Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2001

01-09-2001 | Praktisch bekeken

Schoolbegeleiding als onderdeel van een psychiatrische dagbehandeling

Auteurs: Mariken Braber, Manon D. Uijterwijk, Peter E. Maidman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze van een psychiatrische dagbehandelingsgroep. Specifiek wordt ingegaan op de plaats die de begeleiding van de scholen, die de opgenomen kinderen bezoeken, in de behandeling inneemt. Na een theoretische inleiding wordt aan de hand van een casusbeschrijving de methodiek en de doelstelling van de schoolbegeleiding beschreven.
Literatuur
go back to reference Barkley, R. A. (1997). Diagnose adhd. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets en Zeitlinger. Barkley, R. A. (1997). Diagnose adhd. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Bartels, A. J. (2001). Sociale competentiemodel in forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding. In H. van Leeuwen, N.W. Slot, & M.D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 95-124). Lisse: Swets & Zeitlinger. Bartels, A. J. (2001). Sociale competentiemodel in forensische jeugdpsychiatrische behandeling: een verdieping en verbreding. In H. van Leeuwen, N.W. Slot, & M.D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 95-124). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Beck, J. S. (1995). Basisboek cognitieve gedragstherapie. Vertaling door H. Geluk. Baarn: Uitgeverij Intro. Beck, J. S. (1995). Basisboek cognitieve gedragstherapie. Vertaling door H. Geluk. Baarn: Uitgeverij Intro.
go back to reference Beljaars, I. C. M., Beumer, M. H., & Slot, N. W. (1996).Competentievergroting bij ouder en kind. Handleiding voor ouderbegeleiding in Boddaertcentra. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Beljaars, I. C. M., Beumer, M. H., & Slot, N. W. (1996).Competentievergroting bij ouder en kind. Handleiding voor ouderbegeleiding in Boddaertcentra. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Bosch, J. D. (1993). Oudertraining en mediatietherapie. In P. J. M. Prins (Red.), Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 157-207). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D. (1993). Oudertraining en mediatietherapie. In P. J. M. Prins (Red.), Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 157-207). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bosch, J. D., Dijkstra, J. S., Van Hekken, S. M. J., & Nakken, H. (1992). Leren observeren. Muiderberg: Coutinho. Bosch, J. D., Dijkstra, J. S., Van Hekken, S. M. J., & Nakken, H. (1992). Leren observeren. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Bosch, J. D., & Ringrose, H. J. (1997). Mediatietherapie met ouders. Individueel en in groepen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D., & Ringrose, H. J. (1997). Mediatietherapie met ouders. Individueel en in groepen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bosch, J. D., & Seys, D. M. (1998). Mediatietherapie en operante technieken bij ouders, leerkrachten en in de residentiële setting. In P. J. M. Prins, & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 51-89). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D., & Seys, D. M. (1998). Mediatietherapie en operante technieken bij ouders, leerkrachten en in de residentiële setting. In P. J. M. Prins, & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 51-89). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Cladder, A., & De Waart, M. B. C. (1997). Een cognitief gedragstherapeutisch programma. Onderdeel van een (semi-)residentiële behandeling van kinderen met emotionele stoornissen. Kind en Adolescent, 18, 200-217.CrossRef Cladder, A., & De Waart, M. B. C. (1997). Een cognitief gedragstherapeutisch programma. Onderdeel van een (semi-)residentiële behandeling van kinderen met emotionele stoornissen. Kind en Adolescent, 18, 200-217.CrossRef
go back to reference De Groot, R., & Paagman, C. J. (2000). Kinderen met leer- en gedragsproblemen. Amsterdam: Boom. De Groot, R., & Paagman, C. J. (2000). Kinderen met leer- en gedragsproblemen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Fenenga, M. (1993). Autistische kinderen op school. Handreikingen voor de aanpak van autistische leerlingen. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Fenenga, M. (1993). Autistische kinderen op school. Handreikingen voor de aanpak van autistische leerlingen. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Geelhoed, J. W., & Vieijra, J. P. M. (1988). Continuïteitsproblemen gezien vanuit het perspectief van de school. In A. Cladder, S. M. J. van Hekken, & J. de Wit (Red.), Continuüm van zorg. De afstemming van hulp aan kinderen en adolescenten en hun ouders (pp. 53-71). Amersfoort/Leuven: Acco. Geelhoed, J. W., & Vieijra, J. P. M. (1988). Continuïteitsproblemen gezien vanuit het perspectief van de school. In A. Cladder, S. M. J. van Hekken, & J. de Wit (Red.), Continuüm van zorg. De afstemming van hulp aan kinderen en adolescenten en hun ouders (pp. 53-71). Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference Geeraets, M. (1998). Competentievergrotend werken binnen een MKD . Methodiekhandleiding voor het werken in de groep. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, afdeling GT-projecten. Geeraets, M. (1998). Competentievergrotend werken binnen een MKD . Methodiekhandleiding voor het werken in de groep. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, afdeling GT-projecten.
go back to reference König, C. E. (2000). Hand-out. adhd voor leerkrachten. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, interne publicatie. König, C. E. (2000). Hand-out. adhd voor leerkrachten. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, interne publicatie.
go back to reference Maughan, B. (2001). Schoolinvloeden. In H. Van Leeuwen, N. W. Slot, & M. D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 23-48). Lisse: Swets & Zeitlinger. Maughan, B. (2001). Schoolinvloeden. In H. Van Leeuwen, N. W. Slot, & M. D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 23-48). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Meijer, R. W. J. (1991). Konsultatie voor leerkrachten. Theorie, eigen werkwijze en een empirisch onderzoek. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam. Enschede: Sneldruk Enschede. Meijer, R. W. J. (1991). Konsultatie voor leerkrachten. Theorie, eigen werkwijze en een empirisch onderzoek. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam. Enschede: Sneldruk Enschede.
go back to reference Orlemans, J. W. G., Eerlen, P., & Hermans, D. (1995).Inleiding tot de gedragstherapie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Orlemans, J. W. G., Eerlen, P., & Hermans, D. (1995).Inleiding tot de gedragstherapie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Prins, P. J. M. (1993). Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Prins, P. J. M. (1993). Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Schuurman, C. (1993). Faalangst op school: een mediatietherapeutisch werkmodel. In Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993). Gedragstherapie in de klas (pp. 115-137). Lisse: Swets & Zeitlinger. Schuurman, C. (1993). Faalangst op school: een mediatietherapeutisch werkmodel. In Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993). Gedragstherapie in de klas (pp. 115-137). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Proefschrift Vrije Universiteit. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Proefschrift Vrije Universiteit. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Slot, N. W. (1993). De toepassing van leertheoretische principes in het onderwijs. In Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993).Gedragstherapie in de klas (pp. 11-25). Lisse: Swets & Zeitlinger. Slot, N. W. (1993). De toepassing van leertheoretische principes in het onderwijs. In Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993).Gedragstherapie in de klas (pp. 11-25). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro. Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro.
go back to reference Stegge, H., Meerum Terwogt, M., & Koops, W. (2001). Affecteducatie; ontwikkelingspsychologische ondersteuning voor recente ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie. In H. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 125-147). Lisse: Swets & Zeitlinger. Stegge, H., Meerum Terwogt, M., & Koops, W. (2001). Affecteducatie; ontwikkelingspsychologische ondersteuning voor recente ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie. In H. van Leeuwen, N. W. Slot, & M. D. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventie (pp. 125-147). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Struiksma, A. C. J., Van der Leij, A., & Vieijra, J. P. M. (1995). Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU uitgeverij. Struiksma, A. C. J., Van der Leij, A., & Vieijra, J. P. M. (1995). Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU uitgeverij.
go back to reference Timmermans, J. M. (1991). Raakvlakken tussen onderwijs en hulpverlening. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 348-355. Timmermans, J. M. (1991). Raakvlakken tussen onderwijs en hulpverlening. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 348-355.
go back to reference Uijterwijk, M. D., Bosch, J. D., & Prins, P. (1999).adhd , wat doe je ermee? Een groepstraining voor ouders van kinderen met adhd . Een handleiding voor therapeuten. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Uijterwijk, M. D., Bosch, J. D., & Prins, P. (1999).adhd , wat doe je ermee? Een groepstraining voor ouders van kinderen met adhd . Een handleiding voor therapeuten. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993). Gedragstherapie in de klas. Lisse: Swets & Zeitlinger. Van Bilsen, H., Engelen, T., & Volker, S. (1993). Gedragstherapie in de klas. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van Broeck, N., & Braet, C. (1998). Zelf-controle-technieken en cognitieve gedragstherapie. In P. J. M. Prins, & J. D. Bosch (Red.),Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 133-176). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Van Broeck, N., & Braet, C. (1998). Zelf-controle-technieken en cognitieve gedragstherapie. In P. J. M. Prins, & J. D. Bosch (Red.),Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pp. 133-176). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van der Maas, J. J., & Meijer, R. W. J. (1981). Konsultatie en hulpverlening aan onderwijzers. Kind en adolescent, 2, 133-148. Van der Maas, J. J., & Meijer, R. W. J. (1981). Konsultatie en hulpverlening aan onderwijzers. Kind en adolescent, 2, 133-148.
go back to reference Van der Pol, P., & Wiewel, R. (1985). Onderwijsactiviteiten in de integrale dagbehandeling van het medisch kleuterdagverblijf. In A. Feijtel, & P. Veerman (Red.), Onderwijs en jeugdhulpverlening, een overbrugbare kloof? (pp. 130-138). Amsterdam: Stichting voor het kind. Van der Pol, P., & Wiewel, R. (1985). Onderwijsactiviteiten in de integrale dagbehandeling van het medisch kleuterdagverblijf. In A. Feijtel, & P. Veerman (Red.), Onderwijs en jeugdhulpverlening, een overbrugbare kloof? (pp. 130-138). Amsterdam: Stichting voor het kind.
go back to reference Van Doorn, E. C. (1995). Behandelen op school, een zoektocht naar educatieve therapie. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Van Doorn, E. C. (1995). Behandelen op school, een zoektocht naar educatieve therapie. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Van Londen, A., Biloen-Beijen, A. H. M., Cladder, J. M., & Van Londen-Barentsen, W. M. (1979). Vaardigheden voor ouders. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Van Londen, A., Biloen-Beijen, A. H. M., Cladder, J. M., & Van Londen-Barentsen, W. M. (1979). Vaardigheden voor ouders. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van Veen, D. (1999). Terugzien voor morgen: verkennende opmerkingen over de samenwerking tussen de jeugdzorg en het onderwijs. In M. Bosdriesz, & D. van Veen (Red.), Samenwerking onderwijs en jeugdzorg, jeugdzorgadviesteams voor het onderwijs (pp. 9-43). Utrecht: Uitgeverij SWP Utrecht. Van Veen, D. (1999). Terugzien voor morgen: verkennende opmerkingen over de samenwerking tussen de jeugdzorg en het onderwijs. In M. Bosdriesz, & D. van Veen (Red.), Samenwerking onderwijs en jeugdzorg, jeugdzorgadviesteams voor het onderwijs (pp. 9-43). Utrecht: Uitgeverij SWP Utrecht.
Metagegevens
Titel
Schoolbegeleiding als onderdeel van een psychiatrische dagbehandeling
Auteurs
Mariken Braber
Manon D. Uijterwijk
Peter E. Maidman
Publicatiedatum
01-09-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060810

Andere artikelen Uitgave 3/2001

Kind en adolescent 3/2001 Naar de uitgave