Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Identiteit en levensloop: generationeel bewustzijn

Auteur: Theo Royers

Gepubliceerd in: Ouderen en welzijn van nu

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Leerdoelen

 • Je hebt kennisgenomen van de bevolkingsontwikkeling in de afgelopen eeuw en weet dat de bevolking in omvang is toegenomen en de samenstelling is veranderd: nooit eerder in de geschiedenis maakten ouderen als groep getalsmatig zo’n groot onderdeel uit van de samenleving.
 • Je hebt kennisgemaakt met verschillende indelingen van fasen in de levensloop en de betekenis van die indelingen voor de manier waarop je naar leeftijdsgroepen kijkt.
 • Je kent het verschil tussen een cohort en een generatie en de achtergronden van verschillende generaties.
 • Je bent je ervan bewust dat ouderen hun identiteit gedurende hun levensloop opbouwen en aanpassen.
 • Je weet dat maatschappelijke beelden van de ouderdom stereotypering veroorzaken die een persoonlijke kennismaking met ouderen in de weg zit.
 • Je hebt inzicht in de rol die herkenbare en minder zichtbare rituelen in het persoonlijk leven spelen om de overgang naar nieuwe omstandigheden mogelijk te maken.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Academy hbo-v LOI 6 maanden

BSL Academy hbo-V

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Toon meer producten
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
In H. 12 worden narratieve werkwijzen nader toegelicht en uitgebreid behandeld
 
Literatuur
1.
go back to reference Baars, J. (1988). De sociale constitutie van de ouderdom. In: C.P.M. Knipscheer e.a. (red.), Uitzicht op ouder worden. Een verkenning van nieuwe rollen. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Baars, J. (1988). De sociale constitutie van de ouderdom. In: C.P.M. Knipscheer e.a. (red.), Uitzicht op ouder worden. Een verkenning van nieuwe rollen. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
2.
go back to reference Bauman, Z. (2003). Liquid Love. Cambridge: Polity Press. Bauman, Z. (2003). Liquid Love. Cambridge: Polity Press.
3.
go back to reference Becker, H. (1992). Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhoff. Becker, H. (1992). Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhoff.
4.
go back to reference Bohlmeijer, E. (2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom Bohlmeijer, E. (2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom
5.
go back to reference Brinkgreve, Ch. & Stolk, B. van (1997). Van huis uit. Wat ouders aan hun kinderen willen meegeven. Amsterdam: Meulenhoff. Brinkgreve, Ch. & Stolk, B. van (1997). Van huis uit. Wat ouders aan hun kinderen willen meegeven. Amsterdam: Meulenhoff.
6.
go back to reference Broek, A. van der (2010). Talkin’ about my generation. In: Andries van de Broek, Ria Bronneman-Helmers & Vic Veldheer, Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Broek, A. van der (2010). Talkin’ about my generation. In: Andries van de Broek, Ria Bronneman-Helmers & Vic Veldheer, Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
7.
go back to reference Butler, R.N. (1987). Ageism. In: G.L. Maddox & R.C. Atchley (eds.), The encyclopedia of aging. New York: Springer. Butler, R.N. (1987). Ageism. In: G.L. Maddox & R.C. Atchley (eds.), The encyclopedia of aging. New York: Springer.
8.
go back to reference Doorn, J.A.A., van (2002). Gevangen in de tijd. Over generaties en hun geschiedenis. Amsterdam: Boom. Doorn, J.A.A., van (2002). Gevangen in de tijd. Over generaties en hun geschiedenis. Amsterdam: Boom.
9.
go back to reference Erikson, E. (1979). Spel en visie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. Erikson, E. (1979). Spel en visie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
10.
go back to reference Featherstone, M. & Hepworth, M. (2001). The mask of ageing and the postmodern life course. In: M. Featherstone e.a. (red.), The body. Social process and cultural theory. London: Sage Featherstone, M. & Hepworth, M. (2001). The mask of ageing and the postmodern life course. In: M. Featherstone e.a. (red.), The body. Social process and cultural theory. London: Sage
11.
go back to reference Garssen J. (2011). Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen: CBS. Garssen J. (2011). Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen: CBS.
12.
go back to reference Giddens, A. (1994). Modernity and self-identity, self, and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press. Giddens, A. (1994). Modernity and self-identity, self, and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.
13.
go back to reference Iversen, T.N., Larsen, L. & Solem, P.E. (2009). A conceptual analysis of ageism. Nordic Psychology, 61(3), 4–22. CrossRef Iversen, T.N., Larsen, L. & Solem, P.E. (2009). A conceptual analysis of ageism. Nordic Psychology, 61(3), 4–22. CrossRef
14.
go back to reference Loog, A. & Royers, T. (2007). Maak de videoclip van je leven! Gebruik van beeld en muziek voor een (her)vertelling over je leven. Utrecht: Vilans. Loog, A. & Royers, T. (2007). Maak de videoclip van je leven! Gebruik van beeld en muziek voor een (her)vertelling over je leven. Utrecht: Vilans.
15.
go back to reference Nationaal Kompas Volksgezondheid (2014), versie 4. 15, 20 maart. Bilthoven: RIVM. Nationaal Kompas Volksgezondheid (2014), versie 4. 15, 20 maart. Bilthoven: RIVM.
16.
go back to reference Penninx, K. (1995). Beeldvorming over ouder worden. Utrecht: NIZW. Penninx, K. (1995). Beeldvorming over ouder worden. Utrecht: NIZW.
17.
go back to reference Rijsselt, R. van (1991). Ouderen en maatschappelijke verandering. Een cohortstudie naar veranderingen in de inkomenspositie, waardenoriëntaties en participatieniveaus van ouderen. Beusichem: Centraal Service Bureau De Betuwe. Rijsselt, R. van (1991). Ouderen en maatschappelijke verandering. Een cohortstudie naar veranderingen in de inkomenspositie, waardenoriëntaties en participatieniveaus van ouderen. Beusichem: Centraal Service Bureau De Betuwe.
18.
go back to reference Royers, T. (2013). Zo zijn onze manieren. Voordracht op 13 juni 2013. Royers, T. (2013). Zo zijn onze manieren. Voordracht op 13 juni 2013.
19.
go back to reference Westendorp, R. (2014). Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact. CrossRef Westendorp, R. (2014). Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact. CrossRef
20.
go back to reference Wouters, C. (2012). De jeugd van tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. Wouters, C. (2012). De jeugd van tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep.
Metagegevens
Titel
Identiteit en levensloop: generationeel bewustzijn
Auteur
Theo Royers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0596-4_1