrated Care, 5, 1–12. CrossRef Minkman, M. M. N., Schouten, L., Van Splunteren, P., & Huijsman, R. (2005). Integrated care for patients with a stroke in the Netherlands: Results and experiences from a national Breakthrough Collaborative Improvement project. International Journal for Integrated Care, 5, 1–12. CrossRef
go back to reference Minkman, M., Vermeulen, R. P., Ahaus, K. T. B., & Huijsman, R. (2013). A survey study to validate a four phases development model for integrated care in the Netherlands. BMC Health Services Research, 13, 214. CrossRef Minkman, M., Vermeulen, R. P., Ahaus, K. T. B., & Huijsman, R. (2013). A survey study to validate a four phases development model for integrated care in the Netherlands. BMC Health Services Research, 13, 214. CrossRef
go back to reference Nictiz, Nederlandse FederatieUniversitaire centra (NFU). (2015). Registratie aan de bron. Den Haag: Begeleidend document Zorginformatiebouwstenen. Nictiz, Nederlandse FederatieUniversitaire centra (NFU). (2015). Registratie aan de bron. Den Haag: Begeleidend document Zorginformatiebouwstenen.
go back to reference Pluut, B. (2012). Wetenschappers over het PGD. Een literatuurstudie naar persoonlijke gezondheidsdossiers. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Vianen. Pluut, B. (2012). Wetenschappers over het PGD. Een literatuurstudie naar persoonlijke gezondheidsdossiers. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Vianen.
go back to reference Raak, A., Mur-Veeman, I., Hardy, B., Steenbergen, M., & Paulus, A. (2003). Integrated care in Europe. Elsevier Gezondheidszorg: Description and comparison of integrated care in six EU countries. Raak, A., Mur-Veeman, I., Hardy, B., Steenbergen, M., & Paulus, A. (2003). Integrated care in Europe. Elsevier Gezondheidszorg: Description and comparison of integrated care in six EU countries.
go back to reference Subbe, C., Gao, H., & Harrison, D. (2007). Reproducibility of physiological track-and-trigger warning systems for identifying at-risk patients on the ward. Intensive Care Medicine, 33(4), 619–624. CrossRef Subbe, C., Gao, H., & Harrison, D. (2007). Reproducibility of physiological track-and-trigger warning systems for identifying at-risk patients on the ward. Intensive Care Medicine, 33(4), 619–624. CrossRef
go back to reference Uhrenfeldt, L., Aagaard, H., Hall, E., Fegran, L., Ludvigsen, M., & Meyer, G. (2013). A qualitative meta-synthesis of patients’ experiences of intra- and inter-hospital transitions. Journal of Advanced Nursing, 69(8), 1678–1690. CrossRef Uhrenfeldt, L., Aagaard, H., Hall, E., Fegran, L., Ludvigsen, M., & Meyer, G. (2013). A qualitative meta-synthesis of patients’ experiences of intra- and inter-hospital transitions. Journal of Advanced Nursing, 69(8), 1678–1690. CrossRef
go back to reference Van Dijk, J. (2015). Pijnmeting na de operatie. Utrecht: Universitair Medisch Centrum. Van Dijk, J. (2015). Pijnmeting na de operatie. Utrecht: Universitair Medisch Centrum.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Utrecht. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Utrecht.
go back to reference Verwey, R., Vreeke, E., Van Duijvendijk, I., & Zondervan, R. (2010). e-Overdracht in de Care, een inventarisatie. Den Haag: Nictiz V & VN. Verwey, R., Vreeke, E., Van Duijvendijk, I., & Zondervan, R. (2010). e-Overdracht in de Care, een inventarisatie. Den Haag: Nictiz V & VN.
go back to reference VMS Veiligheidsprogramma (2015a). Praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’. Geraadpleegd op 22 december, 2015 via www.​vmszorg.​nl . VMS Veiligheidsprogramma (2015a). Praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’. Geraadpleegd op 22 december, 2015 via www.​vmszorg.​nl .
go back to reference VMS Veiligheidsprogramma (2015b). Praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt’. Geraadpleegd op 22 december, 2015 via www.​vmszorg.​nl. VMS Veiligheidsprogramma (2015b). Praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt’. Geraadpleegd op 22 december, 2015 via www.​vmszorg.​nl.
go back to reference Zonneveld, N., Driessen, N., Stüssgen, R. A. J., & Minkman, M. N. M. (2018). Values of integrated care: A systematic review. International Journal of Integrated Care, 18(4), 1–12. Zonneveld, N., Driessen, N., Stüssgen, R. A. J., & Minkman, M. N. M. (2018). Values of integrated care: A systematic review. International Journal of Integrated Care, 18(4), 1–12.
Metagegevens
Titel
Klinisch redeneren en indirecte zorg
Auteurs
Bianca Buijck
Erna Vreeke
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2437-8_5