Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2008

01-12-2008 | Artikelen

Hulpverleningsdoelen categoriseren met de Doelenboom

Ontwikkeling van een categorieënsysteem voor hulpverleningsdoelen in een jeugdzorgzorginstelling

Auteurs: Wouter Reith, Rianne Hofman, Geert Jan J. M. Stams, Tom A. van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Voor het categoriseren van hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg wordt het Kwaliteits- en Informatiesysteem (KWIS; Van Vlijmen, 1999) aanbevolen (IPO, 2006). Hoewel er aanwijzingen zijn voor een goede inhoudsvaliditeit van het KWIS, is het onduidelijk of hulpverleningsdoelen in de praktijk van de jeugdzorg met het omvangrijke KWIS betrouwbaar gecategoriseerd kunnen worden. Vanuit de stevige theoretische basis van het KWIS bouwen we met behulp van de Delphi-methode een alternatief systeem voor het categoriseren van hulpverleningsdoelen: de Doelenboom. Een homogeniteitsanalyse ondersteunt de ecologische validiteit van de Doelenboom, terwijl uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat het ook een betrouwbaar instrument is. Hiermee is de Doelenboom voor de instelling waar deze ontwikkeld is een veelbelovend alternatief voor het KWIS. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit ook geldt voor andere instellingen.
Literatuur
go back to reference Bastiaensen, P. A. C. M., & Robbroeckx, L. M. H. (1994). Kenmerken en toepassingen van de Delphi-methode als onderzoekstechniek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 284-294. Bastiaensen, P. A. C. M., & Robbroeckx, L. M. H. (1994). Kenmerken en toepassingen van de Delphi-methode als onderzoekstechniek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 284-294.
go back to reference Hofman, R. (2006). Categoriseren van hulpverleningsdoelen in de Jeugdzorg; ontwikkeling van een categoriesysteem bij Stichting Jeugdformaat. (Masterscriptie.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hofman, R. (2006). Categoriseren van hulpverleningsdoelen in de Jeugdzorg; ontwikkeling van een categoriesysteem bij Stichting Jeugdformaat. (Masterscriptie.) Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
go back to reference Interprovinciaal Overleg (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag: ipo. Interprovinciaal Overleg (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag: ipo.
go back to reference Jumelet, H., Welling, M., Jurrius, K., & Havinga, L. (2003). Verantwoording C-toets. Amsterdam: Stichting Alexander. Jumelet, H., Welling, M., Jurrius, K., & Havinga, L. (2003). Verantwoording C-toets. Amsterdam: Stichting Alexander.
go back to reference Jurrius, K., Strating, G., & Rutjes, L. (2006). De C-toets in perspectief. Ervaringen, evaluatie en nieuwe plannen. Amsterdam: Stichting Alexander. Jurrius, K., Strating, G., & Rutjes, L. (2006). De C-toets in perspectief. Ervaringen, evaluatie en nieuwe plannen. Amsterdam: Stichting Alexander.
go back to reference Kiresuk, T. J., & Sherman, R. E. (1968). Goal attainment scaling: a general method for evaluating comprehensive community mental health programs. Community Mental Health Journal, 4, 443-453. Kiresuk, T. J., & Sherman, R. E. (1968). Goal attainment scaling: a general method for evaluating comprehensive community mental health programs. Community Mental Health Journal, 4, 443-453.
go back to reference Lekkerkerker, L. (2008). Beeld uitkomsten enquête zorgaanbieders met betrekking tot doelrealisatie. Interne publicatie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Lekkerkerker, L. (2008). Beeld uitkomsten enquête zorgaanbieders met betrekking tot doelrealisatie. Interne publicatie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Meulman, J. J., & Heiser, W.J. (1990). Categories. Optimal scaling programs for multivariate analysis (HOMALS, PRINCALS, OVERALS, anacor). Chicago: spss. Meulman, J. J., & Heiser, W.J. (1990). Categories. Optimal scaling programs for multivariate analysis (HOMALS, PRINCALS, OVERALS, anacor). Chicago: spss.
go back to reference Migchelbrink, F. (2004). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: swp. Migchelbrink, F. (2004). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: swp.
go back to reference mogroep Jeugdzorg (2008). Kwaliteits kwartaal. Sturen op prestaties: concurrentie op kwaliteit zal zijn werk gaan doen. Utrecht: Linssen. mogroep Jeugdzorg (2008). Kwaliteits kwartaal. Sturen op prestaties: concurrentie op kwaliteit zal zijn werk gaan doen. Utrecht: Linssen.
go back to reference Ramos, C., Stams, G. J. J. M., Stoel, R., Faas, M., Van Yperen, T., & Deković, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27, 157-168. Ramos, C., Stams, G. J. J. M., Stoel, R., Faas, M., Van Yperen, T., & Deković, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27, 157-168.
go back to reference Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill. Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Van Loosbroek, E., Veerman, J. W., & Ten Brink, T. (1999). Het KWIS-schema van zorgdomeinen en zorggebieden onderbouwd. Nijmegen: De Waarden. Van Loosbroek, E., Veerman, J. W., & Ten Brink, T. (1999). Het KWIS-schema van zorgdomeinen en zorggebieden onderbouwd. Nijmegen: De Waarden.
go back to reference Van Ommen, T. (2004). (Standaard)leerdoelenlijst alle sectoren. Apeldoorn: Leo Stichting Groep. Van Ommen, T. (2004). (Standaard)leerdoelenlijst alle sectoren. Apeldoorn: Leo Stichting Groep.
go back to reference Van Peet, A. A. J., Van den Wittenboer, G. L. H., & Hox, J.J. (2001). Inductieve technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff. Van Peet, A. A. J., Van den Wittenboer, G. L. H., & Hox, J.J. (2001). Inductieve technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Van Vlijmen, J. (1999). KWIS handboek (versie 1999/2000). Amsterdam: Concern. Van Vlijmen, J. (1999). KWIS handboek (versie 1999/2000). Amsterdam: Concern.
go back to reference Van Yperen, T. (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Yperen, T., & Van der Steege, M. (2006). Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van Yperen, T., & Van der Steege, M. (2006). Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
go back to reference Van Yperen, T., Meyknecht, G., & Diephuis, K. (2004). Doelrealisatie, veldexperimenten. Programma kwaliteitszorg in de jeugdzorg, II. Utrecht: Maatschappelijke Ondernemers Groep/ ggz Nederland. Van Yperen, T., Meyknecht, G., & Diephuis, K. (2004). Doelrealisatie, veldexperimenten. Programma kwaliteitszorg in de jeugdzorg, II. Utrecht: Maatschappelijke Ondernemers Groep/ ggz Nederland.
Metagegevens
Titel
Hulpverleningsdoelen categoriseren met de Doelenboom
Ontwikkeling van een categorieënsysteem voor hulpverleningsdoelen in een jeugdzorgzorginstelling
Auteurs
Wouter Reith
Rianne Hofman
Geert Jan J. M. Stams
Tom A. van Yperen
Publicatiedatum
01-12-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2008
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03076764

Andere artikelen Uitgave 4/2008

Kind en adolescent 4/2008 Naar de uitgave

Redactioneel

Lijden en leiden