Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | artikelen | Uitgave 3/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2014

Het STIPP-onderzoek

Een RCT naar het effect van een vroeginterventie bij zeer vroeg geboren kinderen op de ontwikkeling van het kind, het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 3/2014
Auteurs:
Mw. dr. Martine Jeukens-Visser, mw. J.W.P. van Hus, Mw. dr. Karen Koldewijn, mw. dr. Dominique Meijssen, dhr. dr. Gijs Verkerk, dhr. prof. dr. Frans Nollet, Mw. dr. Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis, Mw. prof. dr. Anneloes van Baar, Mw. prof. dr. Joke Kok, Mw. dr. Marie Jeanne Wolf
Belangrijke opmerkingen
Mw. dr. Martine Jeukens-Visser en mw. Janeline W.P. van Hus, BSc (beide auteurs zijn eerste auteur), mw. dr. Karen Koldewijn, mw. dr. Dominique Meijssen, dhr. dr. Gijs Verkerk, en dhr. prof. dr. Frans Nollet, afdeling Revalidatie, AMC, Amsterdam. Mw. dr. Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis, afdeling Neonatologie, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam. Mw. prof. dr. Anneloes van Baar, Child and Adolescent Studies, Universiteit van Utrecht. Mw. prof. dr. Joke Kok, afdeling Neonatologie, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam. Mw. dr. Marie Jeanne Wolf, afdeling Revalidatie en Neonatologie, AMC, Amsterdam.
Correspondentieadres: Janeline W.P. van Hus, afdeling Revalidatie, AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam, J.W.vanhus@amc.uva.nl.

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van het effect van het Infant Behavioral Assessment and Intervention Program© (IBAIP) op de ontwikkeling van zeer vroeg geboren kinderen, het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie.

Methode

In een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie kregen 86 te vroeg geboren kinderen (zwangerschapsduur < 32 weken en/of een geboortegewicht < 1500 g) thuisbegeleiding tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden en 90 kinderen kregen standaardzorg. Op de gecorrigeerde leeftijd van 6, 12, 18 en 24 maanden en 3,7 en 5,5 jaar werden de ontwikkeling van het kind en/of het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie onderzocht.

Resultaten

De interventiegroep had significant betere scores op cognitie op 6 maanden en 5,5 jaar, op motoriek op 6, 12 en 24 maanden, 3,7 en 5,5 jaar en op gedrag op 6 en 12 maanden. De moeders in de interventiegroep waren sensitiever op 6 maanden en hadden minder opvoedkundige stress op 24 maanden. Er was geen interventie-effect op het psychisch welbevinden van de moeder, maar het welbevinden verbeterde wel over de tijd.

Conclusie

Het IBAIP leidt tot meer sensitieve moeder-kindinteracties en heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Verbetering van de motorische ontwikkeling hield aan en 5 jaar na de interventie was er opnieuw verbetering van de cognitieve ontwikkeling, vooral van de performale vaardigheden. De ervaringen uit deze studie hebben geleid tot implementatie van een preventief interventieprogramma voor vroeg geboren kinderen in Nederland, het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders).

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 3/2014 Naar de uitgave

boekbespreking

boekbespreking