Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Gebaseerd op acceptance and commitment therapy (ACT) worden in dit praktische en toegankelijke boek diverse technieken aan ouders en (professionele) opvoeders geleerd. Deze technieken worden gebruikt door kinderpsychologen om kinderen vanaf vier jaar te helpen om angstige gevoelens los te laten en zich in plaats daarvan te richten op vriendschappen, nieuwe leerervaringen op school en plezier maken.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
Op een avond, een paar dagen nadat mijn pasgeboren zoon uit het ziekenhuis thuis was gekomen, maakte ik voor het eerst de diepgewortelde angst mee die het ouderschap voor me in petto zou hebben. Ik zat in ons souterrain het avondnieuws te kijken.
Christopher Mccurry

1. Klinische diagnose en de vormen van angst in de kindertijd

Abstract
Als je dit boek aan het lezen bent, bereid je je misschien voor op, of heb je al een diagnostisch gesprek met een leerlingbegeleider, psycholoog, huisarts of psychiater gehad.
Christopher Mccurry

2. De ontwikkeling van een kind en de aard van angst

Abstract
Angst is een natuurlijk onderdeel van het opgroeien, omdat opgroeien moeilijk en eng is. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al zei, is angst het meest voorkomende psychische gezondheidsprobleem in Amerika en de meeste angst begint in de kinderjaren (Kessler et al., 2005). Als er niets aan gedaan wordt, kan angst een verlammend en hardnekkig probleem worden. Anders kan angst een achtergrondgeluidje worden dat het leven niet beïnvloedt.
Christopher Mccurry

3. Responsief ouderschap en het angstproces

Abstract
In hoofdstuk I heb ik het ‘wat’ van angst beschreven: gesterntes van symptomen die verontrustend zijn voor je kind en voor jou. Daarna heb ik uitgelegd hoe angst zich ontwikkelt door de wisselwerking tussen biologische aanleg (temperament) en vroege ervaringen.
Christopher Mccurry

4. Acceptance en Commitment Therapie voor de angst van je kind

Abstract
Bij angst staan jij en je kind meer reactief en minder responsief tegenover elkaar en de situatie. Vermijding en beheersing kan tot een beperkter leven leiden: sociale en schoolse doelstellingen worden niet behaald, bij de leeftijd passende vaardigheden voor zelfregulatie en conflictoplossing worden niet ontwikkeld en relaties met ouders, broers en zussen en anderen raken verstoord.
Christopher Mccurry

5. Angst in de context van waarden en doelen

Abstract
Zoals ik al beschreef, streeft ACT ernaar mensen een waarde- en doelgericht leven te laten leiden. Zo’n leven is niet noodzakelijkerwijs vrij van ongemakkelijke gedachten en gevoelens, maar je accepteert ongemak om je doelen en wat belangrijk is voor jou te blijven nastreven.
Christopher Mccurry

6. Mindfulness tijdens angst

Abstract
Tot nu toe is de angst van je kind beschreven op een groot doek: gedragspatronen, de angstdans, waarden en doelen en oude gewoonten beginnen te veranderen.
Christopher Mccurry

7. Basisvaardigheden voor angstige kinderen en ouders

Abstract
Dit hoofdstuk heeft twee doelen. Allereerst zal ik het hebben over het belang angstige kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Ten tweede zal ik je enkele eenvoudige ademhalingstechnieken en spieroefeningen geven die angst en andere zorgelijke gedachten of gevoelens (jouw eigen en die van je kind) een beetje afvlakken.
Christopher Mccurry

8. Acceptatie en bevestiging tijdens angst

Abstract
In hoofdstuk 6 heb ik technieken beschreven om zowel bewustwording van de wereld ‘daarbuiten’ te vergroten, als om de innerlijke wereld van gedachten en gevoelens te bekijken.
Christopher Mccurry

9. Effectief omgaan met angstgedrag

Abstract
Veel situaties kunnen de vrees en angst vanje kind uitlokken. Dat komt soms door het plotselinge en onverwachte: een blaffende hond duikt zonder waarschuwing op of er is een onverwachte verandering in de planning. Andere situaties lijken het kwetsbare en ontwikkelende gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid van je kind aan te tasten: gescheiden worden van een ouder of alleen staan voor een onbekende situatie (met leeftijdsgenootjes op een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld).
Christopher Mccurry

Nawerk

Meer informatie