Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

12-09-2017 | Artikel | Uitgave 6-7/2017 Open Access

Tijdschrift voor Urologie 6-7/2017

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 6-7/2017
Auteurs:
dr. Jean-Paul A. van Basten, dr. Rik M. Somford, Joost de Baaij, dr. Michiel Sedelaar, dr. Eric Vrijhof

Samenvatting

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven aan alle betrokken medische en verpleegkundige zorgprofessionals en om een optimale logistieke en kwaliteitsstructuur te kunnen neerzetten. In regionale Comprehensive Prostate Cancer Networks (CPCNs) is zorg geconcentreerd waar nodig en dichtbij huis indien mogelijk. Daarbij is er een nadrukkelijke rol voor elk ziekenhuislid, in samenwerking met de eerste lijn. Het uitgangspunt van een CPCN is om op alle locaties binnen dit netwerk hetzelfde niveau van zorg te leveren, middels uniformering van informatie, diagnostiek, zorgpaden, deelname aan kwaliteitsindicatoren, waaronder de Patient Reported Outcome Measures (PROMs), continue monitoring, kwaliteitsverbetering en wetenschap. Samenwerking volgens de zorglijnen biedt niet alleen voordelen voor de patiënt, maar zeker ook voor de participerende instanties. Een dergelijke samenwerking is immers kostenefficiënt en zal overdiagnostiek en -behandeling reduceren. Verbetering van uitkomsten en van processen, én kostenbeheersing, worden gerealiseerd volgens de value based health care (VBHC) methodiek van Santeon. Dit artikel beschrijft de initiatieven die in onze regio worden ontplooid, die samen een eerste aanzet vormen tot een dergelijke CPCN.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6-7/2017

Tijdschrift voor Urologie 6-7/2017 Naar de uitgave