Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Geschiedenis van de huisarts en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Auteur : Drs. J. R. M. Dopper

Gepubliceerd in: De dokter en de patiënt met psychische problemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er hebben zich in de afgelopen honderd jaar grote veranderingen voorgedaan in het GGZ-aandeel in de werkzaamheden en de taakopvatting van de huisarts. Voor de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een klein aandeel van psychische klachten in het huisartsenwerk, al waren er wel klachten die niet lichamelijk geduid konden worden. Na de Tweede Wereldoorlog werd er veel gesproken over de vraag hoe vaak psychische en psychosociale klachten voorkwamen en wat de rol van de huisarts daarbij moest zijn. Ook de introductie van de psychofarmaca vanaf 1950 was een belangrijke, maar ook veel bediscussieerde, ontwikkeling. De psychiatrie verkeerde zelf in roerige tijden vanaf de jaren 70. Tegen het einde van de twintigste eeuw kwamen er standaarden over angst, depressie en problematisch alcoholgebruik. Deze waren een eerste aanzet tot gedetailleerdere diagnostiek- en behandelopties. Rond de eeuwwisseling ging de overheid zich – mede om financiële redenen – met de GGZ en de huisarts bemoeien, maar de invoering van diverse projecten en maatregelen wierp niet de verwachte vruchten af. Dit was recent aanleiding voor een beperking van de toegang tot specialistische GGZ-settingen en voor een uitbreiding van de rol van de POH-GGZ. Er is weinig discussie meer over de belangrijke rol die de huisarts speelt in de eerste opvang van psychische problemen. De huisartsen ervaren een toenemende belasting door GGZ-problematiek. Tegelijkertijd neemt het aantal richtlijnen, samenwerkingsafspraken en boeken over de GGZ in de eerste lijn en over de POH-GGZ snel toe. Daarmee is een belangrijk begin gemaakt met het ontwikkelen en beschrijven van de basis van het gedachtegoed van de eerstelijns-GGZ.
Literatuur
go back to reference Aulbers, B. J. M., & Bremer, G. J. (1995). De huisarts van toen. Rotterdam: Erasmus Publishing. Aulbers, B. J. M., & Bremer, G. J. (1995). De huisarts van toen. Rotterdam: Erasmus Publishing.
go back to reference Balint, M. (1957). The doctor, his patient and the Illness. London: Pitman Medical. Balint, M. (1957). The doctor, his patient and the Illness. London: Pitman Medical.
go back to reference Blok, G. (2004). Baas in eigen brein ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965–1985. Amsterdam: Nieuwezijds. Blok, G. (2004). Baas in eigen brein ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965–1985. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Bongers, F. (2011). Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde tussen 1987 en 2001. Huisarts en Wetenschap, 54(2), 60–64.CrossRef Bongers, F. (2011). Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde tussen 1987 en 2001. Huisarts en Wetenschap, 54(2), 60–64.CrossRef
go back to reference Bremer, G. J. (2006). Huisarts zijn in het interbellum. Rotterdam: Erasmus Publishing. Bremer, G. J. (2006). Huisarts zijn in het interbellum. Rotterdam: Erasmus Publishing.
go back to reference Cox, M. (2006). Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid ggz voor de huisarts opgeleverd? Huisarts en Wetenschap, 49(5), 365–369.CrossRef Cox, M. (2006). Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid ggz voor de huisarts opgeleverd? Huisarts en Wetenschap, 49(5), 365–369.CrossRef
go back to reference Gotzsche, P. C. (2016). Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Rotterdam: Lemniscaat. Gotzsche, P. C. (2016). Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2013). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2. In: Handboek sociale psychiatrie (pag. 27–39). Utrecht: De Tijdstroom. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2013). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2. In: Handboek sociale psychiatrie (pag. 27–39). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Groot, M. de (1971). De geestelijke verzieking van het Nederlandse volk: Slogan of realiteit? Medisch Contact, 32, 815–822. Groot, M. de (1971). De geestelijke verzieking van het Nederlandse volk: Slogan of realiteit? Medisch Contact, 32, 815–822.
go back to reference Horst, H. van der, & Vries, H. de (2001). Van persoonlijke, integrale en continue zorg naar medisch maatwerk. Huisarts en Wetenschap, 44(5), 587–590.CrossRef Horst, H. van der, & Vries, H. de (2001). Van persoonlijke, integrale en continue zorg naar medisch maatwerk. Huisarts en Wetenschap, 44(5), 587–590.CrossRef
go back to reference Jol, A., & Verhaak, P. F. M. (1989). Psychische en sociale klachten: Gespreksvoering of psychofarmaca? Huisarts en Wetenschap, 32, 89–95. Jol, A., & Verhaak, P. F. M. (1989). Psychische en sociale klachten: Gespreksvoering of psychofarmaca? Huisarts en Wetenschap, 32, 89–95.
go back to reference Knottnerus, J. A. (1993). Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in en huisartsenpraktijk. Huisarts en Wetenschap, 36, 405. Knottnerus, J. A. (1993). Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in en huisartsenpraktijk. Huisarts en Wetenschap, 36, 405.
go back to reference Lamberts, H. (1989). Psychische en sociale problemen: Een diagnostisch raadsel? Huisarts en Wetenschap, 32, 78–79. Lamberts, H. (1989). Psychische en sociale problemen: Een diagnostisch raadsel? Huisarts en Wetenschap, 32, 78–79.
go back to reference Landelijke commissie geestelijke volksgezondheid (1998). Zorg voor velen. Den Haag: Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Sport 2002 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg. Kamerstuk 25424 nr. 6. Landelijke commissie geestelijke volksgezondheid (1998). Zorg voor velen. Den Haag: Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Sport 2002 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg. Kamerstuk 25424 nr. 6.
go back to reference Nolet, H. A. (1978). Farmacotherapeutische conferentie. Huisarts en Wetenschap, 21, 225–227. Nolet, H. A. (1978). Farmacotherapeutische conferentie. Huisarts en Wetenschap, 21, 225–227.
go back to reference Ong, R. (2003). Wat is waar? Spelen met GGZ-cijfers. Huisarts en Wetenschap, 46(5), 662–663.CrossRef Ong, R. (2003). Wat is waar? Spelen met GGZ-cijfers. Huisarts en Wetenschap, 46(5), 662–663.CrossRef
go back to reference Osselen, E. van (2016). Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum. Osselen, E. van (2016). Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Piek, E. (2013). Depression in general practice. Underrecognition? Overtreatment? Adequate care! Enschede: Gildeprint Drukkerijen. Piek, E. (2013). Depression in general practice. Underrecognition? Overtreatment? Adequate care! Enschede: Gildeprint Drukkerijen.
go back to reference Spies, T. (2004). Huisarts kiest vaak voor antidepressiva onafhankelijk van de ernst van de depressie. Huisarts en Wetenschap, 47(8), 419–423.CrossRef Spies, T. (2004). Huisarts kiest vaak voor antidepressiva onafhankelijk van de ernst van de depressie. Huisarts en Wetenschap, 47(8), 419–423.CrossRef
go back to reference Verhaak, P. (1988). Functionele klachten: De nieuwe kleren van de keizer. Huisarts en Wetenschap, 11, 25–31. Verhaak, P. (1988). Functionele klachten: De nieuwe kleren van de keizer. Huisarts en Wetenschap, 11, 25–31.
go back to reference Verhaak, P., Hutschemakers, J., et al. (2000). GP’s referral to mental health care during the past 25 years. British Journal of General Practice, 50, 307–308.PubMed Verhaak, P., Hutschemakers, J., et al. (2000). GP’s referral to mental health care during the past 25 years. British Journal of General Practice, 50, 307–308.PubMed
go back to reference Verhaak, P. F. M. (2002). Hoe behandelt de huisarts nieuwe gevallen van depressie. Huisarts en Wetenschap, 45(13), 722–725.CrossRef Verhaak, P. F. M. (2002). Hoe behandelt de huisarts nieuwe gevallen van depressie. Huisarts en Wetenschap, 45(13), 722–725.CrossRef
Metagegevens
Titel
Geschiedenis van de huisarts en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Auteur
Drs. J. R. M. Dopper
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2174-2_1