Skip to main content
main-content
Top

11-12-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Herziene richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen (2017)

De Valpreventie Richtlijn van VeiligheidNL is vernieuwd. De vorige richtlijn uit 2004 is aangepast aan de hand van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk zijn de Valrisicotest en de Valanalyse die gebaseerd zijn op de herziene richtlijn, aangepast. Met deze instrumenten kun je het valrisico bij ouderen inschatten en analyseren.


De richtlijn is bedoeld voor alle zorgmedewerkers die werken met cliënten die een hoger risico hebben om te vallen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het inschatten van het risico op een val, het beoordelen van het risico om te vallen en het doen van interventies.

Aanpassingen

Er zijn onder meer aanpassingen gedaan op de valrisicoschatting. Ook zijn er factoren toegevoegd bij de valrisicobeoordeling, zoals ondervoeding, en zijn de aanbevelingen voor interventies vernieuwd.

Valrisicotest

De Valrisicotest doe je bij alle cliënten van 65 jaar en ouder. Je stelt de cliënt twee vragen:

  • Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
  • Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

Als het antwoord in beide gevallen ‘ja’ is, doe je een Valanalyse. Voorheen zat er in de Valrisicotest ook een vraag over de angst om te vallen. Deze is eruit gehaald omdat dat niet genoeg zegt over het verhoogde valrisico. Het is nog wel een van de risicofactoren in de Valanalyse.

Vernieuwde Valanalyse

De Valanalyse is bedoeld voor onder meer thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Door middel van een Valanalyse ga je na welke factoren dit verhoogde risico veroorzaken.

Net als de richtlijn en de test is ook de analyse vernieuwd. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

  • Er is een gebruiksvriendelijke lijst met potentiële valrisicoverhogende medicijnen opgesteld. Eén medicijn kan namelijk al het risico op vallen verhogen (en niet de combinatie van minimaal vijf medicijnen).
  • Naast de cliënten die volgens de Valrisicotest een verhoogd valrisico hebben, wordt geadviseerd om de Valanalyse af te nemen bij specifieke groepen van 65 jaar en ouder. Bijvoorbeeld bij cliënten die onlangs gevallen zijn of een hoog risico hebben op botbreuken.
  • Bij loopvaardigheid, spierkracht en balans zijn twee aanvullende testen opgenomen (de Short Physical Performance Battery en de timed Up and Go test). Het bewijs voor de voorspellende waarde van deze testen zijn hoog en ze zijn goed toepasbaar in de praktijk.
  • Ondervoeding is opgenomen als extra risicofactor.
  • Er zijn tips toegevoegd voor het adviseren van mensen die laaggeletterd zijn of moeite hebben het begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie.
  • De adviezen bij de diverse risicofactoren zijn uitgebreid.

Bekijk hier het document Valanalyse screeningstool valrisico voor de eerstelijnszorg met digitaal scoreformulier (veiligheid.nl).

Ga voor meer informatie en om de richtlijn te bestellen naar Valanalyse inventarisatie valrisico 65+ door de eerstelijnszorg.

Bron: veiligheid.nl
Beeld: Fotolia

Tip

Aanbevolen

2016 | hbo | Boek

Kunstgewrichten: knie en enkel

Dit boek beschrijft de laatste stand van zaken in de knieoperatie. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals: de methode van opereren, de revalidatie na de operatie, veelvoorkomende complicaties en hoe deze kunnen worden herkend.

Aanbevolen

2015 | wo | Boek

Kunstgewrichten: de heup

Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casussen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met een kunstheup. Relevante achtergrondinformatie wordt uitgebreid besproken en is

 
Aanbevolen

2017 | Boek

Kunstgewrichten: bovenste extremiteit

Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casuïstiekbeschrijvingen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met kunstgewrichten van de bovenste extremiteit. 

 

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.