Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

22-03-2018 | Onderzoek | Uitgave 4/2018

Huisarts en wetenschap 4/2018

Hartpatiënt moet meer weten over alarmsymptomen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2018
Auteurs:
Sanne Bentum, Janneke Hendriks, Carine Doggen, Rolf Egberink, Rulon Sandvliet, Jorien Pierik
Belangrijke opmerkingen
Bentum SB, Hendriks JN, Doggen CJM, E gberink RE, Sandvliet RH, Pierik JGJ. Het hart op de juiste plaats. Huisarts Wet 2018;61(4):14-7. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12445-018-0097-0.
Health Technology and Services Research, Universiteit Twente, Enschede: S.B. Bentum, student Health Sciences; J.N. Hendriks, student Health Care Management. Universiteit Twente, Afdeling Health Tech nology and Services Research, Enschede: dr. C.J.M. Doggen, epidemioloog en universitair hoofddocent. Acute Zorg Euregio, Enschede: R.E. Egberink, beleidsadviseur Kenniscentrum; dr. J.G.J. Pierik, beleidsadviseur Acute Zorg, j.pierik@acutezorgeuregio.nl. Huisartsenpraktijk Sandvliet, Enschede: R.H. Sandvliet, huisarts.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Inleiding Patiënten met symptomen van een acuut coronair syndroom (ACS) hebben zo snel mogelijk de juiste behandeling nodig om schade aan het hart te voorkomen of te beperken. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar prehospitale vertraging en de oorzaken daarvan, is er weinig bekend over de motivatie van de patiënt voor het kiezen van een keteningang. Het doel van dit onderzoek is het vinden van factoren die invloed hebben op deze keuze.
Methode We deden een explorerend dwarsdoorsnedeonderzoek, waarbij we met een vragenlijst gegevens verzamelden van 67 ACS-patiënten.
Resultaten Patiënten kregen toegang tot de acute zorgketen via vier verschillende ingangen: de huisarts (43%), de huisartsenpost (28%), de meldkamer ambulancezorg (112) (21%) of de spoedeisende hulp (7%). De overtuiging van patiënten dat hun huisarts het beste weet wat ze nodig hebben maakte dat ze vaker contact zochten met hun eigen huisarts. Dit deden ook de patiënten die alleen waren toen de symptomen ontstonden. Patiënten met een fast onset van de klachten en acute pijn belden vaker 112, net als patiënten die hun klachten als ernstig inschatten.
Conclusie Niet de kennis over alarmsymptomen, maar vooral subjectieve factoren, zoals de interpretatie van de ernst van de klachten, de overtuigingen van de patiënt over wie de juiste zorgverlener is, en de manier (plotseling, pijn) waarop de klachten zich voordoen zijn bepalend voor de keuze van de keteningang bij patiënten met ACS-klachten. Voor het reduceren van prehospitale vertraging kunnen huisartsen een rol spelen door patiënten de juiste voorlichting te geven.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Huisarts en wetenschap 4/2018 Naar de uitgave