Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 1/2015

01-02-2015 | Artikelen

Grenzen aan gedogen

Uitgangspunten 15% THC-maatregel nader beschouwd

Auteurs: Margriet van Laar, Peggy van der Pol, Raymond Niesink

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Werd in 1976 bij de wijziging van de Opiumwet al rekening gehouden met het gehalte tetrahydrocannabinol (THC) in cannabis door hennepolie op lijst I te plaatsen, in 2011 volgde een aanbeveling voor een verdere ‘aanscherping’ op basis van het THC-gehalte. Anno 2013 ligt een ontwerpbesluit tot wijziging van de Opiumwet ter tafel waarin alle cannabisproducten met 15 % of meer THC worden toegevoegd aan lijst I van middelen met een onaanvaardbaar risico. Hasj en wiet met minder dan 15 % THC blijven op lijst II. Het doel van deze maatregel is tweeledig: enerzijds een vermindering van de gezondheidsrisico’s en anderzijds de illegale teelt en export van cannabis een slag toebrengen, door verhoging van de risico’s voor criminele ondernemers. In dit artikel zetten wij voor de volksgezondheidsdoelstelling uiteen welke uitgangspunten en aannamen hieraan ten grondslag liggen en in hoeverre deze door wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund.
Voetnoten
1
Vóór 1 mei 2012, de datum van invoering van de Besloten club-criterium en het Ingezetenencriterium.
 
Literatuur
go back to reference Bieleman, B., Nijkamp, R., Reimer, J., & Haaijer, M. (2013). Coffeeshops in Nederland 2012: aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999–2012. Groningen: Intraval. Bieleman, B., Nijkamp, R., Reimer, J., & Haaijer, M. (2013). Coffeeshops in Nederland 2012: aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999–2012. Groningen: Intraval.
go back to reference Bossong, M. G., & Niesink, R. J. (2010). Adolescent brain maturation, the endogenous cannabinoid system and the neurobiology of cannabis-induced schizophrenia. Progress Neurobiology, 92, 370–385.CrossRef Bossong, M. G., & Niesink, R. J. (2010). Adolescent brain maturation, the endogenous cannabinoid system and the neurobiology of cannabis-induced schizophrenia. Progress Neurobiology, 92, 370–385.CrossRef
go back to reference Castaneto, M. S., Gorelick, D. A., Desrosiers, N. A., Hartman, R. L., Pirard, S., & Huestis, M. A. (2014). Synthetic cannabinoids: epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications. Drug Alcohol Depend, 144C, 12–41.CrossRef Castaneto, M. S., Gorelick, D. A., Desrosiers, N. A., Hartman, R. L., Pirard, S., & Huestis, M. A. (2014). Synthetic cannabinoids: epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications. Drug Alcohol Depend, 144C, 12–41.CrossRef
go back to reference Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (2008). Risicoschatting cannabis 2008. Bilthoven: RIVM. Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (2008). Risicoschatting cannabis 2008. Bilthoven: RIVM.
go back to reference European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2009). Cannabis. Annual report 2009: the state of the drugs problem in Europe. Lissabon: EMCDDA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2009). Cannabis. Annual report 2009: the state of the drugs problem in Europe. Lissabon: EMCDDA.
go back to reference European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2014). Synthetic cannabinoids in Europe: perspectives on drugs. Lissabon: EMCDDA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2014). Synthetic cannabinoids in Europe: perspectives on drugs. Lissabon: EMCDDA.
go back to reference Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet (2011). Drugs in lijsten: rapport Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet (2011). Drugs in lijsten: rapport Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
go back to reference Freeman, T. P., Morgan, C. J., Hindocha, C., Schafer, G., Das, R. K., & Curran, H. V. (2014). Just say ‘know’: how do cannabinoid concentrations influence users’ estimates of cannabis potency and the amount they roll in joints? Addiction, 109, 1686–1694.CrossRefPubMed Freeman, T. P., Morgan, C. J., Hindocha, C., Schafer, G., Das, R. K., & Curran, H. V. (2014). Just say ‘know’: how do cannabinoid concentrations influence users’ estimates of cannabis potency and the amount they roll in joints? Addiction, 109, 1686–1694.CrossRefPubMed
go back to reference Hall, W. (2014). What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use? Addiction, 110, 19–35.CrossRefPubMed Hall, W. (2014). What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use? Addiction, 110, 19–35.CrossRefPubMed
go back to reference De Gee, E.A., Verdurmen, J.E., Bransen, E., De Jonge, J.M., Schippers, G.M. (2014) A randomized controlled trial of a brief motivational enhancement for non-treatment-seeking adolescent cannabis users. Journal of Substance Abuse Treatment, 47, 181-188. De Gee, E.A., Verdurmen, J.E., Bransen, E., De Jonge, J.M., Schippers, G.M. (2014) A randomized controlled trial of a brief motivational enhancement for non-treatment-seeking adolescent cannabis users. Journal of Substance Abuse Treatment, 47, 181-188.
go back to reference Hall, W., & Degenhardt, L. (2014). The adverse health effects of chronic cannabis use. Drug Testing and Analysis, 6, 39–45.CrossRefPubMed Hall, W., & Degenhardt, L. (2014). The adverse health effects of chronic cannabis use. Drug Testing and Analysis, 6, 39–45.CrossRefPubMed
go back to reference Hickman, M., Vickerman, P., Macleod, J., Kirkbride, J., & Jones, P. B. (2007). Cannabis and schizophrenia: model projections of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophrenia in England and Wales. Addiction, 102, 597–606.CrossRefPubMed Hickman, M., Vickerman, P., Macleod, J., Kirkbride, J., & Jones, P. B. (2007). Cannabis and schizophrenia: model projections of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophrenia in England and Wales. Addiction, 102, 597–606.CrossRefPubMed
go back to reference Hunault, C. C., Mensinga, T. T., Vries, I. de, Kelholt-Dijkman, H. H., Hoek, J., Kruidenier, M. et al. (2008). Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) serum concentrations and pharmacological effects in males after smoking a combination of tobacco and cannabis containing up to 69 mg THC. Psychopharmacology (Berl), 201, 171–181.CrossRef Hunault, C. C., Mensinga, T. T., Vries, I. de, Kelholt-Dijkman, H. H., Hoek, J., Kruidenier, M. et al. (2008). Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) serum concentrations and pharmacological effects in males after smoking a combination of tobacco and cannabis containing up to 69 mg THC. Psychopharmacology (Berl), 201, 171–181.CrossRef
go back to reference Hurd, Y. L., Michaelides, M., Miller, M. L., & Jutras-Aswad, D. (2014). Trajectory of adolescent cannabis use on addiction vulnerability. Neuropharmacology, 76, 416–424.CrossRefPubMed Hurd, Y. L., Michaelides, M., Miller, M. L., & Jutras-Aswad, D. (2014). Trajectory of adolescent cannabis use on addiction vulnerability. Neuropharmacology, 76, 416–424.CrossRefPubMed
go back to reference Korf, D. J., Benschop, A., & Wouters, M. (2007). Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self-reported consumption behaviour. International Journal of Drug Policy, 18, 168–176.CrossRefPubMed Korf, D. J., Benschop, A., & Wouters, M. (2007). Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self-reported consumption behaviour. International Journal of Drug Policy, 18, 168–176.CrossRefPubMed
go back to reference Lee, M. H., & Hancox, R. J. (2011). Effects of smoking cannabis on lung function. Expert Review of Respiratory Medicine, 5, 537–546.CrossRefPubMed Lee, M. H., & Hancox, R. J. (2011). Effects of smoking cannabis on lung function. Expert Review of Respiratory Medicine, 5, 537–546.CrossRefPubMed
go back to reference Lokman, S., & Bransen, E. (2014). Handboek implementatie Moti-4: motiverend traject bij middelengebruik, gokken of gamen. Utrecht: Trimbos-instituut. Lokman, S., & Bransen, E. (2014). Handboek implementatie Moti-4: motiverend traject bij middelengebruik, gokken of gamen. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Lopez-Quintero, C., Perez de Los, C. J., Hasin, D. S., Okuda, M., Wang, S., Grant, B. F., et al. (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug and Alcohol Dependence, 115, 120–130.CrossRefPubMedCentralPubMed Lopez-Quintero, C., Perez de Los, C. J., Hasin, D. S., Okuda, M., Wang, S., Grant, B. F., et al. (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug and Alcohol Dependence, 115, 120–130.CrossRefPubMedCentralPubMed
go back to reference Niesink, R., & Laar, M. van (2012). THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten. Utrecht: Trimbos-instituut. Niesink, R., & Laar, M. van (2012). THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Norberg, M. M., Kezelman, S., & Lim-Howe, N. (2013). Primary prevention of cannabis use: a systematic review of randomized controlled trials. PLoS One, 8, e53187.CrossRef Norberg, M. M., Kezelman, S., & Lim-Howe, N. (2013). Primary prevention of cannabis use: a systematic review of randomized controlled trials. PLoS One, 8, e53187.CrossRef
go back to reference Rigter, S., & Niesink, R. (2014). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2013–2014). Utrecht: Trimbos-instituut. Rigter, S., & Niesink, R. (2014). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2013–2014). Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Rigter, H., Henderson, C. E., Pelc, I., Tossmann, P., Phan, O., Hendriks, V., et al. (2013). Multidimensional family therapy lowers the rate of cannabis dependence in adolescents: a randomised controlled trial in Western European outpatient settings. Drug Alcohol Depend, 130, 85–93.CrossRefPubMed Rigter, H., Henderson, C. E., Pelc, I., Tossmann, P., Phan, O., Hendriks, V., et al. (2013). Multidimensional family therapy lowers the rate of cannabis dependence in adolescents: a randomised controlled trial in Western European outpatient settings. Drug Alcohol Depend, 130, 85–93.CrossRefPubMed
go back to reference Schubart, C. D., Sommer, I. E., Gastel, W. A. van, Goetgebuer, R. L., Kahn, R. S., & Boks, M. P. (2011). Cannabis with high cannabidiol content is associated with fewer psychotic experiences. Schizophrenia Research, 130, 216–221.CrossRefPubMed Schubart, C. D., Sommer, I. E., Gastel, W. A. van, Goetgebuer, R. L., Kahn, R. S., & Boks, M. P. (2011). Cannabis with high cannabidiol content is associated with fewer psychotic experiences. Schizophrenia Research, 130, 216–221.CrossRefPubMed
go back to reference Significant (2012). Impactanalyse zware cannabis op lijst 1. Barneveld: Significant. Significant (2012). Impactanalyse zware cannabis op lijst 1. Barneveld: Significant.
go back to reference Silins, E., Horwood, L. J., Patton, G., Fergusson, D. M., Olsson, C., Hutchinson, D. M., et al. (2014). Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis. Lancet Psychiatry, 1, 286–293.CrossRef Silins, E., Horwood, L. J., Patton, G., Fergusson, D. M., Olsson, C., Hutchinson, D. M., et al. (2014). Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis. Lancet Psychiatry, 1, 286–293.CrossRef
go back to reference Tashkin, D. P. (2014). Increasing cannabis use: what we still need to know about its effects on the lung. Respirology, 19, 619–620.CrossRefPubMed Tashkin, D. P. (2014). Increasing cannabis use: what we still need to know about its effects on the lung. Respirology, 19, 619–620.CrossRefPubMed
go back to reference Gastel, W. A. van, Vreeker, A., Schubart, C. D., MacCabe, J. H., Kahn, R. S., & Boks, M. P. (2014). Change in cannabis use in the general population: a longitudinal study on the impact on psychotic experiences. Schizophrenia Research, 157, 266–270.CrossRefPubMed Gastel, W. A. van, Vreeker, A., Schubart, C. D., MacCabe, J. H., Kahn, R. S., & Boks, M. P. (2014). Change in cannabis use in the general population: a longitudinal study on the impact on psychotic experiences. Schizophrenia Research, 157, 266–270.CrossRefPubMed
go back to reference Laar, M. van, Frijns, T., Trautmann, F., & Lombi, L. (2013). Sizing the cannabis market: a demand-side and user-specific approach in seven European countries. Current Drug Abuse Reviews, 6, 152–164.CrossRefPubMed Laar, M. van, Frijns, T., Trautmann, F., & Lombi, L. (2013). Sizing the cannabis market: a demand-side and user-specific approach in seven European countries. Current Drug Abuse Reviews, 6, 152–164.CrossRefPubMed
go back to reference Ooyen-Houben, M. van, Bieleman, B., & Korf, D. J. (2014). Coffeeshops, toeristen en lokale markt: evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops: eindrapport. Den Haag: WODC. Ooyen-Houben, M. van, Bieleman, B., & Korf, D. J. (2014). Coffeeshops, toeristen en lokale markt: evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops: eindrapport. Den Haag: WODC.
go back to reference Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D., Brink, W. van den, & Laar, M. van (2013a). Validation of self-reported cannabis dose and potency: An ecological study. Addiction, 108, 1801–1808.CrossRefPubMed Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D., Brink, W. van den, & Laar, M. van (2013a). Validation of self-reported cannabis dose and potency: An ecological study. Addiction, 108, 1801–1808.CrossRefPubMed
go back to reference Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Ten, H. M., Korf, D. J., Brink, W. van den, et al. (2013b). Mental health differences between frequent cannabis users with and without dependence and the general population. Addiction, 108, 1459–1469.CrossRefPubMed Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Ten, H. M., Korf, D. J., Brink, W. van den, et al. (2013b). Mental health differences between frequent cannabis users with and without dependence and the general population. Addiction, 108, 1459–1469.CrossRefPubMed
go back to reference Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D. J., Brink, W. van den, & Van Laar, M. (2013c). Predicting the transition from frequent cannabis use to cannabis dependence: a three-year prospective study. Drug Alcohol Depend, 133, 352–359.CrossRefPubMed Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D. J., Brink, W. van den, & Van Laar, M. (2013c). Predicting the transition from frequent cannabis use to cannabis dependence: a three-year prospective study. Drug Alcohol Depend, 133, 352–359.CrossRefPubMed
go back to reference Pol, P. van der, Liebregts, N., Brunt, T., Amsterdam, J. van, Graaf, R. de, Korf, D. J., et al. (2014). Cross-sectional and prospective relation of cannabis potency, dosing and smoking behaviour with cannabis dependence: An ecological study. Addiction, 109, 1101–1109.CrossRefPubMed Pol, P. van der, Liebregts, N., Brunt, T., Amsterdam, J. van, Graaf, R. de, Korf, D. J., et al. (2014). Cross-sectional and prospective relation of cannabis potency, dosing and smoking behaviour with cannabis dependence: An ecological study. Addiction, 109, 1101–1109.CrossRefPubMed
go back to reference Tweede-Kamer der Staten-Generaal (2014). Besluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 % of meer; verslag van een schiftelijk overleg. Publicatienummer 33593 nr 2. Den Haag: Sdu. Tweede-Kamer der Staten-Generaal (2014). Besluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 % of meer; verslag van een schiftelijk overleg. Publicatienummer 33593 nr 2. Den Haag: Sdu.
go back to reference Vermeulen-Smit, E., Kepper, A., & Monshouwer, K. (2014). Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen. Utrecht: Trimbos-instituut. Vermeulen-Smit, E., Kepper, A., & Monshouwer, K. (2014). Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen. Utrecht: Trimbos-instituut.
Metagegevens
Titel
Grenzen aan gedogen
Uitgangspunten 15% THC-maatregel nader beschouwd
Auteurs
Margriet van Laar
Peggy van der Pol
Raymond Niesink
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-015-0006-1

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Verslaving 1/2015 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel