Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2006

01-08-2006 | Praktijkgerichte bijdrage

Het Landelijk Dementie Programma: het LDP doet met U mee

Auteurs: F. R. J. Verhey, J. N. M. Schumacher

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2002 verscheen het advies van de Gezondheidsraad aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport (VWS), Els Borst-Eilers, ten aanzien van Dementie, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer. 1 Hierin luidde de Raad de noodklok door te wijzen op de enorme aantallen van mensen met dementie die de komende decennia op grond vaan de vergrijzing mogen worden verwacht: het zijn inmiddels bekende cijfers: van 175 duizend in 2000 tot 412 duizend in 2050. De Raad stelde verder -onder meer- dat het vaak ontbrak aan samenhang en integratie van zorgvoorzieningen, dat de crisisopvang vaak slecht geregeld is en dat er grote verschillen bestaan in scholingsprogramma’s. Daarom deed hij de aanbeveling om een landelijk zorgprogramma tot stand te doen komen, waarin zowel kwaliteitseisen ten aanzien van de zorg als de taken, verantwoordelijkheden van betrokken organisaties moeten worden vastgelegd. De minister gaf hieraan graag gehoor.
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2002. Report No.: 2002/04. Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2002. Report No.: 2002/04.
go back to reference Borst-Eilers E. Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In: Ministerie van Volksgezondheid WeS, editor.: Sdu Uitgevers Den Haag; 2002. Borst-Eilers E. Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In: Ministerie van Volksgezondheid WeS, editor.: Sdu Uitgevers Den Haag; 2002.
Metagegevens
Titel
Het Landelijk Dementie Programma: het LDP doet met U mee
Auteurs
F. R. J. Verhey
J. N. M. Schumacher
Publicatiedatum
01-08-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2006
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074789

Andere artikelen Uitgave 4/2006

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2006 Naar de uitgave