Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Verslaving 1/2015

01-02-2015 | Artikelen

‘Evidence-based’ drugsbeleid en het belang van de media

Auteur: Drs. Julie Tieberghien

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Volgens het evidence-based principe horen beleidsmakers bij het nemen van beslissingen gebruik te maken van de best beschikbare ‘evidence’. Op basis van theoretische modellen inzake kennisgebruik presenteert dit artikel een casestudy inzake het Belgische drugsbeleid, met tevens aandacht voor de invloed van de media op de interactie tussen wetenschap en beleid. De deelresultaten van dit doctoraatsonderzoek tonen aan dat de relatie tussen wetenschap en beleid rationeel noch exclusief is. Ideaaltypisch en rationeel kennisgebruik dat een ‘evidence-based’ beleidsvorming veronderstelt, is beperkt. Wetenschappelijke kennis is eerder in staat om het beleid te informeren, dan om het te maken. Conceptueel en vooral politiek-symbolisch gebruik van wetenschappelijke kennis komen frequent voor. De media hebben een belangrijke invloed op deze interactie. Hoewel de media een waardevol kanaal zijn waarlangs wetenschappelijke kennis ingang vindt bij beleidsmakers, moeten wetenschappers steeds rekening houden met mogelijke vertekeningen van de weergave van de onderzoeksresultaten en het verhoogde risico op politiek-symbolisch kennisgebruik.
Voetnoten
1
De wet van 4 april 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 21 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 
Literatuur
go back to reference Burchell, G., & Foucault, M. (1991). The Foucault effect: studies in governmentality. London: Harvester Wheatsheaf. CrossRef Burchell, G., & Foucault, M. (1991). The Foucault effect: studies in governmentality. London: Harvester Wheatsheaf. CrossRef
go back to reference Carvalho, A. (2007). Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge. Public Understanding of Science, 16 , 223–243. Carvalho, A. (2007). Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge. Public Understanding of Science, 16 , 223–243.
go back to reference Davies, P., Francis, P., & Jupp, V. (2011). Doing criminological research. Thousand Oaks: Sage. Davies, P., Francis, P., & Jupp, V. (2011). Doing criminological research. Thousand Oaks: Sage.
go back to reference De Ruyver, B., Vermeulen, G., Franck, P., & Van Daele, L. (1992). Kansarmoede, druggebruik, criminaliteit. Gent: Universiteit Gent. De Ruyver, B., Vermeulen, G., Franck, P., & Van Daele, L. (1992). Kansarmoede, druggebruik, criminaliteit. Gent: Universiteit Gent.
go back to reference De Ruyver, B., Casselman, J., Meuwissen, K., Bullens, F., & Van Impe, K. (2000). Het Belgisch drugbeleid anno 2000: een stand van zaken drie jaar na de aanbevelingen van de Parlementaire Werkgroep Drugs. Gent: Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk beleid en Internationale criminaliteit. De Ruyver, B., Casselman, J., Meuwissen, K., Bullens, F., & Van Impe, K. (2000). Het Belgisch drugbeleid anno 2000: een stand van zaken drie jaar na de aanbevelingen van de Parlementaire Werkgroep Drugs. Gent: Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk beleid en Internationale criminaliteit.
go back to reference Devroe, E., Deschamps, L., & Hannes, K. (2008). Evidence-based beleidsvoering in de kijker: twee Belgische initiatieven. Panopticon, 6, 59–66. Devroe, E., Deschamps, L., & Hannes, K. (2008). Evidence-based beleidsvoering in de kijker: twee Belgische initiatieven. Panopticon, 6, 59–66.
go back to reference Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge. Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge.
go back to reference Hajer, M. (1995). The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process. Oxford: Clarendon Press. Hajer, M. (1995). The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process. Oxford: Clarendon Press.
go back to reference Hall, W. (2010). What would evidence-informed drug policies look like? Addiction, 105, 1135–1136. CrossRefPubMed Hall, W. (2010). What would evidence-informed drug policies look like? Addiction, 105, 1135–1136. CrossRefPubMed
go back to reference Hoppe, R. (2005). Rethinking the science-policy nexus: from knowledge utilization and science technology studies to types of boundary arrangements. Poiesis and Praxis: International Journal of Technology Assessment and Ethics of Science, 3, 199–215. Hoppe, R. (2005). Rethinking the science-policy nexus: from knowledge utilization and science technology studies to types of boundary arrangements. Poiesis and Praxis: International Journal of Technology Assessment and Ethics of Science, 3, 199–215.
go back to reference Kaminski, D. (1998). La directive du 17 avril 1998. La troisième voie … entre la loi et le débat. Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 3, 3–6. Kaminski, D. (1998). La directive du 17 avril 1998. La troisième voie … entre la loi et le débat. Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 3, 3–6.
go back to reference Kingdon, J. W. (2002). Agendas, alternatives and public policies. London: Longmans. Kingdon, J. W. (2002). Agendas, alternatives and public policies. London: Longmans.
go back to reference Lancaster, K., Hughes, C. E., Spicer, B., Matthew-Simmons, F., & Dillon, P. (2011). Illicit drugs and the media: models of media effects for use in drug policy research. Drug and Alcohol Review, 30, 397–402. CrossRefPubMed Lancaster, K., Hughes, C. E., Spicer, B., Matthew-Simmons, F., & Dillon, P. (2011). Illicit drugs and the media: models of media effects for use in drug policy research. Drug and Alcohol Review, 30, 397–402. CrossRefPubMed
go back to reference Lenton, S. (2004). Pot, politics and the press: reflections on cannabis law reform in Western Australia. Drug and Alcohol Review, 23, 223–233. CrossRefPubMed Lenton, S. (2004). Pot, politics and the press: reflections on cannabis law reform in Western Australia. Drug and Alcohol Review, 23, 223–233. CrossRefPubMed
go back to reference Lindquist, E. A. (2001). Discerning policy influence: framework for a strategic evaluation of IDRC-supported research. Ottawa: IDRC Evaluation Unit. Lindquist, E. A. (2001). Discerning policy influence: framework for a strategic evaluation of IDRC-supported research. Ottawa: IDRC Evaluation Unit.
go back to reference MacGregor, S. (2013). Barriers to the influence of evidence on policy: are politicians the problem? Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20, 225–233. MacGregor, S. (2013). Barriers to the influence of evidence on policy: are politicians the problem? Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20, 225–233.
go back to reference McArthur, M. (1999). Pushing the drug debate: The media’s role in policy reform. Australian Journal of Sociual Issues, 34, 149–165. McArthur, M. (1999). Pushing the drug debate: The media’s role in policy reform. Australian Journal of Sociual Issues, 34, 149–165.
go back to reference McCombs, M. E., & Reynolds, A. (2009). How the news shapes our civic agenda. In J. Bryant & M. B. Oliver (red.), Media effects: Advances in theory and research (p. 1–16). New York: Routledge. McCombs, M. E., & Reynolds, A. (2009). How the news shapes our civic agenda. In J. Bryant & M. B. Oliver (red.), Media effects: Advances in theory and research (p. 1–16). New York: Routledge.
go back to reference McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36, 176–187. CrossRef McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36, 176–187. CrossRef
go back to reference Monaghan, M. (2011). Evidence versus politics. Exploiting research in UK drug policy making? Bristol: Policy Press. Monaghan, M. (2011). Evidence versus politics. Exploiting research in UK drug policy making? Bristol: Policy Press.
go back to reference Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2003). From knowing to doing. A framework for understanding the evidence-into-practice agenda. Evaluation, 9, 125–148. CrossRef Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2003). From knowing to doing. A framework for understanding the evidence-into-practice agenda. Evaluation, 9, 125–148. CrossRef
go back to reference Ottoson, J. M., & Hawe, P. (red.). (2009). Knowledge utilization, diffusion, implementation, transfer and translation: implications for evaluation. San Francisco: Jossey-Bass. Ottoson, J. M., & Hawe, P. (red.). (2009). Knowledge utilization, diffusion, implementation, transfer and translation: implications for evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
go back to reference Ritter, A. (2009). How do drug policy makers access research evidence? International Journal of Drug Policy, 20, 70–75. CrossRefPubMed Ritter, A. (2009). How do drug policy makers access research evidence? International Journal of Drug Policy, 20, 70–75. CrossRefPubMed
go back to reference Ritter, A., & Bammer, G. (2010). Models of policy-making and their relevance for drug research. Drug and Alcohol Review, 29, 353–357. CrossRef Ritter, A., & Bammer, G. (2010). Models of policy-making and their relevance for drug research. Drug and Alcohol Review, 29, 353–357. CrossRef
go back to reference Ritter, A., & Lancaster, K. (2013). Measuring research influence on drug policy: a case example of two epidemiological monitoring systems. International Journal of Drug Policy, 24, 30–37. CrossRefPubMed Ritter, A., & Lancaster, K. (2013). Measuring research influence on drug policy: a case example of two epidemiological monitoring systems. International Journal of Drug Policy, 24, 30–37. CrossRefPubMed
go back to reference Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. Journal of European Public Policy, 5, 98–130. CrossRef Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. Journal of European Public Policy, 5, 98–130. CrossRef
go back to reference Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting and priming: the evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57, 9–20. CrossRef Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting and priming: the evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57, 9–20. CrossRef
go back to reference Stevens, A. (2007). Survival of the ideas that fit: an evolutionary analogy for the use of evidence in policy. Social Policy and Society, 6, 25–35. Stevens, A. (2007). Survival of the ideas that fit: an evolutionary analogy for the use of evidence in policy. Social Policy and Society, 6, 25–35.
go back to reference Tieberghien, J., & Decorte, T. (2013). Understanding the science-policy nexus in Belgium: an analysis of the drug policy debate (1996–2003). Drugs: Education, Prevention and Policy, 20, 241–248. Tieberghien, J., & Decorte, T. (2013). Understanding the science-policy nexus in Belgium: an analysis of the drug policy debate (1996–2003). Drugs: Education, Prevention and Policy, 20, 241–248.
go back to reference Tieberghien, J. (2014). The role of the media in the science-policy nexus: some critical reflections based on an analysis of the Belgian drug policy debate (1996–2003). International Journal of Drug Policy, 25, 276–228. CrossRefPubMed Tieberghien, J. (2014). The role of the media in the science-policy nexus: some critical reflections based on an analysis of the Belgian drug policy debate (1996–2003). International Journal of Drug Policy, 25, 276–228. CrossRefPubMed
go back to reference Vercaigne, C., & Walgrave, L. (1995). Jeugd tussen (sub)cultuur en business: een onderzoek naar mega-dancings, house en de last van recreatie. Leuven: Acco. Vercaigne, C., & Walgrave, L. (1995). Jeugd tussen (sub)cultuur en business: een onderzoek naar mega-dancings, house en de last van recreatie. Leuven: Acco.
go back to reference Vuillaume, D. (2008). Changing scientific perspectives on cannabis use. In D. Korf (red.), Cannabis in Europe: dynamics in perception, policy and markets (pp. 15–29). Lengerich: Pabst. Vuillaume, D. (2008). Changing scientific perspectives on cannabis use. In D. Korf (red.), Cannabis in Europe: dynamics in perception, policy and markets (pp. 15–29). Lengerich: Pabst.
go back to reference Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39, 426–431. CrossRef Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39, 426–431. CrossRef
go back to reference Weiss, C., & Singer, E. (1988). Reporting of social science in the national media. New York: Russell Sage. Weiss, C., & Singer, E. (1988). Reporting of social science in the national media. New York: Russell Sage.
go back to reference Weiss, C. H., Murphy-Graham, E., Petrosino, A., & Gandhi, A. G. (2008). The fairy godmother and her warts making the dream of evidence-based policy come true. American Journal of Evaluation, 29, 29–47. CrossRef Weiss, C. H., Murphy-Graham, E., Petrosino, A., & Gandhi, A. G. (2008). The fairy godmother and her warts making the dream of evidence-based policy come true. American Journal of Evaluation, 29, 29–47. CrossRef
Metagegevens
Titel
‘Evidence-based’ drugsbeleid en het belang van de media
Auteur
Drs. Julie Tieberghien
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-015-0001-6

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Verslaving 1/2015 Naar de uitgave

Column

Roken?