Skip to main content
main-content
Top

03-02-2016 | Nieuws

Halitose in de tandartspraktijk

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Halitose (slechte adem, foeter ex ore) is een vaak voorkomend probleem. De prevalentiecijfers variëren per meetmethode, omdat je niet goed zelf je adem kan ruiken. In een recent onderzoek werd aan 1.002 Nederlanders (>16 jaar) gevraaagd hoe zij de slechte ademgeur bij hun naasten hadden geroken. Door middel van objectieve meetmethoden wordt de prevalentie van halitose 10-30% geschat. Men heeft vastgesteld dat halitose even vaak voorkomt bij vrouwen als bij mannen.

Taak tandheelkundig professional

Het feit dat de mens zijn eigen ademgeur zelf niet betrouwbaar kan vaststellen houdt in dat iemand anders ons op halitose moet attenderen. Echter lijkt er een taboe te rusten iemand op halitose te wijzen. Het is de taak van de tandheelkundige professional om aan patiënten vragen te stellen over hun ademgeur en bijvoorbeeld tijdens een reguliere controle de ademgeur van patiënten te controleren.

Intraorale halitose

Bij de meeste halitosepatiënten is de oorzaak in de mondholte te vinden. De belangrijkste oorzaken voor intraorale halitose zijn tongbeslag, gingivitis en parodontitis.

Daarom is het in eerste instantie aan de tandheelkundige professionals om patiënten met halitoseklachten te diagnosticeren en te behandelen. Bacteriën in tongbeslag en plaque produceren vluchtige zwavelverbindingen, die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de ademgeur bij intraorale halitose. Hierdoor richt de halitosebehandeling zich voornamelijk op het verwijderen van tongbeslag en supra- en subgingivale plaque.

Lees hier het volledige artikel 'Halitose in de tandartspraktijk', M.L. Laine >>

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Halitose in de tandartspraktijk

Halitose is een frequent voorkomend probleem, waarvan de oorzaak meestal in de mondholte te vinden is. Omdat de mens zijn eigen ademgeur niet goed kan vaststellen, is het aan te raden om tijdens een tandartsbezoek de ademgeur van patiënten te control

Aanbevolen

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Halitose

Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate last van een slechte adem. Dit neemt met de leeftijd toe: 25% van de 70-jarigen heeft een slechte adem.

Aanbevolen

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27 Klinisch onderzoek bij ademgeur

Ademgeur komt bij meer dan de helft van de bevolking voor en dan vooral ’s morgens (Courtois, 1986). Een slecht riekende adem komt op alle leeftijden voor en even vaak bij mannen als bij vrouwen. Velen die te kampen hebben met ademgeur zijn zich er n

Aanbevolen

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

45 Ademgeurtherapie

Ademgeur kan worden veroorzaakt door meestal intra-, maar ook verschillende extraorale factoren. De frequentste hiervan zijn keel-neus-ooraandoeningen en systemische ziekten, zoals diabetes mellitus, uremie,leverinsufficiëntie, longcarcinoom of bronc

Gerelateerd

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.