Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Inspelen op de sociale dynamiek van wijken

Auteurs : Dr. Fuusje de Graaff, Dr. Rosalie Metze, Dr. drs. Saskia Welschen, Dr. Lex Veldboer

Gepubliceerd in: GGZ in de wijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een actuele vraag is hoe de ggz in de wijk optimaal vorm kan krijgen en welke middelen daarbij helpen. Processen zoals vergrijzing, vergroening, gentrificatie (opwaardering van een wijk op sociaal, cultureel en economisch gebied, omdat nieuwe kapitaalkrachtige bewoners instromen en de lagere klassen worden verdreven) en residualisering (goedkope woningen worden ‘passend’ toegewezen aan lage-inkomensgroepen en ‘bijzondere doelgroepen’, zoals mensen met fysieke beperkingen of psychische problemen of statushouders), kunnen zorgen voor onderlinge vervreemding in buurten en wijken. Verpleegkundigen of sociaal werkers kunnen op de processen invloed uitoefenen als community builder of ‘linkworker’. Dit houdt in: verbindingen leggen tussen bewoners onderling, tussen bewoners en formele organisaties, of tussen formele organisaties en zelforganisaties. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor plekken waar en momenten waarop wijkbewoners in een vrije veilige publieke ruimte kunnen praten, denken en debatteren met elkaar, zodat men kennisneemt van elkaars waarden, normen, talenten en behoeften. Methoden die kunnen bijdragen aan community development (gemeenschapsontwikkeling) zijn bijvoorbeeld de ABCD-methode en kwartier maken.
Metagegevens
Titel
Inspelen op de sociale dynamiek van wijken
Auteurs
Dr. Fuusje de Graaff
Dr. Rosalie Metze
Dr. drs. Saskia Welschen
Dr. Lex Veldboer
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2795-9_4