Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2006

01-08-2006 | Redactioneel

De nieuwe redactieadviesraad van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Auteur: H. F. A. Diesfeldt

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze aflevering van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) stelt de redactie graag de nieuwe redactieadviesraad voor (zie Colofon). De leden van de redactieadviesraad vertegenwoordigen de verschillende wetenschapsgebieden en praktijkvelden in België en Nederland waarvoor dit tijdschrift het Nederlandstalige forum is: de sociale gerontologie, de gezondheidsleer, de verpleeghuisgeneeskunde, de verplegingswetenschappen, de klinische geriatrie, de gerontopsychiatrie en de psychogerontologie.
Literatuur
go back to reference Commissie Nederlands als wetenschapstaal. Nederlands, tenzij ... Tweetaligheid in de geestes- en de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2003. Commissie Nederlands als wetenschapstaal. Nederlands, tenzij ... Tweetaligheid in de geestes- en de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2003.
go back to reference Horn L. Implementatie verdient beter beleid. Mediator: Tijdschrift van ZonMw en de Federatie van Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland 2004;15:8-10. Horn L. Implementatie verdient beter beleid. Mediator: Tijdschrift van ZonMw en de Federatie van Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland 2004;15:8-10.
go back to reference Gezellig eten gezonder voor ouderen. NRC-H, 5 mei 2006. Gezellig eten gezonder voor ouderen. NRC-H, 5 mei 2006.
go back to reference Nijs K, Vanneste V, De Graaf K, Van Staveren W. Projecten ter bevordering van de ambiance tijdens de maaltijden in Nederlandse verpleeghuizen: bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003;34:246-253.PubMed Nijs K, Vanneste V, De Graaf K, Van Staveren W. Projecten ter bevordering van de ambiance tijdens de maaltijden in Nederlandse verpleeghuizen: bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003;34:246-253.PubMed
go back to reference Van Santen H. Verwarring van oudere patiënten te verhelpen. NRC-H, 15 december 2005. Van Santen H. Verwarring van oudere patiënten te verhelpen. NRC-H, 15 december 2005.
go back to reference Kalisvaart CJ, Vreeswijk R, De Jonghe JFM, Milisen K. Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:224-231.PubMed Kalisvaart CJ, Vreeswijk R, De Jonghe JFM, Milisen K. Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:224-231.PubMed
go back to reference Kalisvaart KJ, Vreeswijk R, De Jonghe JFM, Van der Ploeg T, Van Gool WA, Eikelenboom P. Risk factors and prediction of postoperative delirium in elderly hip-surgery patients: implementation and validation of a medical risk factor model. JAGS 2006;54:817-822.CrossRef Kalisvaart KJ, Vreeswijk R, De Jonghe JFM, Van der Ploeg T, Van Gool WA, Eikelenboom P. Risk factors and prediction of postoperative delirium in elderly hip-surgery patients: implementation and validation of a medical risk factor model. JAGS 2006;54:817-822.CrossRef
go back to reference Loep M, Van Etten-Jamaludin F. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. Loep M, Van Etten-Jamaludin F. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004.
go back to reference Dejaeger E. Vallen bij ouderen. Behoefte aan een algemeen beleid. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:136-137.PubMed Dejaeger E. Vallen bij ouderen. Behoefte aan een algemeen beleid. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:136-137.PubMed
go back to reference Jonker C. Inleiding op themanummer Wilsbekwaamheid bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002;33:194-195.PubMed Jonker C. Inleiding op themanummer Wilsbekwaamheid bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002;33:194-195.PubMed
go back to reference Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Conceptrichtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2004. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Conceptrichtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2004.
go back to reference Projectteam AVVV & NVVA & Sting. Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg. Utrecht: AVVV, NVVA, Sting, 2006. Projectteam AVVV & NVVA & Sting. Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg. Utrecht: AVVV, NVVA, Sting, 2006.
Metagegevens
Titel
De nieuwe redactieadviesraad van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Auteur
H. F. A. Diesfeldt
Publicatiedatum
01-08-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2006
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074788

Andere artikelen Uitgave 4/2006

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2006 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen