Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

14-03-2020 | NHG richtlijn | Uitgave 4/2020

Huisarts en wetenschap 4/2020

Herziene NHG-Standaard Dementie

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2020
Auteurs:
Marjolein Dieleman-Bij de Vaate, Gerda van der Weele, Annemiek Schep-Akkerman
Belangrijke opmerkingen
Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard Dementie op https://​richtlijnen.​nhg.​org.
Dieleman-Bij de Vaate AJM, Van der Weele GM, Schep-Akkerman A. Herziene NHG-Standaard Dementie: diagnostiek en behandeling. Huisarts Wet 2020;63(4):55.DOI:10.1007/s12445-020-0557-1.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
De NHG-werkgroep Dementie bestond uit: Dieleman-Bij de Vaate AJM, Eizenga WH, Lunter PGM, Moll van Charante EP, Perry M, Schep-Akkerman A, Smit BSJ, Starmans R, Verlaan-Snieders MNE, Van der Weele GM.

Samenvatting

De NHG-Standaard Dementie is herzien, maar de aanbevelingen zijn niet wezenlijk gewijzigd. Wel is er meer aandacht voor probleemgedrag bij dementie, laaggeletterden en niet-westerse migranten. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie kan besluiten dementiediagnostiek op te starten, in overleg met de patiënt en zijn naasten. De NHG-Standaard blijft terughoudend over aanvullend onderzoek (alleen op indicatie) en medicamenteuze behandeling wordt niet aanbevolen. Indien het niet mogelijk is om de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege een taalprobleem, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te nemen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Huisarts en wetenschap 4/2020 Naar de uitgave