Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Een echte verpleegkundige is een lerende verpleegkundige

Auteurs : Ans Grotendorst, Angela Tuijp

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De vaardigheid ‘klinisch redeneren’ doet een voortdurend appèl op het nauwgezet waarnemen van veranderingen en daarop reageren, vanuit een grote kennis van zaken. Daarnaast is kennis geen statisch, maar een zeer dynamisch begrip. Door onderzoek en praktijkervaring komt steeds nieuwe kennis beschikbaar die van betekenis is voor het beroepsmatig handelen. Bij klinisch redeneren is dus telkens de vraag aan de orde: zijn er nieuwe inzichten? Is er nieuwe kennis beschikbaar die van invloed is op de manier waarop ik de situatie inschat en die mogelijk tot andere conclusies en interventies leidt? Klinisch redeneren is een vaardigheid die permanent onderhoud vraagt. Het gaat om een continu leerproces. In dit hoofdstuk beschrijven we formeel en non-formeel (via georganiseerde leertrajecten) en informeel (in en van het werk) leren. Werk, beroep, kennis, zorg en maatschappij veranderen zo snel dat werken zonder leren niet meer mogelijk is. Werken en leren vallen steeds meer samen.
Voetnoten
1
Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020.
 
2
Een learning community (ook wel: Zorginnovatiecentrum, Cox 2011) is een groep mensen die hun kennis en ervaringen rond een bepaald thema of vakgebied delen en van en met elkaar leren om beter met de praktische problemen en uitdagingen in de toekomstige praktijk om te gaan (www.​leerarchitectuur​.​nl). De meerwaarde is dat je werkplekleren kunt combineren met onderzoek en onderwijs, waardoor onderlinge afstemming en synergie kan plaatsvinden.
 
3
De vragen zijn ontleend aan Kessels (2012) en aan de website van Kessels & Smit (www.​kessels-smit.​com): instrument ‘reflectie op de zeven leerfuncties’. Hier bewerkt met het oog op toepassing in de zorg en de verpleegkundige beroepsgroep.
 
Literatuur
go back to reference Almvik, R., Woods, P., & Rasmussen, K. (2011). Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg. Een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang. In Y. Voskes, J. Theunissen & G. Widdershoven (Red.). Amsterdam: VUmc. Almvik, R., Woods, P., & Rasmussen, K. (2011). Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg. Een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang. In Y. Voskes, J. Theunissen & G. Widdershoven (Red.). Amsterdam: VUmc.
go back to reference Colletta, N. J. (1996). Formal, nonformal and informal education. In A. C. Tuijnman (Ed.). International encyclopedia of adult education and training (pp. 22–27). Londen: Pergamon. Colletta, N. J. (1996). Formal, nonformal and informal education. In A. C. Tuijnman (Ed.). International encyclopedia of adult education and training (pp. 22–27). Londen: Pergamon.
go back to reference Cox, K. (2011). De ZorgInnovatieCentra: een doorkijk naar de toekomst. In T. Niessen & K. Cox (Red.), Innoverend leren in het ZorginnnovatieCentrum. Het creëren van ruimte tot vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma. Cox, K. (2011). De ZorgInnovatieCentra: een doorkijk naar de toekomst. In T. Niessen & K. Cox (Red.), Innoverend leren in het ZorginnnovatieCentrum. Het creëren van ruimte tot vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Grotendorst, A., & Van Wijngaarden, P. J. (2005). Levenslessen: Perspectieven op leerbiografie en leerloopbaan (Proloog). In Develop nr. 3/4-2005. Den Haag: HRD fonds. Grotendorst, A., & Van Wijngaarden, P. J. (2005). Levenslessen: Perspectieven op leerbiografie en leerloopbaan (Proloog). In Develop nr. 3/4-2005. Den Haag: HRD fonds.
go back to reference Grotendorst, A. et al. (Red.). (2007). Verleiden tot leren in het werk. Themaboek Onderwijs en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Grotendorst, A. et al. (Red.). (2007). Verleiden tot leren in het werk. Themaboek Onderwijs en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hattie, J. (2012). Know thy impact. Educational Leadership, 70(1), 18–23. Hattie, J. (2012). Know thy impact. Educational Leadership, 70(1), 18–23.
go back to reference Hulsebosch, J., & Wagenaar, S. (2011). En nu online. Sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum/Springer Media BV. Hulsebosch, J., & Wagenaar, S. (2011). En nu online. Sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum/Springer Media BV.
go back to reference Kessels, J. (2012). Het corporate curriculum. In M. Ruijters & P. R. J. Simons (Red.), Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers. (1 e druk). Deventer: Kluwer. Kessels, J. (2012). Het corporate curriculum. In M. Ruijters & P. R. J. Simons (Red.), Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers. (1 e druk). Deventer: Kluwer.
go back to reference Kinkhorst, G. F. (2010). Didactische ontwerpregels voor reflectieonderwijs. Praktisch artikel. Onderwijsinnovatie, 1, 17–25. Kinkhorst, G. F. (2010). Didactische ontwerpregels voor reflectieonderwijs. Praktisch artikel. Onderwijsinnovatie, 1, 17–25.
go back to reference Luken, T. (2010) Handboek Effectief Opleiden. http://​tom-luken.​nl/​ProblemenReflect​erenHEO.​pdf . Luken, T. (2010) Handboek Effectief Opleiden. http://​tom-luken.​nl/​ProblemenReflect​erenHEO.​pdf .
go back to reference Onstenk, J. (2011). Ontwikkelen van bekwaamheden tijdens het werk. In J. W. M. Kessels & R. Poell (Red.), Handboek human resource development: Organiseren van het leren. (2 e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Onstenk, J. (2011). Ontwikkelen van bekwaamheden tijdens het werk. In J. W. M. Kessels & R. Poell (Red.), Handboek human resource development: Organiseren van het leren. (2 e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Project BN2020 (2016). Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Project BN2020 (2016). Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020.
go back to reference Pool, I. A. (2015). Continuing professional development across the nursing career. A lifespan perspective on CPD motives and learning activities. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. Pool, I. A. (2015). Continuing professional development across the nursing career. A lifespan perspective on CPD motives and learning activities. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Ruijters, M. (2015). Professionele identiteit. In M. Ruijters (Red.), Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet. Ruijters, M. (2015). Professionele identiteit. In M. Ruijters (Red.), Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet.
go back to reference Schalken, F. A. (Red.). (2013). Handboek online hulpverlening. Met internet Zorg en Welzijn verbeteren (2 e druk). Onderwijseditie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schalken, F. A. (Red.). (2013). Handboek online hulpverlening. Met internet Zorg en Welzijn verbeteren (2 e druk). Onderwijseditie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Simons, P. R. J., & Ruijters, M. C. P. (2014). The real professional is a learning professional. In S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (Red.), Handbook of research in professional and practice-based learning. Dordrecht: Springer. Simons, P. R. J., & Ruijters, M. C. P. (2014). The real professional is a learning professional. In S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (Red.), Handbook of research in professional and practice-based learning. Dordrecht: Springer.
go back to reference Sprenger, C. C. (2001). Leerpraktijken. Lerend werken aan organisatieverandering. Alphen aan den Rijn: Samsom. Sprenger, C. C. (2001). Leerpraktijken. Lerend werken aan organisatieverandering. Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Vermeulen, H., Latour, C., & Ubbink, D. (2009). Journal Club: Een goed idee voor implementatie van EBP. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 7(2), 18–21. CrossRef Vermeulen, H., Latour, C., & Ubbink, D. (2009). Journal Club: Een goed idee voor implementatie van EBP. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 7(2), 18–21. CrossRef
go back to reference Vogel, B. (2015). Professionaliteit: Misverstanden over intercollegiale toetsing: Goed zijn en beter worden. De verpleegkundig specialist, 10(2), 38–41. CrossRef Vogel, B. (2015). Professionaliteit: Misverstanden over intercollegiale toetsing: Goed zijn en beter worden. De verpleegkundig specialist, 10(2), 38–41. CrossRef
Metagegevens
Titel
Een echte verpleegkundige is een lerende verpleegkundige
Auteurs
Ans Grotendorst
Angela Tuijp
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2437-8_6