Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2005

01-06-2005 | Artikel

Bejegening van bewoners in 74 verpleeghuizen: de mening van het verzorgend/verplegend personeel

Auteur: A. J. van den Elzen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de resultaten van het Stimuleringsprogramma "Ruimte voor eigen leven" in opdracht van VWS, aan het eind van de jaren negentig. Hierin hebben medewerkers van 74 verpleeghuizen een zelfbeoordeling gemaakt over de manier waarop zij bewoners bejegenen. De bejegening van de bewoners is met een schriftelijke vragenlijst bestaande uit tachtig stellingen gemeten. De stellingen zijn te herleiden tot vijf factoren: klantvriendelijkheid, fysieke omgeving, toezicht, keuzevrijheid en respect. Allereerst geven we de globale resultaten op deze vijf bejegeningsaspecten weer. Daarna komt de samenhang tussen de vijf verschillende aspecten van bejegening aan de orde en sluiten we af met de resultaten van de regressie analyse.
De algemene conclusie is dat de bejegening van bewoners in verpleeghuizen aan het begin van de 21-ste eeuw verre van optimaal is. Bewoners hebben vooral weinig keuzevrijheid en zeggenschap over de verleende zorg. Dit is toch wel een schrijnende constatering in een tijd waarin het thema van vraaggerichte zorg zo actueel is. Een andere belangrijke conclusie is dat bejegening van bewoners een positieve relatie heeft met de mate waarin de organisatie aandacht heeft voor de persoonlijke levenssfeer van bewoners. Dit geeft handvatten om de bejegening van bewoners te verbeteren.
Literatuur
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid. Persoonlijke levenssfeer. Privacy in verpleeghuizen. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid, 1996. Raad voor de Volksgezondheid. Persoonlijke levenssfeer. Privacy in verpleeghuizen. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid, 1996.
go back to reference Oldeniel H van, Kooij C van der. Kwaliteitskenmerken verpleeghuiszorg; deel 1: onderzoeksrapport. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, 1993. Oldeniel H van, Kooij C van der. Kwaliteitskenmerken verpleeghuiszorg; deel 1: onderzoeksrapport. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, 1993.
go back to reference Vrakking W. De innovatie-agenda: het innovatie-management vermogen van verpleeghuizen onderzocht. In: Nies H, Kollaard S (red). De praktijk van vernieuwingswerk in de ouderenzorg. Houten: Bohn Stafleu Van loghum, pp. 44-35, 1994. Vrakking W. De innovatie-agenda: het innovatie-management vermogen van verpleeghuizen onderzocht. In: Nies H, Kollaard S (red). De praktijk van vernieuwingswerk in de ouderenzorg. Houten: Bohn Stafleu Van loghum, pp. 44-35, 1994.
go back to reference Caris-Verhallen W, Gruijter I de, Kerkstra A. De kwaliteit van de communicatie tussen verplegenden en oudere cliënten. Utrecht: NIVEL, 1997. Caris-Verhallen W, Gruijter I de, Kerkstra A. De kwaliteit van de communicatie tussen verplegenden en oudere cliënten. Utrecht: NIVEL, 1997.
go back to reference Roekel W van, Swaay-Butter M van. Invoeren en uitvoeren van bewonersgerichte zorg; hoe doe je dat? Houten: Bohn Stafleu Van loghum, 1997. Roekel W van, Swaay-Butter M van. Invoeren en uitvoeren van bewonersgerichte zorg; hoe doe je dat? Houten: Bohn Stafleu Van loghum, 1997.
go back to reference Kleefstra S, Koning C, Meerveld J, Lenssen P. GIDS beter bejegenen. Utrecht: Prismant, 2002. Kleefstra S, Koning C, Meerveld J, Lenssen P. GIDS beter bejegenen. Utrecht: Prismant, 2002.
go back to reference Taes C, Campen C van, Kerkstra A. Ervaren autonomie en ervaren veiligheid bij somatische verpleeghuisbewoners. Kwaliteit en zorg 1996; 2: 52-62. Taes C, Campen C van, Kerkstra A. Ervaren autonomie en ervaren veiligheid bij somatische verpleeghuisbewoners. Kwaliteit en zorg 1996; 2: 52-62.
go back to reference Verbeek G. De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. Maarssen: Elsevier, 2002. Verbeek G. De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. Maarssen: Elsevier, 2002.
go back to reference Leys M. Preferenties en competenties van consumenten. Een "quick scan" van aandachtspunten en wetenschappelijke inzichten. Den Haag: ZonMW, 2003. Leys M. Preferenties en competenties van consumenten. Een "quick scan" van aandachtspunten en wetenschappelijke inzichten. Den Haag: ZonMW, 2003.
go back to reference Guijt D. Vraagsturing in de gezondheidszorg als voorwaarde voor vernieuwing. In: Ravensbergen J, Friele R, Keijsers J, Wensing M Klazinga N: In zicht. Nieuwe wegen voor implementatie. Assen: Van Gorcum, pp. 97-104, 2003. Guijt D. Vraagsturing in de gezondheidszorg als voorwaarde voor vernieuwing. In: Ravensbergen J, Friele R, Keijsers J, Wensing M Klazinga N: In zicht. Nieuwe wegen voor implementatie. Assen: Van Gorcum, pp. 97-104, 2003.
go back to reference Arcares. Nieuw elan voor de ouderenzorg. De inzet vanuit de branche verpleging en verzorging voor het regeerakkoord 2002-2006. Utrecht: Arcares, 2002. Arcares. Nieuw elan voor de ouderenzorg. De inzet vanuit de branche verpleging en verzorging voor het regeerakkoord 2002-2006. Utrecht: Arcares, 2002.
go back to reference Sprundel C van, Thiel G van. Eigen leven. Omgaan met autonomie en afhankelijkheid van verpleeghuisbewoners. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, 1996. Sprundel C van, Thiel G van. Eigen leven. Omgaan met autonomie en afhankelijkheid van verpleeghuisbewoners. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, 1996.
go back to reference Cliënt en kwaliteit. Alles naar wens? Utrecht: Cliënt en kwaliteit, 2002. Cliënt en kwaliteit. Alles naar wens? Utrecht: Cliënt en kwaliteit, 2002.
go back to reference Verbeek G, Oostendorp E. Welke zorg vraagt u? Vraaggerichte verzorging: visie en praktijk. Utrecht: STING, 2003. Verbeek G, Oostendorp E. Welke zorg vraagt u? Vraaggerichte verzorging: visie en praktijk. Utrecht: STING, 2003.
go back to reference Zijp M. Dat kan toch makkelijk anders? Verbetersuggesties in jaarrapport Cliënt en kwaliteit. Utrecht: Cliënt en kwaliteit, 2003. Zijp M. Dat kan toch makkelijk anders? Verbetersuggesties in jaarrapport Cliënt en kwaliteit. Utrecht: Cliënt en kwaliteit, 2003.
go back to reference Arcares. Afbouw meerpersoonskamers in verpleeghuizen. Utrecht: Arcares, 2004. Arcares. Afbouw meerpersoonskamers in verpleeghuizen. Utrecht: Arcares, 2004.
go back to reference College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Verbetering privacy in verpleeghuizen. Voortgangsrapportage 2004. Utrecht: College bouw Ziekenhuisvoorzieningen, 2005. College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Verbetering privacy in verpleeghuizen. Voortgangsrapportage 2004. Utrecht: College bouw Ziekenhuisvoorzieningen, 2005.
Metagegevens
Titel
Bejegening van bewoners in 74 verpleeghuizen: de mening van het verzorgend/verplegend personeel
Auteur
A. J. van den Elzen
Publicatiedatum
01-06-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074716

Andere artikelen Uitgave 3/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2005 Naar de uitgave

Mededelingen

Mededelingen

Proefschrift in discussie

De effecten van snoezelen