Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2005

01-06-2005 | Artikel

Het effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levenssatisfactie van fragiele ouderen

Auteurs: N. Frieswijk, B. P. Buunk, N. Steverink, J. P. J. Slaets

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sociale vergelijking wordt in toenemende mate erkend als een belangrijke cognitieve strategie bij het omgaan met leeftijdsgerelateerde veranderingen. Door zich te vergelijken met leeftijdsgenoten die het slechter doen, i.e., neerwaartse vergelijking, kunnen ouderen hun eigen situatie op een positieve manier herinterpreteren: “Hoewel ik mijn boodschappen niet meer zelf kan doen, mag ik me gelukkig prijzen vergeleken met anderen die hun huis helemaal niet meer uit komen”. Op deze manier kunnen ouderen, ondanks leeftijdsgerelateerde verliezen, toch een bepaalde mate van tevredenheid met hun leven behouden. Wij onderzochten het effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levenssatisfactie van 455 thuiswonende ouderen. Deze ouderen kregen een fictief interview te lezen met een opwaartse, dan wel een neerwaartse vergelijkingsander. Na neerwaartse vergelijking werd meer tevredenheid over de eigen situatie gerapporteerd dan na opwaartse vergelijking, vooral onder ouderen met een hogere mate van fragiliteit. Deze effecten werden echter alleen gevonden bij een lagere mate van identificatie met de vergelijkingsander. Bij een hogere mate van identificatie rapporteerden fragiele ouderen meer levenssatisfactie na opwaartse dan na neerwaartse vergelijking. Blijkbaar hebben fragiele ouderen alleen baat bij neerwaartse vergelijking wanneer ze de vergelijkingsander als verschillend ervaren.
Voetnoten
1
Om te controleren voor de significante relatie tussen het hebben van een partner en levenssatisfactie werd deze demografische variabele in de eerste stap van de regressievergelijking opgenomen. Dit veranderde echter niets aan de gerapporteerde bevindingen;.
 
Literatuur
go back to reference Bafitis H, Sargent F. Human physiological adaptability through the life sequence. J Gerontol 1977; 32: 402-10.PubMed Bafitis H, Sargent F. Human physiological adaptability through the life sequence. J Gerontol 1977; 32: 402-10.PubMed
go back to reference Fiatarone MA, Evans WJ. The etiology and reversibility of muscle dysfunction in the aged. J Gerontol 1993; 48: 77-83.PubMed Fiatarone MA, Evans WJ. The etiology and reversibility of muscle dysfunction in the aged. J Gerontol 1993; 48: 77-83.PubMed
go back to reference Madden DJ, Plude DJ. Selective preservation of selective attention. In: Crella J, Rybash JM, Hoyer WJ, Commons MA, red. Adult information processing: Limits on loss. San Diego: Academic Press, 1993. Madden DJ, Plude DJ. Selective preservation of selective attention. In: Crella J, Rybash JM, Hoyer WJ, Commons MA, red. Adult information processing: Limits on loss. San Diego: Academic Press, 1993.
go back to reference McDowd JM, Birren JE. Attention and aging. In: Birren JE, Schaie KW, red. Handbook of the psychology of aging. San Diego: Academic Press, 1990: 222-33. McDowd JM, Birren JE. Attention and aging. In: Birren JE, Schaie KW, red. Handbook of the psychology of aging. San Diego: Academic Press, 1990: 222-33.
go back to reference Baltes PB, Baltes MM. Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes P, Baltes MM, red. Successful aging: Perspectives form the behavioral sciences. New York: Cambridge University Press, 1990: 1-34. Baltes PB, Baltes MM. Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes P, Baltes MM, red. Successful aging: Perspectives form the behavioral sciences. New York: Cambridge University Press, 1990: 1-34.
go back to reference Heidrich SM, Ryff CD. Physical and mental health in later life: The self-system as a mediator. Psychol Aging 1993a; 8: 327-38.CrossRefPubMed Heidrich SM, Ryff CD. Physical and mental health in later life: The self-system as a mediator. Psychol Aging 1993a; 8: 327-38.CrossRefPubMed
go back to reference Emmons RA, Diener E. Factors predicting satisfaction judgments: A comparative examination. Soc Indic Res 1985; 16: 157-67.CrossRef Emmons RA, Diener E. Factors predicting satisfaction judgments: A comparative examination. Soc Indic Res 1985; 16: 157-67.CrossRef
go back to reference Festinger L. A theory of social comparison processes. Hum Relat 1954; 7: 117-40.CrossRef Festinger L. A theory of social comparison processes. Hum Relat 1954; 7: 117-40.CrossRef
go back to reference Buunk BP, Oldersma FL, De Dreu CKW. Enhancing satisfaction through downward comparison: The role of relational discontent and individual differences in social comparison orientation. J Exp Soc Psychol 2001; 37: 452-67.CrossRef Buunk BP, Oldersma FL, De Dreu CKW. Enhancing satisfaction through downward comparison: The role of relational discontent and individual differences in social comparison orientation. J Exp Soc Psychol 2001; 37: 452-67.CrossRef
go back to reference Diener E, Fujita F. Social comparisons and subjective well-being. In: Buunk BP, Gibbons FX, red. Health, coping and well-being: Perspectives from social comparison theory. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1997: 329-59. Diener E, Fujita F. Social comparisons and subjective well-being. In: Buunk BP, Gibbons FX, red. Health, coping and well-being: Perspectives from social comparison theory. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1997: 329-59.
go back to reference Gibbons FX, Gerrard M. Downward comparison and coping with threat. In: Suls JM, Wills TA, red. Social comparison: Contemporary theory and research. Hillsdale, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1991: 317-45. Gibbons FX, Gerrard M. Downward comparison and coping with threat. In: Suls JM, Wills TA, red. Social comparison: Contemporary theory and research. Hillsdale, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1991: 317-45.
go back to reference Wills TA. Downward comparison principles in social psychology. Psychol Bull 1981; 90: 245-71.CrossRef Wills TA. Downward comparison principles in social psychology. Psychol Bull 1981; 90: 245-71.CrossRef
go back to reference Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R. Social comparison as a mediator between health problems and subjective health evaluation. Br J Soc Psychol 1995; 34: 53-65. Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R. Social comparison as a mediator between health problems and subjective health evaluation. Br J Soc Psychol 1995; 34: 53-65.
go back to reference Wood JV, Taylor SE, Lichtman RR. Social comparison in adjustment to breast cancer. J Pers Soc Psychol 1985; 49: 1169-83.CrossRefPubMed Wood JV, Taylor SE, Lichtman RR. Social comparison in adjustment to breast cancer. J Pers Soc Psychol 1985; 49: 1169-83.CrossRefPubMed
go back to reference Buunk BP, Ybema JF. Selective evaluation and coping with stress: Making one’s situation cognitively more livable. J Appl Soc Psychol 1995; 25: 1499-517.CrossRef Buunk BP, Ybema JF. Selective evaluation and coping with stress: Making one’s situation cognitively more livable. J Appl Soc Psychol 1995; 25: 1499-517.CrossRef
go back to reference Affleck G, Tennen H. Social comparison and coping with major medical problems. In: Suls J, Wills TA, red. Social comparison: Contemporary theory and research. Hillsdale, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1991: 369-94. Affleck G, Tennen H. Social comparison and coping with major medical problems. In: Suls J, Wills TA, red. Social comparison: Contemporary theory and research. Hillsdale, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1991: 369-94.
go back to reference Taylor SE, Lobel M. Social comparison activity under threat: Downward evaluation and upward contacts. Psychol Rev 1989; 96: 569-75.CrossRefPubMed Taylor SE, Lobel M. Social comparison activity under threat: Downward evaluation and upward contacts. Psychol Rev 1989; 96: 569-75.CrossRefPubMed
go back to reference Molleman E, Pruyn J, Van Knippenberg A. Social comparison processes among cancer patients. Br J Soc Psychol 1986; 25: 1-13.PubMed Molleman E, Pruyn J, Van Knippenberg A. Social comparison processes among cancer patients. Br J Soc Psychol 1986; 25: 1-13.PubMed
go back to reference Taylor SE, Aspinwall LG, Giulinao TA, Dakof GA, Reardon KK. Storytelling and coping with stressful events. J Appl Soc Psychol 1988; 23: 703-33.CrossRef Taylor SE, Aspinwall LG, Giulinao TA, Dakof GA, Reardon KK. Storytelling and coping with stressful events. J Appl Soc Psychol 1988; 23: 703-33.CrossRef
go back to reference Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R. Neuroticism and reactions to social comparison information among cancer patients. J Pers 1998; 66: 175-94.CrossRefPubMed Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R. Neuroticism and reactions to social comparison information among cancer patients. J Pers 1998; 66: 175-94.CrossRefPubMed
go back to reference Heckhausen J, Baltes PB. Perceived controllability of expected psychological change across adulthood and old age. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1991; 46: 165-73. Heckhausen J, Baltes PB. Perceived controllability of expected psychological change across adulthood and old age. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1991; 46: 165-73.
go back to reference Heckhausen J, Krueger J. Developmental expectations for the self and most other people: Age grading in three functions of social comparison. Dev Psychol 1993; 29: 539-48.CrossRef Heckhausen J, Krueger J. Developmental expectations for the self and most other people: Age grading in three functions of social comparison. Dev Psychol 1993; 29: 539-48.CrossRef
go back to reference Heidrich SM, Ryff CD. The role of social comparisons processes in the psychological adaptation of elderly adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1993b; 48: 127-36. Heidrich SM, Ryff CD. The role of social comparisons processes in the psychological adaptation of elderly adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1993b; 48: 127-36.
go back to reference Buunk BP, Brenninkmeijer V. Social comparison processes among depressed individuals: Evidence for the evolutionary perspective on involuntary subordinate strategies? In: Sloman L, Gilbert P, red. Subordination and defeat: An evolutionary approach to mood disorders and their therapy. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1999: 147-64. Buunk BP, Brenninkmeijer V. Social comparison processes among depressed individuals: Evidence for the evolutionary perspective on involuntary subordinate strategies? In: Sloman L, Gilbert P, red. Subordination and defeat: An evolutionary approach to mood disorders and their therapy. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1999: 147-64.
go back to reference DeVellis RF, Holt K, Renner BR, Blalock SJ, Blanchard LW, Cook HL, Klotz ML, Mikow V, Harring K. The relationship of social comparison to rheumatoid arthritis symptoms and affect. Basic Appl Soc Psychol 1990; 11: 1-18.CrossRef DeVellis RF, Holt K, Renner BR, Blalock SJ, Blanchard LW, Cook HL, Klotz ML, Mikow V, Harring K. The relationship of social comparison to rheumatoid arthritis symptoms and affect. Basic Appl Soc Psychol 1990; 11: 1-18.CrossRef
go back to reference Gibbons FX. Social comparison and depression: Company’s effect on misery. J Pers Soc Psychol 1986; 51: 140-8.CrossRefPubMed Gibbons FX. Social comparison and depression: Company’s effect on misery. J Pers Soc Psychol 1986; 51: 140-8.CrossRefPubMed
go back to reference Schuurmans JEHM. Promoting well being in frail and elderly people, theory and intervention. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2004. Schuurmans JEHM. Promoting well being in frail and elderly people, theory and intervention. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2004.
go back to reference Rockwood K, Hogan DB, MacKnight C. Conceptualisation and measurement of frailty in elderly people. Drugs Aging 2000; 17: 295-302.CrossRefPubMed Rockwood K, Hogan DB, MacKnight C. Conceptualisation and measurement of frailty in elderly people. Drugs Aging 2000; 17: 295-302.CrossRefPubMed
go back to reference Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R, Botke G, Van den Bergh F. Social comparison and coping with cancer treatment. Pers Individ Dif 2000; 28: 17-34.CrossRef Van der Zee KI, Buunk BP, Sanderman R, Botke G, Van den Bergh F. Social comparison and coping with cancer treatment. Pers Individ Dif 2000; 28: 17-34.CrossRef
go back to reference Buunk BP, Ybema JF. Social comparisons and occupational stress: The identification-contrast model. In: Buunk BP, Gibbons FX, red. Health, coping and well-being: Perspectives from social comparison theory. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1997: 359-88. Buunk BP, Ybema JF. Social comparisons and occupational stress: The identification-contrast model. In: Buunk BP, Gibbons FX, red. Health, coping and well-being: Perspectives from social comparison theory. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1997: 359-88.
go back to reference Buunk BP, Collins RL, Taylor SE, VanYperen N, Dakof G. The affective consequences of social comparison: Either direction has its ups and downs. J Pers Soc Psychol 1990; 59: 1238-49.CrossRefPubMed Buunk BP, Collins RL, Taylor SE, VanYperen N, Dakof G. The affective consequences of social comparison: Either direction has its ups and downs. J Pers Soc Psychol 1990; 59: 1238-49.CrossRefPubMed
go back to reference Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg SM, Frieswijk N, Slaets JPJ. Old or frail: What tells us more? J Gerontol A-Biol 2004; 59: 962-5. Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg SM, Frieswijk N, Slaets JPJ. Old or frail: What tells us more? J Gerontol A-Biol 2004; 59: 962-5.
go back to reference Frieswijk N, Buunk BP, ElBoundati N, Grotenhuis L, Henselmans I, Oldenhuis H, Steverink N, Slaets JPJ. Positieve en negatieve voorbeelden: leerzaam of bedreigend? Affect en identificatie na sociale vergelijking onder kwetsbare ouderen. In: Van Dijk E, Wigboldus D, Kluwer E, red. Jaarboek Sociale Psychologie. Delft: Eburon, 2003. Frieswijk N, Buunk BP, ElBoundati N, Grotenhuis L, Henselmans I, Oldenhuis H, Steverink N, Slaets JPJ. Positieve en negatieve voorbeelden: leerzaam of bedreigend? Affect en identificatie na sociale vergelijking onder kwetsbare ouderen. In: Van Dijk E, Wigboldus D, Kluwer E, red. Jaarboek Sociale Psychologie. Delft: Eburon, 2003.
go back to reference Arrindell WA, Heesink J, Feij JA. The Satisfaction With life Scale (SWLS): Appraisal with 1700 healthy young adults in The Netherlands. Pers Individ Dif 1999; 26: 815-26.CrossRef Arrindell WA, Heesink J, Feij JA. The Satisfaction With life Scale (SWLS): Appraisal with 1700 healthy young adults in The Netherlands. Pers Individ Dif 1999; 26: 815-26.CrossRef
go back to reference Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess 1985; 49: 71-5.CrossRefPubMed Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess 1985; 49: 71-5.CrossRefPubMed
go back to reference Ybema JF, Buunk BP. Affective responses to social comparison: A study among disabled individuals. Br J Soc Psychol 1995; 34: 279-92.PubMed Ybema JF, Buunk BP. Affective responses to social comparison: A study among disabled individuals. Br J Soc Psychol 1995; 34: 279-92.PubMed
go back to reference Aiken LS, West SG. Multiple regression: Testing and interpreting interactions. London: Sage publications, 1991. Aiken LS, West SG. Multiple regression: Testing and interpreting interactions. London: Sage publications, 1991.
go back to reference Cohen J, Cohen P. Applied multiple regression/ correlation analyses for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1983. Cohen J, Cohen P. Applied multiple regression/ correlation analyses for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1983.
go back to reference Brandtstädter J, Rothermund K. The life-course dynamics of goal pursuit and goal adjustment: A two-process framework. Dev Rev 2002; 22: 117-50.CrossRef Brandtstädter J, Rothermund K. The life-course dynamics of goal pursuit and goal adjustment: A two-process framework. Dev Rev 2002; 22: 117-50.CrossRef
go back to reference Heckhausen J. Social comparisons as prototypical strategies in developmental regulation. In: Heckhausen J, red. Developmental regulation in adulthood: Age-normative and sociostructural constraints as adaptive challenges. Cambridge: University Press, 1999: 157-90. Heckhausen J. Social comparisons as prototypical strategies in developmental regulation. In: Heckhausen J, red. Developmental regulation in adulthood: Age-normative and sociostructural constraints as adaptive challenges. Cambridge: University Press, 1999: 157-90.
go back to reference Suls J, Marco CA, Tobin S. The role of temporal comparison, social comparison, and direct appraisal in the elderly’s self-evaluations of health. J Appl Soc Psychol 1991; 21: 1125-44.CrossRef Suls J, Marco CA, Tobin S. The role of temporal comparison, social comparison, and direct appraisal in the elderly’s self-evaluations of health. J Appl Soc Psychol 1991; 21: 1125-44.CrossRef
go back to reference Reinsch S, MacRae P, Lachenbruch PA, Tobis JS. Attempts to prevent falls and injury: A prospective community study. Gerontologist 1992; 32: 450-56.PubMed Reinsch S, MacRae P, Lachenbruch PA, Tobis JS. Attempts to prevent falls and injury: A prospective community study. Gerontologist 1992; 32: 450-56.PubMed
go back to reference Hedrick SC, Koepsell TD, Inui T. Meta-analysis of home-care effects on mortality and nursing-home placement. Med Care 1989; 27: 1015-26.CrossRefPubMed Hedrick SC, Koepsell TD, Inui T. Meta-analysis of home-care effects on mortality and nursing-home placement. Med Care 1989; 27: 1015-26.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Het effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levenssatisfactie van fragiele ouderen
Auteurs
N. Frieswijk
B. P. Buunk
N. Steverink
J. P. J. Slaets
Publicatiedatum
01-06-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074715

Andere artikelen Uitgave 3/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2005 Naar de uitgave

Mededelingen

Mededelingen

Proefschrift in discussie

De effecten van snoezelen