Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 5/2008

01-10-2008 | Origineel artikel

Introductie van de MiniMax-studie: een prospectief gerandomiseerde multicentrumstudie naar de behandeling van gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfracturen bij oudere patiënten

Auteurs: J. Keizer, S. J. Rhemrev, F. H. W. M. van der Heyden, M. H. J. Verhofstad, J. G. H. van den Brand, J. S. de Graaf, E. J. M. M. Verleisdonk, S. A. G. Meylaerts

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 5/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond. Gedisloceerde intra-articulaire fracturen van de distale radius zijn met name bij de oudere patiënt een frequent en toenemend klinisch probleem. Voor deze fracturen is chirurgische behandeling gewenst om optimaal functioneel herstel te bewerkstelligen. Op dit moment bestaat geen consensus betreffende de chirurgische techniek. Open repositie en interne fixatie met een hoekstabiele volaire plaatosteosynthese lijkt een veelbelovend alternatief voor de veelal toegepaste gesloten repositie en externe fixatie of interne fixatie via de dorsale benadering.
Studieopzet. Patiënten met een gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfrac-tuur en leeftijd boven de 50 jaar zullen worden gevraagd te participeren in een prospectief gerandomiseerde multicentrumstudie. Twee behandelmethoden worden toegepast: open repositie en volaire fixatie met hoekstabiele plaatosteosynthese of gesloten repositie en externe fixatie in combinatie met alle stabili-teitsverhogende technieken zoals K-draden, een percutane schroef, bottrans-plantatie en/of osteoconductief cement. Beide technieken hebben als doel maximale stabiliteit te bieden in de fractuurdelen, waarbij het verschil in uitkomst wellicht te wijten is aan de open of gesloten techniek.
Primaire uitkomsten. Functioneel herstel in het eerste jaar, pijnbeleving en patiëntentevredenheid.
Secundaire uitkomsten. Radiologische parameters en het optreden van complicaties. Analyse van 148 patiënten zal plaatsvinden na behandeling volgens het ‘intention to treat’-principe om een verschil van vijf punten op de functionele dash-score aan te tonen.
Discussie. Deze studie zal uitwijzen of de behandeling van gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfracturen met een hoekstabiele volaire fixatie in het eerste jaar vergelijkbare of betere functionele uitkomsten geeft dan de minimaal invasieve techniek.
Studieregistratie. De Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland gaf een positief oordeel wat betreft de uitvoering van de MiniMax-studie. Tevens werd bij de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissies van de deelnemende ziekenhuizen toestemming verkregen voor lokale uitvoerbaarheid.
Literatuur
1.
go back to reference Golden GN. Treatment and programs of Colles' fracture. Lancet 1960;I:511-4. Golden GN. Treatment and programs of Colles' fracture. Lancet 1960;I:511-4.
3.
go back to reference Alfram PA, Bauer GC. Epidemiology of fractures of the forearm. J Bone Joint Surg 1962;44:105-14. Alfram PA, Bauer GC. Epidemiology of fractures of the forearm. J Bone Joint Surg 1962;44:105-14.
4.
go back to reference Cummings SL, Kelsey JL, Nevitt MC, e.a. Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures. Epidemiologic Rev 1985;7:178-208. Cummings SL, Kelsey JL, Nevitt MC, e.a. Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures. Epidemiologic Rev 1985;7:178-208.
5.
go back to reference Coony WP III, Lindscheid RL, Dobyns JH. External pin fixation of unstable Colles' fractures. J Bone Joint Surg 1979;61A:840-5. Coony WP III, Lindscheid RL, Dobyns JH. External pin fixation of unstable Colles' fractures. J Bone Joint Surg 1979;61A:840-5.
6.
go back to reference Leung KS, Shen WY, Tsang HK, e.a. An effective treatment of comminuted fractures of the distal radius. J Hand Surg 1990;15A:11-7. Leung KS, Shen WY, Tsang HK, e.a. An effective treatment of comminuted fractures of the distal radius. J Hand Surg 1990;15A:11-7.
7.
go back to reference Handoll HHG, Madhok R. Conservative interventions for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007; Issue 2. Handoll HHG, Madhok R. Conservative interventions for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007; Issue 2.
8.
go back to reference Altissimi M, Antenucci R, Fiacca C, e.a. Long term results of conservative treatment of fractures of the distal radius. Clin Orthop Rel Res 1984;206:202-10. Altissimi M, Antenucci R, Fiacca C, e.a. Long term results of conservative treatment of fractures of the distal radius. Clin Orthop Rel Res 1984;206:202-10.
9.
go back to reference Belsole RJ, Hess AV. Concommitant skeletal and soft tissue injuries. Orthop Clin North America 1993;24:327-31. Belsole RJ, Hess AV. Concommitant skeletal and soft tissue injuries. Orthop Clin North America 1993;24:327-31.
10.
go back to reference Knirk JL, Jupiter JB. Intra-articular fractures of the distal end of the radius in young adults. J Bone Joint Surg Am 1986;68:647-59. Knirk JL, Jupiter JB. Intra-articular fractures of the distal end of the radius in young adults. J Bone Joint Surg Am 1986;68:647-59.
11.
go back to reference Cohen MS, McMurtry RY, Jupiter JB, e.a. In: Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, e.a. (eds). Skeletal trauma: basic science, management, and reconstruction. Chapter 40: Fractures of the distal radius. Philadelphia: Saunders, 2003:1315-61. Cohen MS, McMurtry RY, Jupiter JB, e.a. In: Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, e.a. (eds). Skeletal trauma: basic science, management, and reconstruction. Chapter 40: Fractures of the distal radius. Philadelphia: Saunders, 2003:1315-61.
12.
go back to reference Handoll HHG, Madhok R. Surgical interventions for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 3. Handoll HHG, Madhok R. Surgical interventions for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 3.
13.
go back to reference Jupiter JB, Lipton H. The operative treatment of intra-articular fractures of the distal radius. Clin Orthop 1993;292:48-61. Jupiter JB, Lipton H. The operative treatment of intra-articular fractures of the distal radius. Clin Orthop 1993;292:48-61.
14.
go back to reference Trumble TE, Schmitt SR, Vedder NB. Factors effecting functional outcome of displaced intra-articular distal radius fractures. J Hand Surg 1994;19A:325-40. Trumble TE, Schmitt SR, Vedder NB. Factors effecting functional outcome of displaced intra-articular distal radius fractures. J Hand Surg 1994;19A:325-40.
15.
go back to reference Leung F, Zhu L, Ho H, e.a. Palmar plate fixation of ao type C2 fracture of distal radius using a locking compression plate. A biomechanical study in a cadaveric model. J Hand Surg 2003;28B:263-6. Leung F, Zhu L, Ho H, e.a. Palmar plate fixation of ao type C2 fracture of distal radius using a locking compression plate. A biomechanical study in a cadaveric model. J Hand Surg 2003;28B:263-6.
16.
go back to reference Grewal R, Perey B, Wilmink M, e.a. A randomized prospective study on the treatment of intra-articular distal radius fractures: open reduction and internal fixation with dorsal plating versus mini open reduction, percutaneous fixation, and external fixation. J Hand Surg 2005;30A:764-72. Grewal R, Perey B, Wilmink M, e.a. A randomized prospective study on the treatment of intra-articular distal radius fractures: open reduction and internal fixation with dorsal plating versus mini open reduction, percutaneous fixation, and external fixation. J Hand Surg 2005;30A:764-72.
17.
go back to reference Cassidy C, Jupiter JB, Cohen M, e.a. Norian srs cement compared with conventional fixation in distal radial fractures. J Bone Joint Surg 2003;85A:2127-37. Cassidy C, Jupiter JB, Cohen M, e.a. Norian srs cement compared with conventional fixation in distal radial fractures. J Bone Joint Surg 2003;85A:2127-37.
Metagegevens
Titel
Introductie van de MiniMax-studie: een prospectief gerandomiseerde multicentrumstudie naar de behandeling van gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfracturen bij oudere patiënten
Auteurs
J. Keizer
S. J. Rhemrev
F. H. W. M. van der Heyden
M. H. J. Verhofstad
J. G. H. van den Brand
J. S. de Graaf
E. J. M. M. Verleisdonk
S. A. G. Meylaerts
Publicatiedatum
01-10-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 5/2008
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03077222

Andere artikelen Uitgave 5/2008

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 5/2008 Naar de uitgave

Samenvatting proefschrift

Quality in Trauma Care Systems