Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2001

01-09-2001 | Praktisch bekeken

Intelligentietests voor jonge kinderen: deson-r2½-7 en andere intelligentietests

Auteurs: Marjolijn Winkel, Peter J. Tellegen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor het bepalen van het cognitieve niveau bij jonge kinderen wordt bij diagnostisch onderzoek regelmatig gebruikgemaakt van ontwikkelingsschalen en intelligentietests. De son-r 2½-7 is een voorbeeld van een niet-verbale algemene intelligentietest voor jonge kinderen. In dit artikel wordt deze test beschreven. Vervolgens wordt de son-r2½-7 vergeleken met andere tests voor jonge kinderen. Bovendien wordt ingegaan op aandachtspunten bij de keuze van een intelligentietest bij bepaalde vraagstellingen en type kinderen. Voor die keuze is het van groot belang dat verschillende goed geconstrueerde, genormeerde en gevalideerde tests beschikbaar zijn.
Literatuur
go back to reference Evers, A., Van Vliet-Mulder, J. C., & Groot, C. J. (2000). Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland. Assen: Van Gorcum. Evers, A., Van Vliet-Mulder, J. C., & Groot, C. J. (2000). Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Flynn, J. R. (1987). Massive iq gains in 14 nations: What iq tests really measure. Psychological Bulletin, 2, 171-191. CrossRef Flynn, J. R. (1987). Massive iq gains in 14 nations: What iq tests really measure. Psychological Bulletin, 2, 171-191. CrossRef
go back to reference Resing, W. C. M., Bleichrodt, N., & Drenth, P. J. D. (1986). Het gebruik van de rakit bij allochtoon etnische groepen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 41, 179-188. Resing, W. C. M., Bleichrodt, N., & Drenth, P. J. D. (1986). Het gebruik van de rakit bij allochtoon etnische groepen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 41, 179-188.
go back to reference Snijders, J. Th., & Snijders-Oomen, N. (1975). Handleiding van de son 2½-7. Groningen: Wolters-Noordhoff. Snijders, J. Th., & Snijders-Oomen, N. (1975). Handleiding van de son 2½-7. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Snijders, J. Th., Tellegen, P. J., & Laros, J. A. (1988). Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest son-r 5½-17. Verantwoording en handleiding. Groningen: Wolters-Noordhoff. Snijders, J. Th., Tellegen, P. J., & Laros, J. A. (1988). Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest son-r 5½-17. Verantwoording en handleiding. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Snijders-Oomen, N. (1943). Intelligentie-onderzoek van doof-stomme kinderen. Nijmegen: Berkhout. Snijders-Oomen, N. (1943). Intelligentie-onderzoek van doof-stomme kinderen. Nijmegen: Berkhout.
go back to reference Tellegen, P. J. (2000). Verantwoord testgebruik bij allochtonen. Een reactie. De Psycholoog, 35, 231-235. Tellegen, P. J. (2000). Verantwoord testgebruik bij allochtonen. Een reactie. De Psycholoog, 35, 231-235.
go back to reference Tellegen, P. J., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B. J., & Laros, J. A (1998). Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest son-r 2½-7. Verantwoording en Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Tellegen, P. J., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B. J., & Laros, J. A (1998). Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest son-r 2½-7. Verantwoording en Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Winkel, M. (1999). Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest son-r 2½-7. Constructie, plaatsbepaling en validering van deze algemene niet-verbale intelligentietest voor jonge kinderen. Groningen: Stichting drukkerij C. Regenboog. Winkel, M. (1999). Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest son-r 2½-7. Constructie, plaatsbepaling en validering van deze algemene niet-verbale intelligentietest voor jonge kinderen. Groningen: Stichting drukkerij C. Regenboog.
Metagegevens
Titel
Intelligentietests voor jonge kinderen: deson-r2½-7 en andere intelligentietests
Auteurs
Marjolijn Winkel
Peter J. Tellegen
Publicatiedatum
01-09-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060809

Andere artikelen Uitgave 3/2001

Kind en adolescent 3/2001 Naar de uitgave