Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-1999 | Methoden

Gehoorscreening in Nederland

Auteur: Yvonne Donselaar

Gepubliceerd in: Neuropraxis | Uitgave 2/1999

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Vanaf 1965 is in Nederland het testen van het gehoor van zuigelingen begonnen. Op dit moment wordt de kinderen gevraagd rond de leeftijd van negen maanden op het consultatiebureau te komen voor het afnemen van een gehoortest. In het buitenland wordt veel gewerkt met een andere test, die in de eerste dagen na de geboorte wordt gedaan. Ook in Nederland is onderzocht of de op dit moment gangbare test niet beter vervangen kan worden. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er nu een proefimplementatie wordt gedaan met een andere test. Onderstaand artikel geeft inzicht in wat er nu precies gemeten wordt in de verschillende soorten tests die er zijn. Er wordt globaal ingegaan op de werking van het gehoor, welke soorten gehoorverlies er zijn en welke voor- en nadelen er kleven aan de verschillende manieren van testen.
Voetnoten
1
Met dank aan Mw. Drs.M.Kauffman-De Boer, hoofd vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, voor de informatie en voor het kritisch lezen van het manuscript
Met dank aan Prof. Dr.A.J.M.Houtsma voor het kritisch lezen van het manuscript
 
Literatuur
go back to reference Kemp, D.T. (1978). Stimulated acoustic emissions from the human auditory system. J. Acoust. Soc. Am., 64, 1386-1391 Kemp, D.T. (1978). Stimulated acoustic emissions from the human auditory system. J. Acoust. Soc. Am., 64, 1386-1391
go back to reference Mason, J.A., et al. (1998). Universal infant hearing screening by automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics, 101, 221-228 Mason, J.A., et al. (1998). Universal infant hearing screening by automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics, 101, 221-228
go back to reference Ochi, A., Yasuhara, A. en Kobayashi, Y. (1998). Comparison of distortion product otoacoustic emissions with auditory brain-stem response for clinical use in neonatal intensive care unit. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 108, 577-583 Ochi, A., Yasuhara, A. en Kobayashi, Y. (1998). Comparison of distortion product otoacoustic emissions with auditory brain-stem response for clinical use in neonatal intensive care unit. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 108, 577-583
go back to reference Oudesluys-Murphy, M.A. en Arends, N. (1997)Follow-up na neonatale gehoorscreening met een geautomatiseerde brainstem screener (algo). Tijdschrift Kindergeneeskunde, 65, 97 Oudesluys-Murphy, M.A. en Arends, N. (1997)Follow-up na neonatale gehoorscreening met een geautomatiseerde brainstem screener (algo). Tijdschrift Kindergeneeskunde, 65, 97
go back to reference Prieve, B.A., Fitzgerald, T.S. en Schulte, L.E. (1997). Basic characteristics of click-evoked otoacoustic emissions in infants and children. J. Acoust. Soc. Am., 102, 2860-2870 Prieve, B.A., Fitzgerald, T.S. en Schulte, L.E. (1997). Basic characteristics of click-evoked otoacoustic emissions in infants and children. J. Acoust. Soc. Am., 102, 2860-2870
go back to reference Simkens, H.M.F. (1997). ‘Ontwikkeling van de gehoorfunctie in relatie tot taal en spraak’ in: H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.3 Simkens, H.M.F. (1997). ‘Ontwikkeling van de gehoorfunctie in relatie tot taal en spraak’ in: H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.3
go back to reference Slis, I.H. en Slik A.F.M. (1997). ‘De werking van het gehoororgaan’ in: : H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.1.1 Slis, I.H. en Slik A.F.M. (1997). ‘De werking van het gehoororgaan’ in: : H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.1.1
go back to reference Slis, I.H. en Slik A.F.M. (1997). ‘Het horen van geluiden, toonhoogten, timbre en verschillen’ in: H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.1.2 Slis, I.H. en Slik A.F.M. (1997). ‘Het horen van geluiden, toonhoogten, timbre en verschillen’ in: H.F.M.Peters et al. (red.), Handboek Stem- Spraak Taalpathologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, A8.1.2
go back to reference Wessex Universal Neonatal Hearing Screening Trial Group (1998) Controlled trial of universal neonatal screening for early identification of permanent childhood hearing impairment. Lancet, 352, 1957-1964 Wessex Universal Neonatal Hearing Screening Trial Group (1998) Controlled trial of universal neonatal screening for early identification of permanent childhood hearing impairment. Lancet, 352, 1957-1964
Metagegevens
Titel
Gehoorscreening in Nederland
Auteur
Yvonne Donselaar
Publicatiedatum
01-04-1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Neuropraxis / Uitgave 2/1999
Print ISSN: 1387-5817
Elektronisch ISSN: 1876-5785
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03070952

Andere artikelen Uitgave 2/1999

Neuropraxis 2/1999 Naar de uitgave