Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Hygiëne en infectiepreventie tijdens het lichamelijk onderzoek

Auteurs : Dr. B. J. J. W. Schouwenberg, Ing. L. J. W. ten Horn-van Kreij

Gepubliceerd in: Fysische diagnostiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor medewerkers in ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen is het noodzakelijk om hygiënisch te werken. Er zijn verschillende hygiënische standaarden binnen zorginstellingen: in verpleeghuizen zijn deze bijvoorbeeld anders dan op een verpleegafdeling in een ziekenhuis waar patiënten opgenomen zijn voor een stamceltransplantatie. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de meest recente landelijke en lokale infectiepreventierichtlijnen. De belangrijkste maatregel ter preventie van overdracht van micro-organismen van medewerker naar patiënt en vice versa is de basishygiëne. Basishygiëne omvat ten eerste handhygiëne (de uitvoering ervan en de vijf momenten om het toe te passen), ten tweede persoonlijke hygiëne (o.a. geen hand- en polssieraden dragen en bedrijfskleding gesloten dragen) en ten derde persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder bijvoorbeeld handschoenen en mond-neusmaskers worden verstaan. Reiniging, desinfectie en sterilisatie zijn ook belangrijk om de besmettingsketen te doorbreken. Soms zijn daarnaast extra maatregelen nodig om verspreiding te voorkomen. Hierbij kun je denken aan isolatierichtlijnen.
Literatuur
1.
go back to reference De Jongh TOH, Jongen-Hermus FJ, Daelmans HEM, et al. Praktische vaardigheden. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. De Jongh TOH, Jongen-Hermus FJ, Daelmans HEM, et al. Praktische vaardigheden. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020.
Metagegevens
Titel
Hygiëne en infectiepreventie tijdens het lichamelijk onderzoek
Auteurs
Dr. B. J. J. W. Schouwenberg
Ing. L. J. W. ten Horn-van Kreij
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2787-4_2