Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 6/2014

01-12-2014 | Vakmanschap

Generalistisch vakmanschap en de sociale deltawerken

Over onontkoombaar investeren in sociaal werk in tijden van transitie

Auteur: Ard Sprinkhuizen

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Eigen kracht, burgerkracht en zelfredzaamheid bieden niet zomaar oplossingen voor complexe problematiek van kwetsbare burgers of herstelwerkzaamheden aan de veerkracht ‘in de buurt’. De ‘Sociale Deltawerken’ vragen het uiterste van het generalistisch vakmanschap van sociaal werkers. Daar moet dan ook ontegenzeggelijk in worden geïnvesteerd.
Literatuur
go back to reference Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Boom Lemma, Den Haag Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Boom Lemma, Den Haag
go back to reference Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. SWP, Amsterdam Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. SWP, Amsterdam
go back to reference Gezondheidsraad (2014). Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatienr. 2014/21. Gezondheidsraad (2014). Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatienr. 2014/21.
go back to reference Kolner, C. & Sprinkhuizen, A. (2014). Uit het Doolhof. Observaties en reflecties bij de ontwikkeling van sociale teams in Noord Holland. Amsterdam/Haarlem: Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland/lectoraat Maatschappelijk Werk hogeschool Inholland. Kolner, C. & Sprinkhuizen, A. (2014). Uit het Doolhof. Observaties en reflecties bij de ontwikkeling van sociale teams in Noord Holland. Amsterdam/Haarlem: Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland/lectoraat Maatschappelijk Werk hogeschool Inholland.
go back to reference Sprinkhuizen, A. & Scholte, M. (2014). Knooppunten. Over sociaal werk en generalistisch vakmanschap in tijden van transitie. Haarlem/Utrecht: lectoraat Maatschappelijk Werk hogeschool Inholland/Sociaal Werk in de Wijk. Sprinkhuizen, A. & Scholte, M. (2014). Knooppunten. Over sociaal werk en generalistisch vakmanschap in tijden van transitie. Haarlem/Utrecht: lectoraat Maatschappelijk Werk hogeschool Inholland/Sociaal Werk in de Wijk.
go back to reference Tonkens, E. (2014). De participatiesamenleving inhumaan?, Socrateslezing 2014. Humanistisch Verbond, Amsterdam Tonkens, E. (2014). De participatiesamenleving inhumaan?, Socrateslezing 2014. Humanistisch Verbond, Amsterdam
Metagegevens
Titel
Generalistisch vakmanschap en de sociale deltawerken
Over onontkoombaar investeren in sociaal werk in tijden van transitie
Auteur
Ard Sprinkhuizen
Publicatiedatum
01-12-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-014-0086-8

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Vakblad Sociaal Werk 6/2014 Naar de uitgave

Werk in uitvoering

Geen grip

Report

Het veld

Gespreksvoering

Letterlijk